Pareik proteli namo bent pavalgyti. - Lietuvių patarlė