Draugystė, net ir išblėsusi, vis tiek turi savo teises, ir jas privalu gerbti. - Ž.Ž.Ruso
Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. - F. de Larošfuko
Taurus žmogus palenkia į save draugus išsilavinimu, o tobulėti jam padeda draugai. - Konfucijus
Tikrą draugą pažinsi nelaimėje. - Ezopas
Yra trijų rūšių draugystė, kuri naudos duoda: draugystė su stačioku, atlapaširdžiu ir tokiu, kuris daug žino. - Konfucijus
Aš visada esu dėkingas savo priešams, kad tik jie išmokė mane tikrojo altruizmo. - Dalai Lama
Jei norite šviesa nutvieksti kitus, nešiokitės saulę savyje. - R.Rolanas
Juk nėra taisyklės be išimties, ir vienas nusidėjėlis tam tikromis aplinkybėmis mielesnis dievui, negu devyniasdešimt devyni teisuoliai. - H.Hesė "Stepių vilkas"
Geriems būti geram ir geram būti negeriems - štai didžiausias gerumas. - Lao Dzė
Jei geru atsilyginsi už bloga, kuo už gera atsidėkosi? - Konfucijus
Nors tiesa ir labai reta, jos pasiūla visad viršija paklausą. - Bernardas Šo
Nėra tiesos, kuri neturėtų savyje kartėlio. - A.Kamiu
Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami. - L.Tolstojus
Mes turime per daug didingų žodžių ir per mažai juos atitinkančių veiksmų. - Abigail Adams
Mandagumas, tai širdies savybė nepastebėti, kad vartai sulūžę, o atkreipti dėmesį į gėles už vartų. - G.Risneris
Sąžiningumas puikus dalykas, kai visi aplink sąžiningi, o aš vienas jų tarpe sukčius. - Heinė
Apskritai daug kalba tie žmonės, kurie mažai žino, o tie, kurie daug žino, kalba mažai. - Ž.Ž.Ruso
Garbė ir ramybė viename guolyje nemiega. - M. Montenis
Garbė - tai mūsų išorinė sąžinė, o sąžinė - tai mūsų vidinė garbė. - A.Šopenhaueris
Narsa be proto - tik savotiškas bailumas. - Seneka
Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. - Ž.Amadas
Narsiu vadinamas tas, kuris be baimės eina pasitikti gražios mirties. - Aristotelis
Sunku pastūmėti į gerą pamokymais, lengva - pavyzdžiu. - Seneka
Tiesa - visai ne tai, ką galima įtikinamai įrodyti, o tai, kas viską daro paprasta ir suprantama. - A. de Sent – Egziuperi
...Tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius. Be to, tiesų nedaug, ir visos jos labai paprastos. Jei jas žinai - nieko kito nereikia norint teisingai bet kokiais laikais išspręsti kokią nori problemą. - K.Vonegutas
Tikrasis grožis nematomas. - A. de Sent – Egziuperi
Žmonių išmintingumas proporcingas ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti. - Bernardas Šo
...Žmogus yra niekas be savo šaknų - tegu tai bus mažytė oazė dykumoje, raudonas riebus molžemis, kokio nors kalno šlaitas, uolėta jūros pakrantė ar lopinėlis didmiesčio gatvės. Kiekvienas suleidžiame šaknis į juodžemio sklypelį, į pelkę arba balto biraus smėlio juostą, į akmenį, asfaltą ar į kilimo skiautę tam, kad galėtume pavadinti šitą vietą vienu vieninteliu svarbiu žodžiu – namai. - K.Vonegutas
Niekas neieško paslėptų dorybių. - H. de Balzakas
Pripažinęs savo silpnumą žmogus tampa stiprus. - H. de Balzakas
Žmogaus išsiauklėjimo testas yra tai, kaip jis elgiasi kivirčo metu. - Bernardas Šo
Tiesa yra nuostabi. Dėl šito nėra jokių abejonių. Bet melas - taip pat. - R.V.Emersonas
Visada geriausia yra sakyti tiesą. Nebent Jūs esate išskirtinai puikus melagis. - Dž.K.Džeromas
Vaizduotė - tai ginklas kare su realybe. - Julesis de Gaultier
Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta. - O.Vaildas
Jeigu yra kokia vienintelė ir visuotinė tiesa, tai laisvė nebetenka prasmės. - G.Palante
Kančia bei darbas yra du tikri žmogaus veidai. - V.Hugo
Kilni širdis negali būti neištikima. - H. de Balzakas
Su neteisybe arba bendradarbiaujama, arba kovojama. - A.Kamiu
Sąžinė – neklystantis teisėjas, kol jos neužmušame. - H. de Balzakas
Vieni žmonės garsūs, kiti verti tokie būti. - Lesingas