Jei mokome atsispirti savo aistroms, tai paprastai ne todėl, kad esame stiprūs, o todėl, kad tos aistros silpnos. - F. de Larošfuko
Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros. - G.Hėgelis
Kiekviena aistra yra ir džiuginanti, ir kankinanti. - T.Draizeris
Maniakiški potraukiai gąsdina labiau negu dorybės ir talentas. - A.Morua
Nėra didesnės nelaimės kaip nežinoti savo aistros ribų. - Lao Dzė
Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu. - H.V.Bičeris
Širdis turi savo kalėjimų, kurių protas atverti nepajėgia. - M.Žuando
Troškimas valdyti protus – tai viena iš pačių stipriausių aistrų. - Napoleonas I
Truputis aistros protą aštrina, daug – slopina. - Stendalis
Užgimstanti aistra gera tuo, kad ji vienodai nesuvokia savo atsiradimo ir negalvoja apie baigtį; džiugi ir šviesi, ji nejaučia, kad gali prisišaukti nelaimę. - J.V.Gėtė
Valdymasis – pati didžiausia valdžia, būti pavergtam savo aistrų – pati didžiausia vergovė. - Seneka
Visos aistros geros, kol jas valdome, visos blogos, jeigu joms paklūstame. - Ž.Ž.Ruso
Vienintelės aistros, kurios neteikia malonumo, - tai pavydas ir baimė. - Dž.Č.Kolinzas
Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų. - A.Einšteinas
Žmogaus aistros nuolat būdrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas. - J.G.Herderis
Žmogus turi būti prieinamas aistroms, bet ir pajėgus jas valdyti. - Žanas Polis
Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. - Seneka
Tai, kas vienais atvejais vadinam laisve, kitais atvejais vadinam palaidumu. - M.F.Kvintilianas
Kai kuriuos žmones mes vadiname laukiniais vien dėl to, kad jų manieros skiriasi nuo mūsų. - B.Franklinas
Būdamas jaunas, reikalavau iš žmonių daugiau, nei jie galėjo man duoti: nesibaigiančios draugystės, nuolatinio jaudulio. Dabar moku reikalauti mažiau, negu jie gali duoti: buvimo šalia be žodžių. Ir jų jausmai, draugystė, kilnūs poelgiai man visuomet atrodo nelyginant stebuklas: tikra malonė. - A.Kamiu
Mesti rūkyti – pats lengviausias dalykas; kaip aš galiu to nežinoti – juk mečiau jau tūkstantį kartų. - M.Tvenas
Pavojingiausia pagunda: nebūti į nieką panašiam. - A.Kamiu
Stenkis turėti tai kas tau miela, nes kitaip būsi priverstas pamilti tai ką turi. - Bernardas Šo
Norai būtini tam, kad gyvenimas nesustotų. - S.Džonsonas
Aš sakau rytoj bus badas. Visi žino, kas yra badas. Tai nelaimė. Rytoj bus nelaimė... ir aš jai padarysiu galą, kai man patiks. - A.Kamiu "Kaligula"
Kiekvienas turi kažkuo tikėti. Aš tikiu, kad dar išgersiu.
Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių.
Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija. - O.Vaildas
Žmonės lengviau atleidžia savo bendradarbiams jų klaidas, bet ne pranašumą. - V.Lacis
Žavesys - tai būdas gauti atsakymą "taip" nepateikus jokio konkretaus klausimo. - E.M.Remarkas
Elgesys - tai veidrodis, kuriame visi rodome savo veidą. - J.V.Gėtė
Idealus grožis, žaviausia išvaizda nieko neverta, jeigu tuo niekas nesižavi. - H. de Balzakas
Kadangi negalite padaryti visko, ko norite, tai norėkite tik to, ką galite padaryti. - Terencijus
Suabejoti – reiškia prarasti jėgą. - H. de Balzakas
Valdyk aistras, antraip aistros užvaldys tave. - Epiktetas
Mano amžiui užteks, o po manęs nors ir tvanas. - Liudvikas XIV
Aš pasiėmiau iš alkoholio daugiau gero, negu jis pasiėmė iš manęs. - W.Čerčilis
Bet jei aš mėgausiuosi šiuo malonumu taip atsargiai ir apdairiai, jis man nebebus malonumas. - Lopi de Vega
Išgėrę taurę malonumų iki dugno, ten randame daugiau žvyro negu perlų. - H. de Balzakas
Niekas kitas neišgydys sielos, tik pojūčiai, kaip ir pojūčių niekas neišgydys, tik siela. - O.Vaildas