Kai tikslas tikslus kaip laikrodis, jis pradeda eiti ratu. - V.Karalius
Kada išmoksim taip tylėti, kad susigėstų plepiai? - V.Karalius
Kada melas įtikina? Kai man meluoja geriau negu aš pats sau. - V.Karalius
Kiekviena diena yra lyg šulinio kasimas. Vakarykštis jau užslinkęs smėliu. Kiek spėji šiandien - tokia tavo gelmė. - V.Karalius
Keistumai: kodėl norim nuogos tiesos, o nenorim nuogo melo? - V.Karalius
Kiek kiltų problemų, jei taško dydis priklausytų nuo sakinio esmės! - V.Karalius
Kas geriau - ar dvi primestos tiesos, ar vienas melas pasirinktinai? - V.Karalius
Kuo grindžiamas laimės kelias? Akmenimis, nukritusiais nuo širdies. - V.Karalius
Kiek knygų su laiminga pabaiga tik todėl, kad autoriai ieškojo jos ne savo herojams, o sau! - V.Karalius
Kai kurių moterų paslaptingumas panašus į delčią: vis tiek žinai, kad mėnulis apvalus. - V.Karalius
Kai moteris gili upė, vyras stato tiltą, kai moteris - sekluma, jis brenda. - V.Karalius
Kelyje į pragarą mažiau kelrodžių, negu į dangų. - V.Karalius
Kai dievai nustoja augti, žmonės ima kirsti juos, kaip senus miškus. - V.Karalius
- Ką galima padaryti iš nieko?
- Gerą nuomonę apie save. - V.Karalius
- Kas yra informacija?
- Tai tos žinios, kurias jūs gaunate, kai ieškote visai kitko. - Anonimas
Kai pagaliau jis gavo tokias pareigas, kad galėjo sakyti, ką galvoja, jis galėjo jau galvoti tik apie savo pareigas. - G.Laubas
Kaklaraiščiai, batraiščiai ir liežuvis atsiriša pačiu netinkamiausiu momentu. - V.Gžeščikas
Kai į rankas ilgą laiką nieko neįdedama, jos susigniaužia į kumščius. - J.Laucius
Lazda - apsigimusi dialektikė: nė su pjūklu neatimsi antrojo galo. - V.Karalius
Lengviausiai pasiklystama einant į dangų: arba nėra ko paklausti, arba sutiktieji atsako nesuprantama kalba. - V.Karalius
Mes gyvenam, lyg turėdami atsarginį gyvenimą, nors niekas dar negavęs nė atsarginės akimirkos. - V.Karalius
Mažoji filosofija: numatyti špygos kryptį. - V.Karalius
Mokslas seniai žino, koks šviesos greitis. O koks tamsos greitis? - V.Karalius
Minties laukų paruošimas mechanizacijai: nurinkti išminties akmenis. - V.Karalius
Mylėti visas knygas - donžuanizmas. Turėti tik savo bibliją - šeimyniškas tingumas. - V.Karalius
Meilė - ne svarstyklės, o sūpuoklės: jai rūpi ne svoris, o apsvaigimas. - V.Karalius
Mano įdomiausioji nuotrauka. Heraklis duoda interviu, atsisakęs valyti Augijo arklides. - V.Karalius
Modernus Sizifas turi pažymėjimą, kuriame tiksliai nurodytas akmens svoris. - V.Karalius
Mąstymo pagrindus Adomas įgijo, vaikščiodamas nuo tvoros ligi tvoros, o gyvenimą jis patyrė už vartų. - V.Karalius
Maldos - mandagūs įrašai į dangaus skundų knygą. - V.Karalius
Nuo kokių ligų gydo plaukimas prieš srovę? - V.Karalius
Nuo ko išvaduoja labirintas? Jame nebesi pastumdėlis. - V.Karalius
Nuolankumas - sena savęs įpakavimo forma. Gražiai įpakuotą negėda ir dovanoti. - V.Karalius
Nežiūrėk juokui į dantis. Juokas nesensta. - V.Karalius
Nuomonė - kilnojamoji tvora mūsų galvoj. - V.Karalius
Nelygios svorio kategorijos: nupenėtas argumentas ir liesas entuziazmas. - V.Karalius
Nevilties kopėčiom galima lipti ne tik žemyn, bet ir aukštyn. - V.Karalius
Nežiūrėk į ateitį! Kam be reikalo nusivilti. - A.Rasas
Organizuotoje gelmėje ir norėdamas nenuskęsi. - V.Karalius
Pažinimo obuolys - tik pretekstas, esmė - rojaus dekoracijų kritika. - V.Karalius
Pradžioje buvo žodis. Jis sprogo - ir vis dar plečiasi. - V.Karalius
Per prasmės potvynį lipk į nesąmonės stulpą. - V.karalius
Pasaulėžiūra: žiūrėti tol, kol matysi kaip kiti. - V.Karalius
Pakėlus melo kokybę, kai kas nubyra ir tiesai. - V.Karalius
Poeto nuoširdumas: verkti, nedalyvaujant ašaros konkurse. - V.Karalius
Pradžioje buvo keiksmažodis. Ir pykčio banga sukrėtė chaosą. - V.Karalius
Platus kelias pavojingas: dauguma jame platėja, o ne greitėja. - V.Karalius
Patikimiausias vidaus degimo variklis - egoizmas. - V.Karalius
Protą išgalandi pats - ir įsipjauni pirmas. - V.Karalius
Pasaka apie vilką avies kailyje gana pavojinga: naivios avys ima nebetikėti, kad būna vilkas vilko kailyje. - V.Karalius