Šiokiadieniais mes nelabai vykusiai naudojame dorovę. Sekmadieniais jai visada reikia remonto. - M.Tvenas
Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas. - Konfucijus
Tik šalčiams užėjus tepastebi, kad pušis ir kiparisas – žali. - Konfucijus
Visai nereikia skaityti visko, reikia skaityti vien tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus. - L.Tolstojus
Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos. - V.Bragas
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas. - H.Fordas
Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili. - Mencijus
Geras liežuvis - puikus ginklas. - T.Fuleris
Juk nedera visą laiką postringauti apie tai, koks turi būti žmogus. Laikas tokiam ir tapti. - M.Aurelijus
Mokėjimas tiksliai cituoti – tai talentas, daug retesnis negu atrodo. - P.Beilis
Nėra nieko labiau įžeidžiamo už įpintą į įžeidimą ironiją. - Napaloenas I
Sąmojis – pokalbio druska, bet ne maistas. - V.Gezlitas
Tiesos žodžiai nemalonūs ausiai, bet elgesiui naudingi kaip vaistai, kurie, nors burnoje kartūs, nuo ligos gydo. - Si-Ma Cjenas
Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia. - F. de Larošfuko
Mąstymo pagrindas: pradėti nuo ištakų ir drįsti ligi ribos. - V.Karalius
Baimintis ironijos, vadinasi bijoti proto. - S.Gitri
Daugelis gėdijasi pigaus drabužio ir prastų baldų, užuot gėdijęsi pigių minčių. - A.Enšteinas
Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. - V.Džeimsas
Nereikia sakyti visko, ką žinai, bet visada reikia žinoti, ką sakai. - M.Klaudijus
Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti. - Ciceronas
Tam, kuris ilgai mąsto apie tai, kaip daryti gera, nelieka laiko būti geram. - R.Tagorė
Valgymas be malonumo virsta nuobodžia mityba, o mokslas be aistros teršia atmintį. Ji nepajėgia suvokti to, ką praryja. - Leonardas da Vinčis
Žymiai lengviau būti išmintingam kitiems, negu pačiam sau. - F. de Larošfuko
Žmogaus protas prilygsta lempai: kuo ryškesnė šviesa, tuo tamsesnis abejonių šešėlis. - R.Tagorė
Vienas iš išlavinto mąstymo bruožų - sugebėti svarstyti nuomonę, su kuria nesutinki. - Aristotelis
Iš to, ką skaitau, aš būtinai ką nors sau pasižymiu. Nesivaržau kartais užeiti ir į priešo stovyklas, ne kaip perbėgėlis, o kaip žvalgas. - Seneka
Aukščiausioji žmogiškoji išmintis - sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių ir išlaikyti ramybę per visas audras. - D.Defo
Aforizmai primena uždegamąjį stiklą: jie surenka proto ir žinių spindulius ir sutelkia skaitytojo sąmonėje. - Dž.Sviftas
Aforizmai – tai geležinės vinys, įkaltos į protą neištraukiamai. - D.Didro
Aforizmai – tai išmintis portatyvine forma, minčių ir jausmų koncentruotas ekstraktas. - V.R.Oldžeris
Aforizmas – tai trys lašai: lašas kartėlio, lašas šypsenos ir lašas vilties.
Didžiausias lobis būtų taurių ir gražių minčių rinkinys. - Ž.Deillilis
Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos. - Eschilas
Išreikštos mintys visados yra negyvos. - H.Hesė
...Jei būtų galima reziumuoti matematikos esmę keliais žodžiais, tai reikėtų pasakyti, kad ji - mokslas apie begalybę. - A.Suchotinas
Jei nebūtų dievo, reikėtų jį išgalvoti. - Volteras
Kas niekada nedarė kvailysčių, tas ne toks išmintingas, kaip jam atrodo. - F.de Lafrošfuko
Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių. - Seneka
Teisti pačiam save - kur kas sunkiau, negu teisti kitą. Jei sugebėsi gerai save teisti, tas rodys, kad esi tikras išminčius. - A. de Sent – Egziuperi
Žodžiai priklauso amžiui, o mintys – amžiams. - N.Karamzinas
Jeigu dukart pagalvosi pirma negu vieną kartą pasakysi, pasakysi dukart geriau. - V.Penas
Žmonija susikuria dievų, kad, juos paneigdama, išmoktų mąstyti. - V.Karalius
Idėja iškilnesnė už faktą. - H. de Balzakas
Koks baisus gali būti protas, jei jis netarnauja žmogui. - Sofoklis
Kas nieko neklausia, tas nieko neišmoks. - T.Fuleris
Mūšio laukas, kuriame kaunasi protas, baisesnis už mūšio lauką, kuriame mirštama,- jį sunkiau įdirbti negu dirvą. - H. de Balzakas
Paklausyti gero patarimo - vadinasi, išplėsti savo galimybes. - J.V.Gėtė
Sklandžiai samprotauti apie dorybę - dar nereiškia būti dorybingam, o teisingai galvoti - dar nereiškia teisingai daryti. - Aristotelis
Visų mokslų raktas yra klaustukas. - H. de Balzakas
Visų sunkiausia - pažinti save, visų lengviausia - patarinėti kitiems. - Talis