Narsos reikia ne tik kautynėse, bet ir tvarkant paprastus buitinius reikalus. - B.Franklinas
Narsa likimo smūgius daro niekingus. - Demokritas
Patirtis - tai amžina gyvenimo mokykla. - J.V.Gėtė
Patyrimas - tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti. - B.Franklinas
Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta. - B.Franklinas
Pralaimėjimas stipriems teikia tvirtybės. - A. de Sent Egziuperi
Pralaimėjimas, kad ir koks bjaurus, gali būti vienintelis kelias į prisikėlimą. - A. de Sent Egziuperi
Pareigą pažinsi pirmiausia iš to, kad ji tau suteikia teises rinktis. - A. de Sent Egziuperi
Pati didžiausia pergalė – nugalėti save. - Platonas
Svarbu nenustoti kelti klausimus. - A.Ensteinas
Tik patirtis mus moko vertinti gyvenimo gėrybes. - J.V.Gėtė
Tas, kuriam netenka kasdien įveikti baimės, dar negavo gyvenimo pamokų. - R.V.Emersonas
Visa, ko lauki, ištverti lengviau. - Seneka
Žmogų nuo gyvulio labiausiai skiria vaizduotė. - A.Kamiu
Kas nieko nebijo, tas toks pat galingas, kaip tas, kurio visi bijo. - F.Šileris
Patriotizmas yra noras žudyti ir būti nužudytam dėl trivialių priežasčių. - B.Raselas
Protingi žmonės prisitaiko prie pasaulio. Neprotingi žmonės pritaiko pasaulį prie savęs. Štai kodėl progresą apsprendžia neprotingų žmonių veiksmai. - Bernardas Šo
Jokie pinigai nebūna taip gerai panaudoti, kaip tie, kuriuos mums nusuko: už juos įsigyjame išminties. - A.Šopenhaueris
Išausta tiktai tas rytas, kuriam mes patys pabundame. - H.D.Toras
Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni. - E.M.Remarkas
Keliai, kurie neveda niekur, nuveda toliausiai. - Ž.Volfromas
Kantrybė yra geriausias vaistas nuo įvairiausių kančių. - Plautas
Pats didžiausias malonumas - padaryti tai, ko, kitų nuomone, jūs padaryti negalite. - V.Bedžotas
Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame. - O.V.Holmsas
Tik pasiekę tikslą sužinome, kad kelias buvo tinkamas. - P.Valeri
Tikrasis kelias - tas, kuris veda į gyvenimą, į Saulę. - A.Kamiu
Žinoti tai, ką žino visi, vadinasi, nieko nežinoti. Žinojimas prasideda nuo to, ko žmonės nežino. - R. de Gurmonas
Žmogus gali viską, kol nepradeda ką nors daryti.
Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl ji griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai. - I.Kantas
A, tai tas Mekų Jonas ir vėl nukliedėjo... Ką tu jau čia padarysi, kartais nukliedėti yra sveika. Aš galiu jums visiems tai patarti. Nukliedėti kartais yra sveika. Aš nesu buvęs pas daktarą jau dvidešimt metų. Tai geras įrodymas, ne? - J.Mekas "Laiškai iš niekur"
Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir pačio gyvenimo esmė. - Dž.A.Pirsas
Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. - Ž.Ž.Ruso
Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama. - A.Kamiu
Keliauti - tai kiekvieną akimirką gimti ir mirti. - V.Hugo
Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn. - kinų patarlė
Kai mes galų gale ko nors išmokstame, būnam jau per seni tai pritaikyti - taip viskas ir tęsiasi banga po bangos, karta po kartos. - E.M.Remarkas
Laisvė patirti nesėkmę – esminė sėkmės siekimo sąlyga. - M.Korida
...mes turime išklampoti tiek purvo ir absurdo, kad pareitume namo! Ir mes nieko neturime, kas mus vestų, vienintelis mūsų vedlys - namų ilgesys. - H.Hesė
Nieko nėra baisiau už visišką vienatvę. Vienas žmogus - niekas. Būti drauge - jau tikslas, o tikslas padeda apsisaugoti nuo liguistos baimės. - John Wyndham
O gera juk tikėti, kad gyvenimo diena gražiausia ir kelio gabalas įspūdingiausias - prieky, kad ten dar tavo lobiai užkasti, ten dar ir darbas tavo pats didžiausias, ir vis dar prieky, vis dar ateity - ir tavo pats didžiausias džiaugsmas... - V.Reimeris
Per audrą žūsta tik tas, kuris paleidžia vairą. - Immanuel Geibel
Savo sumanymais žmogus visada yra didis. - E.M.Remarkas
Svarbiausioji sėkmės formulė – žinios, kaip elgtis su žmonėmis. - T.Ruzveltas
Tam, kad uždegtum savo žibintą, nebūtina užpūsti kaimyno šviestuvą. - B.M.Baruchas
Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslo siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka. - Ch.Ortega I Gasetas
Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas. - V.Hugo
Visų pasaulio tobulintojų amžina bėda - jie niekada nepradeda nuo savęs. - Fhornton Wilder
Gražūs poelgiai kur kas iškalbingesni už gražius žodžius. - S.Smailsas
Daryk pinigus. Jei gali - sąžiningai, jeigu ne - tiesiog daryk pinigus. - Horacijus
Lengviau kovoti už kieno nors principus, negu gyventi pagal juos. - A.Adleris