Geriausias vaistas nuo galvos skausmo - giljotina.
Ir aš tapau savuosius bizonus, kad galėčiau juos užmušti. Esu religingas. Magiškieji piešiniai uolose ir smūgis kuoka. - A.Škėma "Balta drobulė"
Ironija priklauso patologijai. Matei medžius apaugusius šungrybiais? Jie ironiški, tačiau ar jie sveiki? - A.Škėma "Balta drobulė"
Jis kvailystės nedarys, nieko nenuskriaus, nebent patyliukais kada išprotės. - H.Belis "Biliardas pusę dešimtos"
Kas manieji angelai sargai? Keletas pamišėlių, kurie ir rojuje nesurastų sau ramios sielos.
...koks nepanašus į mus visus jis buvęs, koks už mus visus pranašesnis, koks nekaltas - stačiai Jėzus, tik kad ne Dievo sūnus... - K.Vonegutas "Katės lopšys"
Man labai nemalonu tau tą sakyti, bet tu susidėjai su baisiais psichais. - Soul Bellow "Hercogas"
- Nemanau, kad greitai pamiršiu tą veidą.
- Pamiršite, kai numirsite - kaip ir aš. Kai numirsiu užmiršiu viską, - patariu ir jums taip pat pasielgti. - K.Vonegutas "Katės lopšys"
Negras neatsako ir lipa į viršų. Vieną kartą jis staiga pajuto karštį, ranka nukrito ant ledo gabalo, turbūt ranka sušildė ledą. Šis negras - fanatikas. Ledui paaukoti nuosavą ranką? Herojiškas žygis. Negrui moka dolerį ir keturiolika centų per valandą. - A.Škėma "Balta drobulė"
Susirinkit dievukus vaikai, žaidimas baigtas. - A.Mackus
Tėvažudystė, jų manymu, palyginti su plėšikavimu - tik smagi išdaiga. - M.Waltari "Turmsas nemirtingasis"
Tokie nešiuręs triušiai, tieji šinšilai. Ir kurių velnių nuo jų lupa kailius ir siuva kailinius? - A.Škėma "Balta drobulė"
Verčiau pašalinkime šiuos lavonus, ir pradėsime iš naujo. - M.Waltari "Turmsas nemirtingasis"
- Žmonės turi apie kažką kalbėti vien, tam kad jų kakarinės neužsitrauktų ir neapviltų, jei kartais kada nors prireiks pasakyti kažką išties prasminga. - K.Vonegutas "Katės lopšys"
Kai tavo sapnuose valkiojasi visokiausios būtybės, tai visuomet kelią nerimą. - R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"
Tostas: už ilgą gyvenimą ir greitą mirtį.
Visas gyvenimas yra didelis nelaimingas atsitikimas, todėl atsiknisk žmogau. - iš kažkokio filmo
Geriausias alibi - būti auka.
Giriasi medis vėjui, kad jo lapai gražiai šlama.
Iš juoko dar niekas nemirė, išskyrus tuos, kurie juokavo...
Įdomu kodėl protingos gyvybės formos paieškai naudojama aparatūra visuomet nukreipta nuo žemės?
Mes - tie žmonės, dėl kurių mus perspėjo tėvai.
Niekas taip nenuodija gyvenimo, kaip kalio cianidas.
Nutūpęs drugelis norėjo pakviesti žmogų paskraidyt drauge. Ir atsidūrė inde su chloroformu...
Už ką aš nemėgstu ryto - jis visada prasideda kai aš miegu.
Diplomatas, tai žmogus kuris gali jus pasiųsti velniop taip, kad jus su nekantrumu lauksite kelionės.
Jei kasdien atiduoti vakariene priešui, galima įsigyti draugą.
Laimėtojų niekada niekas neklausia, ar jie kalbėjo tiesą. - Adolfas Hitleris
Palyginus su smegenimis kompiuteris turi tą privalumą, kad juo naudojamasi. - Gabriel Laub
Pėstysis nesusigaudė į kurią pusę eiti, taigi aš ji pervažiavau. - Anonimas
Reanimacijoje galimos tik dvi būsenos: arba Jūs dar gyvi, arba jau nebe.
Tai man pasakė įsiutęs, degtine, net per telefono ragelį, dvokiantis balsas, trečią valandą nakties.
Tik mirusieji gali pasakyti, ką galvoja gyvieji.
Ar tu nušovei tą žmogų, kuris nušovė tave? - iš kino filmo "Negyvėlis"
Armijoje viskas taip pat, kaip pas skautus, tik skautus prižiūri suaugę. - Anonimas
Aš neįnoringas. Man tereikia tik šiltos lovos, švelnaus žodžio ir absoliučios valdžios. - Anonimas
Aš turiu savo dievus, o tu - savo. Jeigu aš pakliūsiu į bėdą, ar galėsiu pasiskolinti keletą tavųjų? - Anonimas
Atsiranda tvora, atsiranda ir noras ją peršokti. - V.Karalius
Amžinos jaunystės paslaptis: gyvenk dorovingai, valgyk lėtai ir meluok įtikinančiai. - Anonimas
Aš su malonumu ką nors suvalgyčiau, nebūtinai mažai, kad tik skaniai. - Anonimas
Aš mažai išgeriantis. Kad ir kiek begerčiau, man visada per mažai. - Anonimas
Aš niekada nepamirštu veidų, bet tavo atveju padarysiu išimtį. - Groucho Marxas
Ačiū Dievui, aš vis dar ateistas. - L.Bunuelis
Aš šoviau strėlę tiesiog į orą ir ji įsmigo. - Užrašas sienoje Los Andžele
Atėjau, pamačiau ir pabėgau... - iš interneto glūdumos
Blogis pasaulyje beveik visada kyla iš nežinojimo, o geri norai gali pridaryti tiek pat žalos kiek ir pikta valia, jei nėra išmanymo. - A.Kamiu
Bet kas gali padaryti bet ką, jei nereikia to daryti dabar. - Anonimas
Bijok žmogaus, kuris nieko nebijo. - Anonimas
Branduolinis karas gali sugadinti jums nuotaiką visai dienai. - Anonimas
Bijau neužtaisytų ginklų. Jais skaldomos galvos. - Anonimas