Vienintelė laimė gyvenime – nuolatinis veržimasis į priekį. - E.Zolia
Jeigu negalite atlikti kokio nors darbo, palikite jį ir imkitės kito, kurį galite atlikti. - Al Kali
Mažai kas yra neįmanoma savaime: mums dažnai pritrūksta atkaklumo, o ne priemonių. - F. de Larošfuko
To, kas mums atrodo neįmanoma, galbūt paprasčiausia nesistengėte padaryti. - S.H.Nasras
Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. - Sokratas
Kas yra pralaimėjimas? Tai tik žinios, tik žingsnis kažko geresnio link. - W.Philipsas
Silpnos, bet nuolatinės pastangos leidžia baigti bet kokį pradėtą darbą. - Og Mandino
Siekite mėnulio. Jei jo ir nepasieksite, tai bent keliausite žvaigždės link. - W.Reedas
Ten, kur yra milžiniškas noras, negali būti didžiulių sunkumų. - N.Makiavelis
Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko. - A.Einšteinas
Mano akys daug matė, tačiau nepavargo. Mano ausys girdėjo daug, bet trokšta daugiau. - R.Tagorė
Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios. - R.V.Emersonas
Dažnai iš pačios nevilties gimsta viltis. - Kurcijus
Kol yra gyvenimas, yra ir viltis. - Ichara Saikaku
Paprastai viltis – blogas vedlys, nors geras pakeleivis. - Dž.S.Halifaksas
Viltis – geri pusryčiai, bet bloga vakarienė. - F.Bekonas
Žmogus dažnai atsiduria tokioje padėtyje, kurioje jam telieka vien tikėtis. - J.Hašekas
Besirenkantis kelio pradžią kartu pasirenka ir lemtį, į kurią šis kelias veda. - H.E.Fosdikas
Didieji protai kelia sau tikslus, kiti žmonės vadovaujasi savo norais. - V.Irvingas
Gėris visada priklauso nuo dviejų sąlygų: nuo įvairios veiklos galutinio tikslo tinkamo iškėlimo ir nuo tinkamų priemonių tam tikslui siekti parinkimo. - Aristotelis
Gyvenime reikia stengtis aplenkti ne kitus, o patį save. - M.D.Bebkokas
Jeigu siekdamas tikslo pakeliui pradėsi stabčioti ir mėtyti akmenis į kiekvieną lojantį šunį, tai tikslo niekad nepasieksi. - F.Dostojevskis
Jei egoistiška gerovė – vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas veikiai tampa beprasmiškas. - R.Rolanas
Laikydami priemones tikslu, žmonės nusivilia savimi ir kitais, todėl iš visos jų veiklos nieko neišeina arba išeina priešingai, negu jie siekia. - J.V.Gėtė
Norint pasiekti tikslą, pirmiausia reikia eiti. - H. de Balzakas
Nešvariomis priemonėmis negalima pasiekti kilnaus tikslo: tikslas pats tampa purvinas. Jei švarus indas pripildomas nešvaraus vandens, tai ir indas tampa purvinas. - J.Rainis
Pats nerangiausias žmogus, jei tik neišlaidžia iš akiračio tikslo, eina greičiau negu tas, kuris klaidžioja be tikslo. - G.E.Lesingas
Tas, kuris paniekino tuščią šlovę, gali pasiekti tikrąją. - Livijus
Tie, kurie rašė apie šlovės tuštumą, vis dėlto nori išgarsėti tuo, kad taip gerai apie tai parašė. - B.Paskalis
Tas, kuris rūpinasi aukščiausiu tikslu, neturi taikstytis su nuvalkiotais požiūriais. - Kung Sun Jangas
Tas, kuris nori pasiekti ką nors didaus, privalo, pasak J.V.Gėtės mokėti apsiriboti, o tas, kuris, priešingai, nori visko, iš tikro nieko nenori ir nieko nepasieks. - G.Hėgelis
Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didžius reikalavimus. - J.V.Gėtė
Tas, kuris neturi tikslo, neranda džiaugsmo jokioje veikloje. - Dž.Leopardis
Tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, o jei negali jų rasti, sukuria. - V.E.Čeningas
Visatos tikslas – sielos tobulėjimas, o svarbiausia sielos tobulėjimo sąlyga – laisvė. - Ž.E.Renaras
Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų delnų plojimus, ieškotų garbės. Visa tai yra nepastovūs, beverčiai, nykūs blizgučiai. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulumas. - M.Pečkauskaitė
Būna situacijų, kai melas – pati švenčiausia pareiga. - E.M.Labišas
Kiekvienas žmogus turi pareigų pačiam sau. - Stendalis
Manau, jog žmogaus pareiga yra dėl nieko nepulti į neviltį ir visame kame rasti gero. - B.Paskalis
Suvokti pareigą ir jos nevykdyti – tai bailumas. - Konfucijus
Stenkitės visada atlikti savo pareigą, ir žmonija jus pateisins, net kai patirsite nesėkmę. - T.Džefersonas
Kas yra pralaimėjimas? Viso labo mokykla, pirmas žingsnis į kažką tobulesnio. - V.Filipsas
Kai jums pasidaro labai sunku ir viskas atsigręžia prieš jus, ir atrodo nėra jėgų kęsti nė minutės, jokiu būdu nepasiduokite – kaip tokiais momentais kovoje įvyksta persilaužimas. - H.Bičer-Stou
Net didžiausioje neviltyje kova yra viltis. - R.Rolanas
Nugalėtojas visada perima tam tikrų bruožų iš nugalėtojo. - Bernardas Šo
Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems. - Seneka
Kol gyvas, žmogus neturi prarasti vilties. - Seneka
Narsa didina didvyriškumą, dvejojimą skatina baimė. - Publilijus Siras
Neapykanta, susieta su panieka, gali nublokšti kiekvieną jungą. - Volteras
Nelėtink žingsnių, neskink gėlių, norėdamas jas išsaugoti, eik tik pirmyn - gėlės žydės visam tavo kely. - R.Tagorė