Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos. - V.Karalius
Moteriška mada – amžina moters kova tarp akivaizdaus noro apsirengti ir slapto noro nusirengti. - Ju Tan Lin
Baisu, kai vyras ir žmona vienas kitam įkyri, bet dar baisiau, kai tik vienas iš jų įkyri kitam. - M.Ebner-Ešenbach
Gerai apsižvalgyk, kad vestum ne kaimynams juokinti. - Heziodas
Išmintingoji žmona! Jei nori, kad tavo vyras laisvalaikį leistų su tavimi, pasistenk, kad niekur kitur nerastų tiek malonumo, pasitenkinimo, kuklumo ir švelnumo. - Pitagoras
Jeigu vyras ir moteris be galo ginčijasi, tai viena iš dviejų: arba vienas kitą dievina, arba negali vienas kito pakęsti. - F.Kabaljero
Jeigu, artėjant keturiasdešimčiai metų, kambario nepripildo vaikų balsai, tai jį užpildo slogumas. - Š.O. Sent Bevas
Kalavijas bepročio rankose gali žemės rutulį paversti dykuma, o plunksna moters rankose – bematant vėl jį apgyvendins. - H.Fildingas
Kartais viena moteris esti daug įžvalgesnė už šimtą vyrų. - G.E.Lesingas
Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema. - M.Ebner-Ešenbach
Kiekvienas šeimos tėvas turi būti šeimininku savo, o ne kaimyno namuose. - Volteras
Koks vyras, tokia ir žmona. - A.Tenisonas
Labai apmaudu, kai žmona virti moka, bet nenori, tačiau dar blogiau, jei žmona virti nemoka, bet nori. - R.L.Frostas
Moterys prisirišusios prie mados, nes naujumas visada yra jaunystės atspindys. - M. de Skiuderi
Moterys visada domisi beprotybėmis, kurių priežastis yra meilė. - Volteras
Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. - Dž.M.Baironas
Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią. - N.Gogolis
Moteris kartais gali prisipažinti turinti nuodėmių, bet aš nepažinojau nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių. - H.V.Šo
Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikai peiliu. Jos pačios juo susižeidžia. - V.Hugo
Moteris retai mums atleidžia, jei pavyduliaujame, ir niekada neatleidžia, jei taip nedarome. - P.Ž.Tulė
Moterys nuoširdžiai mano, jog puošiasi arba mūsų, arba savo malonumui, o iš tikrųjų tam, kad stebintų viena kitą. - F.Miomandras
Mylime tik tas moteris, kurioms suteikiame laimę. - M.Ašaras
Moteris, kuri juokiasi iš savo vyro, jojau nebemyli. - H. de Balzakas
Net nuoširdžiausiai prisipažindama, moteris visuomet ką nors nutyli. - P.Š.Buržė
Namų židinys turi būti ne gyvenamojo vieta, o vieta, į kurią mes visada sugrįžtame. - A. de Monterlanas
Pasirūpinti normalia šeimos reikalų eiga dažnai ne lengviau negu valdyti provinciją. - Tacitas
Subtilaus proto vyras, bendraudamas su moterimis, tampa protingesnis. - A.Turnjė
Santuoka teikia daug nemalonumų, tačiau viengungystė neteikia jokių džiaugsmų. - S.Džonsonas
Santuoka (...) yra teisėta dorybinga meilė; toks jos apibūdinimas atmeta visa, kas joje laikina, užgaidu ar subjektyvu. - G.Hėgelis
Sutuoktiniai turi be paliovos kovoti su visa ryjančiu siaubūnu – įpročiu. - H. de Balzakas
Santuoka – ne rojus ir ne pragaras, tai tiesiog skaistykla. - A.Linkolnas
Santuoka, panašiai kaip ir nelaisvė, arba siutina, arba tramdo. - Ž.Rostanas
Tie, kurie giria moteris, pažįsta jas nepakankamai, o tie, kurie bara, nepažįsta apskritai. - G.Pigo-Lebrenas
Tas, kuris sugeba valdyti moterį, sugebės valdyti valstybę. - H. de Balzakas
Tik gerbiantis moterį vyras gali išsiskirti su ja nepažemindamas. - V.S.Moemas
Tas, kuris savo namuose – tigras, kitur paprastai būna avelė. - T.G.Gipelis
Tuoktis – tai perpus susimažinti teises ir pasidvigubinti pareigas. - A.Šopenhaueris
Vyrai kuria įstatymus, moterys – papročius. - F.A.Hiberis
Vyras mėgaujasi laime, kurią patiria, moteris – laime, kurią ji suteikia. - P.A.Lakro
Vyrai moka neapkęsti, moterys – tik šlykštėtis. Tai daug baisiau. - A.F. de Renjė
Vienu klausimu vyrai ir moterys, be abejo, sutaria: ir vieni, ir kiti nepasitiki moterimis. - H.L.Menkenas
Vyrų gyvenimas daug geresnis nei moterų: jie vėliau veda, antra vertus, anksčiau miršta. - H.L.Menkenas
Vedybos – tai bendrija, susidedanti iš pono, ponios ir dviejų vergų – iš viso iš dviejų žmonių. - A.Birsas
Visos santuokos laimingos. Sunkumų atsiranda tik tuomet, kai prasideda bendras gyvenimas. - F.Sagan
Žmona – ne meilužė, o draugė ir mūsų gyvenimo palydovė, ir mes iš anksto turime priprasti prie minties mylėti ją ir tuomet, kai ji bus senyva moteris, ir tuomet, kai jis bus senutė. - V.Belinskis
Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaras tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. - Demokritas
Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji ankščiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais. - D.Didro
Moterims, kurios siekia lygių teisių su vyrais, trūksta ambicijų. - T.Leary
Vyras yra naminis gyvūnas: griežtai elgiantis jį galima daug ko išmokyti. - D.Kūper
Gyventi su žmona nelengva, tačiau gyventi be jos - neįmanoma. - Katonas Vyresnysis