Priekaištas trojiečiams. Kodėl neparodėt arklio vaikams? Jie būtų iš karto pamatę, kad arklys be uodegos. - V.Karalius
Rojus - keistas kalėjimas: nusikalsk ir būsi išvarytas. - V.Karalius
Sąžinės šaldytuve mes saugom savo moralę - iki juodų darbų. - V.Karalius
Saulėtekis - dovana, o ne instrukcija, kaip praleisti dieną. - V.Karalius
Širdis - ne bankas su aukso atsargom. Ji - kasyklos. - V.Karalius
Sudėtinga situacija: labirintas uždarytas remontui; Minotauras minta konservais; Ariadnė pardavė siūlus. - V.Karalius
Siena, skirianti dangų nuo pragaro, ne tokia stora, kaip apskaičiuota specialistų. - V.Karalius
Tikslas - geriausia šakė vidiniam mėšlui iškabinti. - V.Karalius
Tingiųjų pretenzijos: padidinti planetą, kad prasiplėstų jų horizontas. - V.Karalius
Visi turime akmenų ant širdies. Nuoširdieji grindžia iš jų taką, pagyrūnai ritina juos į kilnumo muziejų. - V.Karalius
Varyk žodį ratu - kol numes svorį. - V.Karalius
Yra arklių, kurie labiau gerbia logikos botagą negu paauksuotus žąslus. - V.Karalius
Žemė laiko medį už šaknų, bet ne tam, kad jis neaugtų. - V.Karalius
Žmogus - optimistas, kai jis truputį lengvesnis už gyvenimą kaip gelbėjimo ratas už vandenį. - V.Karalius
Žvairas fanatikas praeina arčiau tikslo negu aklas. - V.Karalius
Adomas: "Diskusija su velniu ugdo žmogų, o diskusija su dievu moko diplomatijos". - V.Karalius
Asilas: "šieno kūgį lengviau suėsti, negu paaiškinti". - V.Karalius
Atbulinė pavara:
- Mane sugalvojo bailiai. - iš kažkur
Akimirkoje nėra visumos, bet joje gali būti pilnuma. - V.Karalius
Ar durys išrastos tik tam, kad pirma praleistum kitus? - V.Karalius
Abejonė kaip pririšta ožka apsivynioja apie stulpą – ir lieka neėdusi. - V.Karalius
Aštriausias tas protas, kuris klausia net atsakydamas. - V.Karalius
Baldakimas karališkos fantazijos vaisius. Kodėl po vienu dangumi, jei galima po dviem? - V.Karalius
Bešokant apie aukso veršį, nutrypiama tiek žolės, kad jos užtektų ištisai jaučių bandai. - V.Karalius
Būtinai padarysime dirbtinį intelektą. Žinoma, kai atsiras tikrasis. - iš interneto glūdumos
Banalybės tvirtovė turi tiek įgulos, kad apgina ją ir be fanatizmo. - V.Karalius
Disciplinos viršūnė - vulkanas, veikiantis pagal grafiką. - V.Karalius
Dievas sugalvojo miegą, o velnias - žadintuvą. - iš interneto glūdumos
Daiktai padėjo ateiti žmogui, bet jie jau stoja skersai kelio. - V.Karalius
Dvi klaidos. Vieni mėgina viską suprasti, pamiršdami gyventi, kiti skuba gyventi, nespėję nieko suprasti. - V.Karalius
Ežys pasivartė lapuose ir nuėjo per didelę žemę: "Viso rudens nenusineši". - V.Karalius
Ežys:
- Myliu kaktusą! - iš kažkur
Erezija - tiesa, dar negavusi paso. - V.Karalius
Gerais norais pragaras grįstas. Ar gerų norų tiek daug, ar pragaras toks mažas. - V.Karalius
Geriau visumos nuotrupa, negu trupinių visuma. - V.Karalius
Grotų išradėjas pakėlė dangaus vertę: matydamas jį dalimis, pasiilgsti visumos. - V.Karalius
Gamta neturi tikslo: ji galimybių visuma. - V.Karalius
Gigantomanija: kaip negėda verkti tokiom mažom ašarom! - V.Karalius
Hamleto metamorfozė: imti ar neimti? - V.Karalius
Ilgėja žmonių amžius - daugiau laiko abejonėms. - V.Karalius
Iškelk savo klaidą, kaip šalmą ant pagalio: sužinosi kur tavo priešai. - V.Karalius
Iš gėdos į žemę prasmegti. Kaip smagu, kad žemė kieta. - V.Karalius
Ir juodžiausio piktadario skeletas juodas. - V.Karalius
Ironiškiesiems paminklai nestatomi: jokios garantijos, kad jie nenušoks pasivaikščioti. - V.Karalius
Įkaitęs saugiklis:
- Artėja krizė. - iš kažkur
Į klausimus sau pačiam reikėtų atsakyti ne eilės tvarka, nes priekyje gali stovėti patys kvailiausi. - V.Karalius
Įkvėptas nulis: atsistoja greta – ir dešimt sykių daugiau. - V.Karalius
Išmintis – laikytis pagarbaus atstumo nuo prasmės. - V.Karalius
Ir entuziazmas prasideda nuo klausimo. Tik jis per greitai randa atsakymą. - V.Karalius
Ilgiausiai stovi paminklai kurie pavėluoja. - V.Karalius