Kai visko netenkama, vis dėlto dar lieka ateitis. - K.N.Bouvis
Laimingieji pesimistai! Kaip jie apsidžiaugia įrodę, kad džiaugsmo iš viso nėra. - M.Ebner-Ešenbach
Amžinai tikėtis, niekad nenustoti vilties, - tokie didžiosios sielos žmogaus bruožai. - L.A.Floras
Jei yra kas nors naivesnio už optimizmą, tai tik pesimizmas. - Bernaras Klervietis
Pesimizmas - tai nuotaika, optimizmas - valia. - Alenas
Reikia būti optimistu darbo pradžioje ir smarkiai abejoti pabaigoje. - L.Hiršfeldas
Tikras optimistas remiasi ne tokiu įsitikinimu, kad viskas bus gerai, o tokiu, kad ne viskas bus blogai. - Ž.Diuturas
Pesimistas – tas, kuris kiekvieną kartą persikeldamas į naują vietą, praneša laidotuvių biurui. - M.Ašaras
Optimizmas - didinamasis stiklas gyvenimo trupiniams. - V.Karalius
Neretai optimizmas tėra dar viena minties tingumo apraiška. - E.Erio
- Ar yra kas bendro tarp praeities ir ateities?
- Tiek praeitis, tiek ateitis kuo tolimesnė, tuo šviesesnė.
Finansuodami optimistus, daug kas tampa pesimistais.
Jei nori būti optimistu, nesidairyk į ateitį.
Jeigu užsigavai pirštą, džiaukis, jog ne akį.
Jeigu vyriausybė kviečia tvirčiau susiveržti diržus, optimistas džiaugiasi: vadinasi, ji kol kas nenumaus kelnių.
Kas neturi ko prarasti, neturi pagrindo pesimizmui.
- Koks skirtumas tarp optimisto ir pesimisto?
- Optimistai, žiūrėdami į riestainį, mato riestainį, o pesimistai - jo skylę.
- Koks skirtumas tarp pesimizmo ir optimizmo?
- Pesimistai mano, kad blogiau nebūna, o optimistai džiugiai prieštarauja: "Būna, būna.
Lengva būti optimistu, jeigu neturi pasidėjęs santaupų banke.
Lengva būti optimistu, kai žmogumi laikai ne tik save.
Moterys didesnės optimistės nei vyrai, todėl jos ir gyvena ilgiau.
Nelaikyk savęs optimistu, - žmonės gali pagalvoti, kad tu nemoki skaityti.
Optimistai gyvena viena viltimi, o pesimistai - kita.
Optimistai konstruoja lėktuvus, o pesimistai - parašiutus.
Optimistas tiki laiminga pasaulio pabaiga.
Optimistas kiekvieną rytą žvelgdamas pro langą taria: "Labas rytas!" Pesimistas prieina prie lango ir sako: "Vėl rytas!"
Optimistas pilis stato iš smėlio, pesimistas - iš dumblo.
Optimistas sako: "Viskas bus gerai".
Pesimistas sako: "Bet jau buvo gerai..."
Optimistas - tai jaunuolis, skubantis į pasimatymą, kad nepavėluotų.
Optimistas - tas, kuris veda savo geriausio draugo seserį.
Optimistas - tai viršininkas, vedąs savo sekretorę ir tikintis, kad po vestuvių nurodinės jai jos rašybos klaidas.
Optimistas - tai vyras, kuris stovi prie telefono būdelės ir galvoja, kad moteris viduje, pasakiusi "iki" tuoj pat išeis.
Optimistas - tai vyras, kuris paskyręs merginai pasimatymą, laukia jos mašinoje neišjungęs variklio.
Optimistas - tai žmogus, kuriam juodoji rinka - šviesios ateities pradžia.
Optimistas - tas, kuris dar neskaitė rytinių laikraščių.
Optimistas - tai žmogus, kuris parpuolęs veidu į purvą, nusprendžia, jog jis - gydomasis.
Optimistas - tai žmogus, kuris kryžiažodžius sprendžia iš karto šratinuku.
Optimistas tiki, kad mes gyvename gerai sutvarkytame pasaulyje, pesimistas bijo, kad taip iš tiesų gali būti.
Optimizmas visur mato žalią šviesą, pesimistas - raudoną, išmintingas žmogus linkęs būti daltoniku.
Optimistas - žmogus, tikįs viskuo, ką sako reklaminiai skelbimai.
Optimisto gera žinia nenustebinsi, pesimistą ir gera žinia nuliūdinsi.
Optimistas į gyvenimo trupinius žiūri per padidinamąjį stiklą.
Optimizmas - tai kada neplauni indų vakare, tikėdamas, kad rytą tai daryti norėsis labiau.
Pesimistui netgi paragrafo ženklas (§) atrodo kaip kankinimo įrankis. - J.S.Lecas
Pesimistas mato sunkumus kiekvienoje galimybėje, optimistas kiekviename sunkume mato galimybes.
Pesimistas mato tik begalinį tunelį. Optimistas mato šviesą tunelio gale. Realistas mato tunelį, šviesą ir artėjantį traukinį.
Pesimistas: "Oi, kaip nelengva bedarbiui..."
Optimistas: "Užtat nereikia kasdien keikti savo viršininko".
Pesimistas: "Pienas ir pabrango, ir suliesėjo..."
Optimistas: "Užtat nebereikia butelių plauti!".
Pesimistas: "Sunku turėti savo poziciją..."
Optimistas: "Užtat bus lengva, kai būsi opozicijoje".
Pesimistas viską neigia, optimistas jau prisipažino.