Atviros durys ir šventuolį gali sugundyti. - T.Fuleris
Didžiausia gyvenimo dalis praeina žmonėms piktą darant, didelė – nieko nedarant ir visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia. - Seneka
Ginklams žvangant, įstatymai tyli. - Ciceronas
Gudrumas – labai ribotų žmonių mąstymo būdas. Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės yra panašus. - I.Kantas
Kvailystė net gi pasiekusi tai, ko ji troško, niekada nebūna patenkinta. - Ciceronas
Mokytas kvailys – dvigubas kvailys. - L.Foichtvageris
Nepripažįsta žmonių giminė savo pranašų ir muša juos, bet myli žmonės savo kankinius ir gerbia tuos, kuriuos nukankino. - F.Dostojevskis
Skepticizmas – pati lengviausia filosofija. - R.Kempas
Šlovės troškimas – pati didžiausia tuštybė. - Dž.Santjana
Tuščiagarbiškumas yra ne kas kita kaip bandymas tapti garsenybe anksčiau, negu to nusipelnome. - A.Smitas
Civilizuotas laukinis – blogiausias iš visų laukinių. - K.J.Vėberis
Galabydamas savo artimą, nesakyk, kad kovoji dėl idealo. - E.Krotkis
Gobšumas ir pyktis – blogiausi patarėjai. - Publilijus Siras
Iš tingaus, nepaslankaus žmogaus ir palankiausias likimas, kaip kad uoliausias puodžius be staklių, nesukuria nieko, išskyrus broką. - T.Karalius
Negalima žeminti kito, kartu nepažeminus ir savęs. - B.T.Vašingtonas
Negaila, kad žmogus praranda pinigus, namus, dvarus – visa tai jam nepriklauso. O gaila, kai žmogus praranda savo tikrąją nuosavybę – žmogiškąjį orumą. - Epikteteas
Nelaimingiausi žmonės tada, kai jų gyvenime nelieka vietos svajonėms. - D.Kenedis
Pikčiausia negalė – prisirišimas prie savo negalių. - Seneka
Pyktis – tai atvira ir trumpalaikė neapykanta; neapykanta – tai prislopintas ir nuolatinis pyktis. - Š.Diuklo
Pati nykiausia neturto rūšis – neturtas tarp turtų. - Seneka
Tik silpnavaliai visuomet viską mato pro gedulo šydą. Siela pati sukuria savo horizontus. - A.Diuma
Tas, kuris išmano ir dedasi neišmanančiu, yra šaunuolis. Tas, kuris neišmano ir dedasi išmanančiu, yra ligonis. - Lao Dzė
Visiškas neišmanymas – ne didžiausias blogis; kaupti menkai įsisąmonintas žinias – kur kas blogiau. - Platonas
Gyventi taip, kaip pats nori, nėra egoizmas. Egoistiška versti kitus gyventi taip, kaip norisi tau. - O.Vaildas
Jūsų cinizmas - paprasčiausia poza. Niekada nepasakote ko nors dorovinga, bet niekada nepadarote ko bloga. - O.Vaildas
Tik nuobodus žmogus patenka į parlamentą. Ir tik bukagalviai ten klesti. - O.Vaildas
Visų paskalų pagrindas yra gerai išmėgintas amoralumas. - O.Vaildas
Vieną lemtingą dieną žmonės suprato, kad plunksna daug galingesnė už grindinio akmenį ir gali žeisti taip pat, kaip plytgalis. Tada jie puolė ieškoti žurnalisto. Jį suradę išmokė ir pavertė savo darbščiu bei gerai apmokamu tarnu. Dabar belieka tik apgailestauti, kad taip atsitiko. - O.Vaildas
Į tuščiagarbį žmogų niekas, išskyrus jį patį, nekreipia dėmesio. - Ezopas
Kvailio liežuvis aplenkia mintį. - Isokratas
Kvailiai ir išminčiai vienodai nepavojingi. Pavojingi pusiau kvailiai ir pusiau išminčiai. - J.V.Gėtė
Kvailumas nebūtinai daro žmogų piktą, bet pyktis visada jį daro kvailą. - F.Sagan
Nepasotinimas garbės troškimas temdo žmogui protą, ir jis nepastebi pavojų. - Ezopas
Neprotingas žmogus gali susižavėti kiekvienu mokymu. - Heraklitas Efesietis
Nuodėmė turi daug įrankių, bet melas – tai kotas, kuris tinka kiekvienam iš jų. - O.V.Holmsas
Nemokšiškumas – pykčio, pavydo, godumo ir kitų žemų bei akiplėšiškų ydų, taip pat nuodėmių motina. - G.Galilėjus
Nuobodulys atėjo į pasaulį per tingulį. - Ž. de la Briujeras
Nuobodybė – pats didžiausias mūsų priešas. - Volteras
Pagyrūnų, kaip ir paauksuotų ginklų, vidus neatitinka išorės. - Pitagoras
Pagyrūnas – pajuokos objektas protingiems, garbinimo – kvailiams, skanus kąsnelis pataikūnams ir savo paties garbėtroškos vergas. - F.Bekonas
Puikybė ir tingumas – visų ydų šaltiniai. - B.Paskalis
Puikybė, per pietus mintanti tuščiagarbiškumu, vakarienei gauna panieka. - B.Franklinas
Pasaulyje kvailių daugiau negu apgavikų, kitaip apgavikai neturėtų iš ko gyventi. - S.Batleris
Tik labai išdidūs ir neabejotini kvailiai visai nekeičia savo elgesio. - Konfucijus
Tik kvailiai ir numirėliai niekada nekeičia savo nuomonės. - Dž.R.Lovelis
Vienas iš geriausių vaistų nuo pasipūtimo ir apsimetinėjimo – jūrligė: žmogus, kurį pykina, nepajėgus pūstis. - H.V.Šo
Visiškas nemokšiškumas priveda prie visiško bukaprotiškumo. - K.A.Helvecijus
Žmogaus prigimtis yra tokia, kad, kai kas nors matuojama, kiekvienas nori ilgiausio gabalo, o kas nors sveriama, - sunkiausio. - Kung Sun Jangas
Žmogus, atkakliai kartojantis nesąs kvailys, paprastai turi dėl to kažkokių abejonių. - V.Mizneris
Įprotis – geriausias tarnas ir blogiausias šeimininkas. - J.Jelinekas