Kiekvienas žmogus renkasi ilgą gyvenimą, bet ne kiekvienas norėtų tapti seniu. - Dž.Sviftas
Kvailiui senatvė – našta, neišmanėliui – žiema, o mokslo vyrui – auksinė pjūtis. - Volteras
Likimas visada išmintingųjų pusėje. - Euripidas
Likimas aklas tik tiems, kuriems nepalankus. - F. de Larošfuko
Likimas atskleidžia mūsų gerąsias savybes ir trūkumus, panašiai kaip šviesa – apšviečiamus daiktus. - F. de Larošfuko
Likimas – tai bevalių sielų pasiteisinimas. - R.Rolanas
Mirusysis, jei gerbiame jo atminimą, tampa brangesnis ir galingesnis už gyvą žmogų. - A. de Sent Egziuperi
Mūsų praeitis ir mūsų ateitis vieningos. Mes gyvename savo laike, o mūsų laikas – mumyse. - Ž. de Nervalis
Mūsų praeities garbinimas proporcingas jos nepažinimui. - T.Parkeris
Mums neskirta būti dabarties teisėjais. - A.Fransas
Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė. - V.Hugo
Mirtis – tai ne tamsa – tai šviesa. Tai ne niekas – tai amžinybė. Tai ne galas – tai pradžia. - V.Hugo
Mirtis baisi, bet dar baisiau būtų suvokti, kad gyvensi amžinai ir niekada nemirsi. - A.Čechovas
Numatyti pavyksta ne burtus metant ir ne spėjant, o protu. - Erazmas Roterdamietis
Niekas taip greitai nesendina žmogaus kaip mintis apie tai, kad jis sensta. - G.K.Lichtenbergas
Praeitį lengviau neigti negu taisyti. - Livijus
Pati blogiausia iš blogybių, mirtis, mūsų niekaip neliečia: kai mes esame, tai mirties dar nėra, o kada mirtis ateina, tai mūsų jau nebėra. - Epikūras
Pats tikriausias būdas priartinti mus prie brangių mirusiųjų – tai ne mirtis, o gyvenimas. Jie gyvena mūsų gyvenimą ir miršta, kai mirštame mes. - R.Rolanas
Reikia ko nors daugiau negu talentas suprasti dabarčiai, kažko daugiau negu genijus numatyti ateičiai, ir taip lengva aiškinti praeitį. - A.Mickevičius
Senos užtvankos kaip nereikalingos išardymas tikrai sukels potvynį. Senų papročių kaip nereikalingų sunaikinimas tikrai baigsis maištais. - Vang Čungas
Seniai didesni bepročiai negu jaunieji. - F. de Larošfuko
Seniai ir kometos yra gerbiami už tą patį: už ilgą brazdą ir įsivaizduojamą gebėjimą išpranašauti ateitį. - Dž.Sviftas
Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi. - Š.O. Sent Bevas
Senatvė slepia galimybes ne mažesnes nei jaunystė, tik po kitokiais apdarais. - H.V.Longfelas
Senatvė ateina, kai žmogus pradeda sakyti: "Niekada aš nesijaučiau toks jaunas". - Ž.Renaras
Siaubinga yra sielos tamsa, deja, pamatome tai tik tuomet, kai mirtis pažvelgia į akis. - N.Gogolis
Toli gražu nepakanka parodyti, kad dabartis aukščiau už praeitį; dar reikia sukelti nuojautą, kad ateitis aukščiau už mūsų dabartį. - H. de Balzakas
Tik kvailys, galvodamas apie ateitį, užmiršta dabartį. - N.Gogolis
Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos. - G.F.Daumeris
Vienintelis dalykas, kuris paguodžia mus mūsų varguose, - tai pramoga. Tačiau pramoga mums suteikia smagumo ir nejučiomis artina prie mirties. - B.Paskalis
Yra mirusiųjų, kurie gyvesni už gyvuosius. - R.Rolanas
Žmogus, kol nepripras prie mirties, kol mąstys apie ją taip, tartum ji turėtų ateiti rytoj, negyvens taip, kaip dera, t.y. neatidėdamas nieko kitai dienai. - N.Gogolis
Branda dažnai esti kvailesnė už jaunystę, be to, nepaprastai neteisinga jos atžvilgiu. - T.A.Edisonas
Dvasios jaunystė amžina, o amžinybė – tai jaunystė. - Žanas Polis
Jei jaunystė žinotų, o senatvė galėtų! - A.Etjenas
Jaunimo išradingumas vertas senių patirties. - Ž. de Knor
Jauni žmonės žavisi ir myli kaip tik taip, kaip reikia žavėtis ir mylėti, tai yra be saiko. - A.Fransas
Kiekvienas žmogus turi tris jaunystes: kūno, širdies ir proto. Nelaimei, jos niekad nesutampa. - F.Fenelonas
Laikas – pats sąžiningiausias kritikas. - A.Morua
Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina. - M.Frišas
Minutės ilgos, o metai trumpi. - A.F.Amjelis
Metai moko daugelio dalykų, apie kuriuos dienos nė nežino. - R.V.Emersonas
Pasakykite penkiolikmetei mergaitei, kad ji rytoj mirs. "Kokia kvailystė", - ji atsakys. Štai kas yra jaunystė. - L.Tolstojus
Vidutiniam žmogui rūpi laiką prastumti, o talentingasis stengiasi laiku pasinaudoti. - A.Šopenhaueris
Žmogus neturėtų skųstis laikais: iš to nieko neišeis. Blogas laikas – na, ką gi, tam ir yra žmogus, kad jį pagerintų. - T.Karlailis
Gyvenimo trumpumo mes negauname, o pasidarome jį patys. - Seneka
Gyvenimas yra tai, kas vyksta, kol jūs esate užsiėmęs kitais darbais. - Dž.Lenonas
Jaunystė dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės. - R.Tagorė
Kiekviena diena yra vakarykštės mokinė. - Publilijus Siras
Kartą gyvenime Fortūna beldžiasi į kiekvieno žmogaus duris, bet žmogus dažniausiai tuo metu sėdi kaimyninėje smuklėje ir negirdi jos beldimo. - M.Tvenas