Tas, kuris nemyli laisvės ir tiesos, gali būti galingu žmogumi, bet niekada nebus didžiu žmogumi. - Volteras
Tas, kuris pasiryžęs atiduoti savo laisvę, kad trumpam apsisaugotų nuo pavojaus, nevertas nei laisvės, nei saugumo. - B.Franklinas
Taika tokia vertinga, kad pats šis žodis džiugina ausį. - Ciceronas
Tautos, kaip ir individai, gali gyventi tik dviem būdais: arba vogdamas, arba gamindamos. - K.A. Sen Simonas
Visi piratai, kada nors gyvenę pasaulyje, taip pat tikėjo laisve – savo pačių laisve. - E.Chabardas
Žmonės labiausiai vertina privilegijas, net jeigu tai vyresniojo fakelininko privilegija per laidotuves. - Dž.R.Lovelis
Apskritai pasaulis juda į priekį, tačiau jaunimui kaskart tenka pradėti iš naujo. - J.V.Gėtė
Civilizacija tikrąją žodžio prasme yra ne poreikių didinimas, o laisvas ir gerai apgalvotas savų norų apribojimas. - M.K.Gandis
Kiekvienos epochos savi uždaviniai, ir nuo to, kaip jie sprendžiami, priklauso žmonijos pažanga. - H.Heinė
Keistis išliekant arba išlinkti keičiantis – štai kas iš tikro yra normalus žmogaus gyvenimas, vadinasi, ir pažanga. - P.Leru
Mokslų ir mašinų progresas – tai naudinga priemonė, tačiau vienintelis civilizacijos tikslas – žmogaus lavėjimas. - E.Flajanas
Mano civilizacijos didybę liudija faktas, kad šimtas angliakasių rizikuoja gyvybę, stengdamasis išgelbėti vieną užverstą draugą. - A. de sent Egziuperi
Melagius istorikus derėtų bausti kaip pinigų klastotojus. - M. de Servantesas
Nėra nei blogų augalų, nei blogų žmonių. Yra tik blogų augintojų. - V.Hugo
Progresas – tai žmogaus egzistavimo būdas. - V.Hugo
Politika yra antroji pagal senumą profesija. Ir aš pastebėjau, kad labai primena pirmąją. - R.Reiganas
Patraukite į savo pusę visus kvailius ir jūs būsite išrinktas į bet kurį postą. - F.Deinas
Svarbiausias civilizacijos uždavinys – išmokyti žmogų mąstyti. - T.A.Edisonas
Teisingumas liaudžiai būtinesnis už civilizaciją. - P.Koleta
Tarpinė pakopa tarp socializmo ir kapitalizmo yra alkoholizmas. - N.Breneris
Baisiausias bet kurios visuomenės sutvėrimas yra žmogus, kuriam nėra ką prarasti. - Jamesas Baldwinas
Nėra nieko pavojingesnio visuomenėje už žmogų be charakterio. - Ž.L.Dalamberas
Niekas nežino, ką savyje slepia, kol neparagauja valdžios. - Otto Flake
Nieko taip blogai nežinom, kaip to, ką kiekvienas turi žinoti, - įstatymų. - H. de Balzakas
Įstatymą lengviausia apeiti dideliam: mažasis priverstas jį apibėgti, o tai ir sukelia įtarimą. - V.Karalius
Nerimas - tai nepasitenkinimas, o nepasitenkinimas - svarbiausia pažangos sąlyga. - T.A.Edisonas