Net jeigu ir jūsų pusėje tiesa, pažiūrėkite, kas kitoje pusėje. - L.Leonovas
Padaryti galima viską. Sunkiausia būna sužinoti, kaip tai padaryti. - E.Alenas
Tėvas ir Sūnus - šventajai Dvasiai: "Trečiu būsi?”
Tostas be vyno, tas pats kas vestuvinė naktis be jaunosios. - Kaukazo belaisvė arba nauji šuriko nuotykiai
Visais laikais žmonės keikia valdžią, bet niekas be jos neapsieina. - J.Laurinavičius
Valstybė egzistuoja ne tam, kad žemėje gyvenimą paverstų rojumi, o tam, kad sutrukdytų jai galutinai virsti pragaru. - N.Berdiajevas
Vyriausybė nė žodžio nepasakys apie artėjančią audrą, nepriminusi vaivorykštės gražumo. - S.Kingas
Vienas pilotas sako kitam: pasakyk parašiutistams, kad nustotų šokinėti iš lėktuvo, mes dar nepakilom.
Va, jei nebūtum tada lindęs į butelį... - iš džinų pokalbio
Yra dalykai kurie visada malonūs žvilgsniui: ugnis, vanduo ir tai, kaip dirba kiti.
Žmonės pradeda ginčytis dėl to, kad vienas kito nesupranta, ir baigia vienas kito nesuprasdami todėl, kad ginčijosi.
- Ar ateitis jau buvo? - paklausė staigiai pažadintas istorikas. - V.Karalius
Aforizmai - žvirgždas smegenims nušveisti. - V.Karalius
Aštuonių dienų savaitė: septynios tingios dienos plius rytoj. - V.Karalius
Aforizmas - minties visureigis. - V.Karalius
Atsikandę to paties obuolio, Adomas ir Ieva pajuto skirtingus norus: Ieva - mylėti, Adomas - veikti. - V.Karalius
Adomui buvo lengva būti savimi: dar nebuvo pagundos pasidaryti originaliam. - V.Karalius
Avis ir vilkas - skirtingai supranta žodį "laisvė". Tai žmonių visuomenėje esančių nesutarimų esmė. - A.Linkolnas
Budelio komentaras: štai galva! Kur klausimai? - V.Karalius
Cinizmas - genys, kuris ieško vabalų vėliavos kote. - V.Karalius
Chaosas - Visatos statybinė medžiaga, kurios niekas nevogė. - V.Karalius
Dogmos triumfas: žuvų nerštas lede. - V.Karalius
Duok žmogui duris - ir jis pasistatys namą. - V.Karalius
Donkichotiškas malūnas: restauruotas, bet nesisuka - ne tos epochos vėjas. - V.Karalius
Didingumo pradžia: ką čia sumažinus? - V.Karalius
Diplomatas - tai vyras, sugebantis įtikinti savo žmoną, kad kailiniai jei netinka prie veido.
Filosofija norėtų būti tiesos pribuvėja, o iš tikrųjų ji pati gyva tik gimdydama. - V.Karalius
Filosofų optimizmas: neapglėbęs storos visumos, dar gali grįžti prie lieknos abejonės. - V.Karalius
Filosofinė kontrabanda: į labirintą įsinešti savo labirintą. - V.Karalius
Fanatikai - prietarų estafetės organizatoriai. - V.Karalius
Gyvenimas turėtų užgrūdinti ne tik mus, bet ir mūsų viltį. - V.Karalius
Gyvenimas - pasaka. Ar nenori būti slibinu? - V.Karalius
Galvoj būtų mažiau skersvėjų, jei turėtume minčių prieangį. - V.Karalius
Geriausios tos knygos, kuriose netelpa tiesa. - V.Karalius
Iš dievo mėgstamų posakių: gera tvora - pusė rojaus. - V.Karalius
Iš ko daromos aureolės? Iš horizonto likučių. - V.Karalius
Iš gyvenimo avarijų: kas ką atgaivina - tu viltį ar ji tave? - V.Karalius
Ilgiausiai prisimeni moteris, kurios nusiaubia. Argi nesmagu išlikti gyvam? - V.Karalius
Jei kas prikeltų visus atpirkimo ožius, kokia didelė kaimenė nueitų bliaudama per istoriją! - V.Karalius
Juodasis humoras - juodųjų optimistų šviesusis spektras. - V.Karalius
Jam pasisekė: jis gavo didesnį užburtą ratą, negu jo buvęs horizontas. - V.Karalius
Jo siela tokia turtinga, kad turi net dvasinį šiukšlyną. - V.Karalius
Jei nori pamatyti pažangos veidą, turi ją pralenkti. - V.Karalius
Jei vyrai žinotų, koks buvo pirmasis Ievos žodis, jie būtų geresni psichologai. - V.Karalius
Jei gėlės žinotų, kad jos gražios, liktų tik viena gėlių rūšys - koketės. - V.Karalius
Jeigu turi visko, tai kodėl tau neįsigijus diplomo?
Jeigu tironas piktai pajudina pirštą, keli pavaldiniai gali pakratyti kojas.
Jeigu dviejų žmonių nuomonės sutampa, vadinasi, mąsto tik vienas iš jų.
Jeigu visi dirbs, tai kas kvies visus dirbti?
Kvailioti reikia pradėti kiek galima anksčiau, kad būtų laiko ištaisyti padarytas šunybes.