Paprastai apie žmogų galima spręsti iš to, iš jis juokiasi. - V.Mizneris
Ten, kur nėra įvairovės, nėra ir malonumo. - Publilijus Siras
Tikras džiaugsmas - dalykas rimtas. - Seneka
Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra ir kita meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus. - D.Didro
Žmonės, kurie iš didelės meilės išsižada asmeninio gyvenimo, gal ir praturtina save, tačiau neabejotinai nuskurdina tuos, kuriuos pasirinko mylėti. - A.Kamiu
Aistrą pranoksta tikras jausmas. - A.Morua
Be tam tikros mąstymo kultūros negali būti subtilių jausmų. - A.Fransas
Jausmą galima priversti nutilti, bet neįmanoma nurodyti jam ribų. - F.F.Hekeris
Jausmai neapgauna; apgauna jais remiantis susidaryta nuomonė. - J.V.Gėtė
Kiekvienas samprotavimas baigiasi nuolaida jausmui. - B.Paskalis
Meilė – egoistiškiausias iš visų jausmų. - R.B. de Konstanas
Ne idėja, o jausmu patraukiami žmonės. - H.Tenas
Tikras jausmas nedalomas: arba jis vientisas, arba jo nėra. - H. de Balzakas
Tik tie jausmai šventi, kurie perėjo metų, išbandymų žaizdrą ir nesibaigia dėl geografijos ar metų laikų. - A.Gercenas
Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas. - V.Hugo
Visa mūsų išmintis randasi iš jausmų. - Leonardas da Vinčis
Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis. - Č.H.Parkcherstas
Draugystė turi būti daug pakantesnė nei meilė. - M.F.Žanlis
Nesielvartauk, kad žmonės tavęs nepažįsta, liūdniau, kai tu nepažįsti žmonių. - Konfucijus
Būti nemylimam - tai nesėkmė. Nemylėti - štai nelaimė! - A.Kamiu
Jeigu sau ramybės nerandame savyje, veltui jos ieškosime kitur. - F. de Larošfuko
Meilė gydo žmones - ir tuos, kurie myli ir tuos, kurie yra mylimi. - K.Menindžeris
Patikimiausia priemonė išvengti nelaimės – nereikalauti pernelyg didelės laimės. - A.Šopenhaueris
Draugystę daro neišardomą ir jos žavesį didina jausmas, kurio stinga meilei, - pasitikėjimas. - H. de Balzakas
Dėkingumas ne visada iškalbingas. - Volteras
Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį. - G.Nizami
Pamilkite tuos, kurių kitokie įsitikinimai, ir pamatysite, kaip išlošite. - N.Gogolis
Kokia nauda žmogui jeigu jis laimės visą pasaulį, bet praras savo sielą?
Svarbiausia yra pripažinti grožį ir neprarasti sugebėjimo žavėtis. Pamatęs groži tuose dalykuose, kurių nekenti, gali juos nugalėti. - M.Larsen
Užuojauta - blogas palydovas, bet dar blogiau, kai ji tampa tikslu. - E.M.Remarkas
Harmonija: turėk priešą savyje, su kuriuo galėtum kovoti ne tik laimėdamas. - V.Karalius
Juoką galima dėti net į pamatus, bet reikalingi ir akmenys. - V.Karalius
Pasijuok pats iš savęs: kiti ne visada paslaugūs. - V.Karalius
Baisūs išgyvenimai leidžia atspėti, ar tas, kas juos patyrė, pats nėra baisus. - F.Nyčė
Kas jaučiasi sutvertas stebėti, o ne tikėti, tam visi tikintys atrodo pernelyg triukšmingi ir įkyrūs - jis nuo jų ginasi. - F.Nyčė
Kas kovoja su siaubūnais, tesisaugo, kad pats netaptų siaubūnu. Ir kai ilgai žiūri į bedugnę, bedugnė irgi žvelgia į tave. - F.Nyčė
Didelis skirtumas - žmogus negali nusidėti ar nenori. - Seneka
Jei esi visiškai tikras dėl savo nevilties, privalai elgtis taip, tarsi turėtum viltį, - arba nusižudyti. Kančia neduoda jokių teisių. - A.Kamiu
Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. - Seneka
Kiekvienas mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapinaites, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylėjome. - Romenas Rolanas
Laimė - trumpa stotelė tarp "per mažai" ir "per daug". - M.Heidegeris
Laimė nėra kažkas ką tu patiri, tai kažkas, ką tu prisimeni. - O.Levantas
Nėra tokio skausmo, kurio negalima būtų ištverti. - N.Gogolis
Ten, kur visi kuproti, nuostabi figūra tampa bjauri. - H. de Balzakas
Triukšmingumas nieko neįrodo. Gana dažnai višta, sudėjusi viso labo tik kiaušinį, kudakuoja tarsi pagimdžiusi asteroidą. - M.Tvenas
Visa, ko nenuspalvino meilė, - nespalvota. - G.Hauptmanas
Vienam džiaugtis truputi liūdna. - G.E.Lesingas
...Žmogus nešiojasi tik pusę savo sielos ir tampa tobulas tik suradęs ir pamilęs kitą, kuris turi antrąją pusę. Dėl to mylėti galima tiktai vieną kartą, o tokia meilė esanti būtina ir amžina. - A.Kamiu
Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. - E.A.Po
Žmogaus gyvenime būna tik dvi tikros meilės - pirmoji meilė - ji miršta pati, - ir paskutinioji - nuo kurios mirštama. - A.Diuma