Apie mus pasakoja ne tik mūsų darbai, bet ir tai, ką ir kodėl ketiname padaryti. - C.H.Woodwardas
Aš atsparus žodžiui "nesėkmė". Man pavyko ją permanyti. Vienintelė nesėkmė, kurios žmogus turi bijoti – tai ryžto praradimas siekiant užsibrėžto tikslo. - Dž.Eliotas
Be kryptingų ir ryžtingų pastangų nebus nuostabių pasiekimų. - Sun-Tzu
Gilaus įžeidimo nesugebame pamišti tol, kol neatleidžiame. - A.Patonas
Išdrįsdami įgauname narsos, išsigąsdami – baimės. - Publilijus Siras
Kuo daugiau sužinai, kaip elgtis su savimi, tuo daugiau darai kitiems, tuo labiau išmoksti džiaugtis turtingu gyvenimu. - W.J.H.Boteckeris
Kol nepamėginsi, nesužinosi, ko negali. - H.Jamesas
Kiekvienas gyvenimo patyrimas, kai susiduriame akis į akį su baime, suteikia stiprybės, drąsos ir pasitikėjimo. - E.Ruzvelt
Net jei tai tik šypsena – atiduok ją, ir nenustok ja dalytis. - B.Brown
Nepasitikėdamas savimi dvigubai pralaimi gyvenimo lenktynes. Pasitikėdamas – laimi dar nepradėjęs lenktyniauti. - M.Garvey
Pirmas žingsnis... kurį žengiame šiame gyvenime, yra tas, nuo kurio priklauso visas tolesnis mūsų gyvenimas. - Volteras
Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio. - Lao Dzė
Tas, kuris bijo nesėkmės, varžo savo veiklą. Nesėkmė yra proga viską pradėti iš naujo, tik daug sumaniau. - H.Fordas
Visi turime nuostabų polinkį tapti tokie didingi, kokie patys norime būti. - J.Collieras
Galiausiai jūs pataikote į tai, į ką taikėtės. Tad jei jums ir nepasisekė, būtinai užsibrėžkite aukštesnį tikslą. - H.D.Toras
Jei nepasiseks iš karto, mėgink dar sykį. - V.E.Hičkokas
Negalima pabėgti nuo silpnybių. Anksčiau ar vėliau privalote jas įveikti arba pražūti. Jeigu norite pradėti, tai kodėl ne čia ir ne dabar. - R.L.Stevensonas
Pasipriešinimas kliūtims niekur nenuveda. Savęs gailėjimas taip pat yra bepramis. Žmogus privalo rizikingai ir narsiai pažvelgti į save kaip į galimybių visumą ir suprasti, kad pats įdomiausias žaidimas pasaulyje – tai išspausti iš savęs tai, kas geriausia. - H.E.Fosdickas
Siekiant tikslo atkaklumas svarbiau už sėkmę. - F.Tygeris
Tyliai ir ramiai charakteris neugdomas. Tik išbandymai ir kančios stiprina sielą, plečia akiratį, įžiebia garbės troškimą ir skatina siekti sėkmės. - H.Keller
Visus nepalankumus ir slegiančius sunkumus galima nugalėti ne kovojant su jais, o pakylant aukščiau jų. - Ch.C.Coltonas
Visomis savo prigimties dalelėmis mes kabinamės už to, kas aukščiau mūsų, ne tam, kad liktume vietoje, bet tam, kad galėtume pakilti. - H.W.Beecheris
Atkaklumas – tai devyniolika nesėkmių ir sėkmė bandant dvidešimtą kartą. - J.Andrewsas
Didelis, bet ne pats didžiausias protas kartu su didžiuliu užsispyrimu pasiekia daug reikšmingesnių aukštumų, nei pats giliausiais protas su kiek mažesniu užsispyrimu. - C.M.Cox
Gal aš ir lūšnoje gimiau, bet skraidyti su vėju ir žvaigždėmis pasiryžau. - J.Cochran
Jis nugalėjo save ir tai didžiausia pergalė, kokios tik žmogus gali trokšti. - M. de Servantesas
Laimingas tas, kuriam pasisekė pajausti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas. Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių. - Seneka
Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojame iš naujo. - Konfucijus
Norint atlikti ką nors didinga, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik kurti planus, bet ir tikėti. - A.Fransas
Nėra nieko neįmanoma: egzistuoja keliai, kurie veda link visko, ir jeigu turite pakankamai valios, tai atsiras ir priemonių. Kai mes įvardijame ką nors kaip neįmanoma, tai dažnai būna tik atsikalbinėjimai. - F. de Larošfuko
Pralaimėjimas mūsų kaulus paverčia titnagu, silpną kūną – raumenimis, o žmogų – nenugalimu. Būtent tai formuoja tą didvyrių prigimtį, kuri valdo pasaulį. Todėl nebijokite pralaimėjimų. Niekada nebūsite taip arti pergalės, kaip pralaimėdami dėl garbingo reikalo. - H.V.Bičeris
Pasaulyje klesti tie, kurie nesėdi vietoje, bet ieško sau palankių aplinkybių. O jeigu tokių aplinkybių neranda, tai patys jas susikuria. - B.Šo
Tas, kuris nugalėjo save, pats sau draugas. O tas, kuris nenugalėjo, jo Aš – jo priešas. - Bhagavadgyta
Ryžtingumas ir valia dažnai suteikia silpnam protui pranašumo prieš stipresnį. - V.Vertas
Ten, kur nėra valios, nėra ir kelio. - Bernardas Šo
Valia, kuri nesprendžia, nėra veikli valia; silpnavalis nepajėgus nuspręsti. - G.Hėgelis
Didžių tikslų siekiantis žmogus turi ir didį charakterį, darantį jį švyturiu kitiems. - G.Hėgelis
Kartais sąžinė baudžia net tuomet, kai to nedaro įstatymas. - Publilijus Siras
Tikiuosi gero, bet pasirengęs sutikti ir nelaimę. - Seneka
Baimė suklysti neturi mūsų atbaidyti nuo tiesos ieškojimo. - K.A.Helvecijus
Jau savo paties paklydimų ir nuodėmių žinojimas iškelia žmogų. - N.Gogolis
Laimingas tas, kuris nuolat pastebi savo klaidas ir nuolat stengiasi jų atrasti; toks žmogus pasieks tobulybę. - N.Gogolis
Tikrai sąžiningi žmonės yra tie, kurie puikiai supranta ir atvirai prisipažįsta savo trūkumus. - F. de Larošfuko
Didžiuokis vien su tokiomis pergalėmis, kurių pasieksi kovodamas pats su savimi. - Ž.Volfromas
Kovotojas ir su trūkumais yra kovotojas, o musė be trūkumų – tik nepriekaištinga musė. - A.Dovženka
Kartais būti protingam reiškia būti bailiui. - M.Ebner-Ešenbach
Pralaimėjimo nėra, kol pats žmogus neprisipažino nugalėtas. - Dž.Danielsas
Užpjudytas ir priremtas prie sienos katinas virsta tigru. - M. de Servantesas
Argi nėra tikrai kilnus tas, kuris nenusimena, jei žmonės jo nesuprato? - Konfucijus
Būti ištikimam nelaimėje - didis dalykas. - Demokritas