Išeinantis iš namu tegu pamąsto, ką ketina daryti, o kai vėl įžengs į namus, tegu pamąsto apie tai, ką padarė. - Kleobulas
Kad taptum ciniku, turi būti protingas, o kad pakaktų proto juo netapti, turi būti išmintingas. - F.Chriorst
Kuo daugiau skaitote nemąstydamas, tuo labiau įsitikinate, kad daug žinote, o kuo daugiau mąstote skaitydamas, tuo aiškiau matote, kad žinote mažai. - Volteras
Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas. - Konfucijus
Mokslininko mąstymo tikslas – matyti bendrą atskirame ir amžiną laikiname. - A.N.Vaithedas
Protingai kalbėti sunku, o protingai tylėti dar sunkiau. - K.N.Bouvis
Retai mąstome apie tai, ką turime, bet visada – apie tai, ko stokojame. - A.Šopenhaueris
Šnekėti nemąstant – tai tas pats, kas šaudyti nesitaikant. - M. de Servantesas
Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių. - V.Irvingas
Baimė – tai klausimas: ko tu bijai ir kodėl? Kaip ir ligoje glūdi sveikatos sėkla, nes liga suteikia informacijos, taip ir baimėje slypi savęs pažinimo lobiai. Tik reikia mokėti juos pažinti. - M.Ferguson
Niekada nepastebi to, kas jau padaryta; matai tik tai, ką dar liko nuveikti. - M.Sklodovska-Kiuri
Protas gali rojų paversti pragaru, arba pragarą – rojumi. - Dž.Miltonas
Užverdamas duris į klaidas užveri duris į tiesą. - R.Tagorė
Visi gyvename savo mąstymo ribose telpantį gyvenimą. Norėdami gyventi visavertiškiau, privalome išplėsti ir mąstymą. - T.Dreieris
Dėl vieno ištarto žodžio žmogų pavadina išminčiumi arba kvailiu. Būkite atidūs, galvokite, ką sakote. - Konfucijus
Išmintis nepasimiršta. - Pitagoras
Jeigu jūs valdote savo protą, valdote ir pasaulį. - B.Provostas
Jeigu jums patinka klausytis, jūs gausite, o jei klausysite, būsite išmintingi. - Ben Sira
Jumyse glūdi priežastis visko, kas vyksta jūsų gyvenime. Suvokti savyje pabudusias vidines galias, tai sutvarkyti gyvenimą pagal savo troškimus. - R.V.Trine
Ką galvoji, toks ir esi. - M.Aurelijus
Nuostabiausias ir giliausias jausmas, kurį galime patirti yra mistiškumas. Tai visų mokslų užuomazga. Tas, kuriam šis jausmas svetimas, kurio niekuo nenustebinsi, kuris paskendęs baimėje, tolygus mirusiam. Jeigu pripažįstame, kad tai, kas neatskleista, tikrai egzistuoja ir pasireiškia aukščiausia išmintimi ir akinančių grožiu, prieinamu neišlavintiems mūsų sugebėjimams, prilygstantiems tik primityvioms formoms, tai – žinojimas. - A.Einšteinas
Nėra kitos, visa valdančios jėgos kaip išmintis. - Bhagavadgyta
Protas yra viskas. Apie ką galvoji, tokiu tampi. - Buda
Protas yra suvokimas visko, ką matai, girdi ir jauti. Jo dėka mes suvokiama žemės, dangaus, muzikos, dailės ir viso kito grožybes. Šis negirdimas minčių veiksmas keliaudamas pirmyn ir atgal ląstelių bei nervų raizginiais sukuria darnią begalinę proto visumą, vadinamą gyvenimu. - Ch.Fillmore
Sudėtingiausias dalykas galingam protui yra valdyti save. - Dž.Adisonas
Tiesa yra drausmė asketui, ieškojimas – mistikui, tikėjimas – kukliajam, atgaila – silpnam, principas – teisiajam, pamoka – romiajam ir iššūkis – Gamtai. Visa tai – visatos dėsnis. - Dž.H.Allisonas
Visus išminčius sieja mokėjimas klausyti. - F.Tygeris
Žmogus yra suvaržytas proto, bet protas jį ir išlaisvina... Žmogus, kuris tvirtai pareiškia: "Aš nesuvaržytas, aš esu laisvas," – tampa laisvu. - Ramakrišna
Žmonės bijo galvoti arba jie nežino, kaip tai daryti. Jie nesupranta, kai jei emocijų negalima nuslopinti, tai protą galima lavinti. Visame pasaulyje žmonės ieško minčių ramybės, tačiau negali būti nė kalbos apie minčių ramybę, nestiprinant mąstymo. - E.B.Gutkindas
Žmonės arba bijo mąstyti, arba nemoka. Jie nesupranta, kad lygiai taip, kaip neįmanoma nuslopinti jausmų, neįmanoma sutvirtinti minčių. Viso pasaulio žmonės ieško ramybės, o ji neįmanoma be stiprių minčių. - E.B.Gutkindas
Drąsiai misk kitų idėjomis. Idėjos – vienintelis penas, kurio tau niekad nepristigs. - R.Gavelis ”Vilniaus džiazas”
Juk pats žinojimas nėra blogis, svarbu tai, kam jis panaudojamas. - K.Vonegutas "Pianola"
Nebūtina manyti, jog tiesa yra bloga; tiesiog ji tokia didžiulė, beformė ir atsitiktinė, kad jos apibūdinti nepajėgs jokie būdvardžiai. Tiesa ir tikrovė yra tai, kas yra. - F.Buerchner "Tiesos sakymas"
Nieko neverta išmintis ir įžvalgumas, jei nepajėgiama pasinaudoti proga. - Mencijus
Įžvalgumas dar neįrodo proto. Kvailiai ir net bepročiai būna stebėtinai įžvalgūs. - A.Puškinas
Kilnaus proto žmogus vienodas bus laimėje ir nelaimėje. Jis niekuomet nesikarščiuos, bet ir nesižemins. Nesipuikaus turėdamas pasisiekimą, bet nesijaus prislėgtas, jei nesiseka. Neieškos, bet ir nevengs pavojaus, nekalbės nei apie kitus, nei apie save. Nesistengs, kad jį kas girų, ir nenorės, kad kitus peiktų. - Aristotelis
Kodėl žmogus mūsų neerzina, o proto luošis erzina? Todėl, kad šlubis suvokia, jog mes vaikštome tiesūs, o proto luošis tvirtina, jog ne jis, o mes luoši; jei ne tai, mes jaustume jam gailestį, o ne neapykantą. - B.Paskalis
Pats geriausias būdas pritaikyti silpnybes – panaudoti vieną prieš kitą. - V.Gezlitas
Pagrindinė proto teigiamybė – ne gyvumas, o tikslumas, kaip ir švytuoklės privalumas – ne sparta, o eigos tikslumas. - L. de Vovenargas
Tas, kuris griežtas savo paties klaidoms ir neskuba smerkti kitų, išvengia nepasitenkinimo. - Konfucijus
Visi skundžiasi savo atmintimi, bet niekas nesiskundžia savo protu. - F. de Larošfuko
Žmonės, girdami kieno nors gerumą, paprastai pervertina jo tobulumą, o kalbėdami apie kieno nors niekšybes, per daug sutirština kalčių spalvas. - Vang Čungas
Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos. - Ciceronas
Žmogui pateisinti pakanka to, kad savo gyvenime dorybėmis jis nusipelnė savo klaidų atleidimo. - G.K.Lichtenbergas
Atmintina, kad iš prigimties turime pasimokyti tik joje slypinčios išminties, daugiau nieko. - M.Tvenas
Aštrus, bet ribotas protas kas žingsnis išsiveržia į priekį, tačiau pažengti į priekį negali. - R.Tagorė
Ankstesnės kartos mums paliko ne tiek parengtus atsakymus į klausymus, kiek pačius klausimus. - Seneka
Katė, pirmą kartą atsitūpusi ant karštos krosnies, daugiau nebetūps ant jos. Taip pat ir ant šaltos. - M.Tvenas
Mes geriau suvokiame savo elgesio negu mąstymo klaidas. - J.V.Gėtė
Protas, kuriam būdinga vien logika, panašus į durklą, kuriam būdinga tik judėti į priekį. - R.Tagorė