Iš tiesų ne įprotis prie jūsų prisiriša, o jūs prie jo. - G.Huntingas
Įtempk lanką per stipriai – ir tu pasigailėsi, kad laiku nesustojai. - Lao Dzė
Jokia jėga nėra tokia stipri, kad ilgai atlaikytų baimės svorį. - Ciceronas
Kuo ilgiau galvosime apie savo nesėkmę, tuo smarkiau ji mus žeis. - Volteras
Kam reikalingos kažkokios teisės, jei mes neturime laisvės ir minčių ramybės, jei mūsų vidinis ir labai asmeniškas Aš tėra surūgusi, drumzlina bala? - H.D.Toras
Nė vienas žmogus negali žengti pirmyn, jeigu pasiduoda draskomas dviejų priešingybių. - Epiktetas
Nuoskauda – niekas, jeigu ją pamirši. - Konfucijus
Tas, kurio širdyje išdidumas yra nors ryžio grūdo dydžio, tam užvertos rojaus durys. - Mahometas
Tas, kuris trokšta pagyrimų, įrodo, kad jam trūksta orumo. - Plutarchas
Už savo įtarumą visada mokame atrasdami tai, ką įtarėme. - H.D.Toras
Kas išvis negeria, tas niekad negali ir prablaivėti. - R.Gavelis "Vilniaus džiazas"
Menkavertiškumo kompleksas bjaurus tuo, kad jį turi toli gražu ne tie, kuriems derėtų. - Ž.Diuturas
Dykinėjimas ir dykaduoniavimas – ne tik nemokšiškumo, bet kartu ir ligos priežastis. - Ibn Sina
Jei vargšą turtuoliu pavadinsi, užsirūstins. Tačiau jei teisiu pavadinsi ką nors, tai, kad ir nebuvo teisus, bus patenkintas. Kokia apgavystė! - Mo Ti
Mūsų geriausių troškimų neišsipildymo priežastis yra mūsų kvailumas. - N.Gogolis
Šlovė gyvam tebesant – abejotinas dalykas; išmintingai pasielgs tas, kuris nesileis nei jos apakinamas, nei netgi sujaudinamas. - T.Manas
Siaubingiausias dalykas pasaulyje – teisingumas be gailestingumo. - F.Moriakas
Vos tik žmogus tampa žymus, tuojau atsiranda kas nors sėdėjęs greta jo mokykloje. - K.Chabardas
Vargas tiems, kurie niekad neteisūs nebūna: jie niekad nebūna teisūs. - Š.Ž. de Linis
Yra žmonių, manančių, kad tiesa nekenksminga tik praskiesta. - O.V.Holmsas
Žaizdos traukia muses, o šlovė yra lyg žaizda. - A.Periušo
Blogai būti kupinam trūkumų, bet dar blogiau būti jų kupinam ir nenorėti to pripažinti, nes tai reiškia prie jų dar pridurti apsigaudinėjimo ydą. - B.Paskalis
Įsišaknijusios silpnybės panašios į musę: tu šimtus kartų ją nuvarai, o ji vėl grįžta ir kankina tave vis labiau. - L.Šeferis
Jei žmogus padaro tą pačią klaidą du kartus, turi iškelti rankas aukštyn ir pripažinti savo lengvabūdiškumą arba užsispyrimą. - Dž.H.Lorimeras
Kitų ydos, iš kurių mes juokiamės, mumyse juokiasi iš mūsų. - Č.F.Braunas
Patirtis – tai apreiškimas, kurio šviesoje atsisakome jaunystės paklydimų dėl brandos paklydimų. - A.Birsas
Tas, kuris pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė, - niekad. - A.Marė
Kas laimės ieško prabangoje ir lėbavime, panašus į tą, kuris atsiduoda pirmenybę žvakės mirgėjimui, o ne saulės švytėjimui. - Napoleonas I
Kai kurie žmonės duoda pasižadėjimus dėl malonumo jų netesėti. - V.Gezlitas
Neryžtingo žmogaus niekada negalima laikyti priklausančiu sau. - Dž.V.Fosteris
Pralaimėjimas tik tada vertas paniekos, kai po jo pasiduodama. - A.Dž.Kroninas
Tikrasis pralaimėjimas yra principų išdavimas, atsisakymas savo teisių ir niekingas nuolaidumas blogiui. - Dž.Neru
Alkiui numalšinti reikia nedaug, bet labai daug reikia norint patenkinti persisotinusio skrandžio užgaidas. - Seneka
Anoniminis piktžodžiavimas galbūt gėdingesnis net už atvirą šmeižtą. - V.Hugo
Daugelis esti sąžiningas iš baimės, o ne dėl savo nekaltybės. - Publilijus Siras
Didžiausi nesutarimai sukelia mažiau nusikaltimų negu fanatizmas. - Volteras
Fanatikas yra asmuo, nenorintis keisti savo nuomonės, o norintis pakeisti subjektą. - W.Čerčilis
Gausybė mirties bausmių ne mažiau žemina valstybės galvą, nei gydytoją žemina ligonių mirtingumas. - Seneka
Grakštūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmoniškumu. - Konfucijus
Gudrumas - labai ribotų žmonių mąstymo būdas.Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės panašus. - I.Kantas
Ieškoti šlovės negalima. Visoks jos vaikymasis tuščias. - J.V.Gėtė
Įžūli veidmainystė sukelia pagarbą žmonėms, pratusiems patarnauti. - H. de Balzakas
Jauni poetai pila daug vandens į savo rašalą. - J.V.Gėtė
Jei garsiai šauki, vadinasi, tavo kalba pernelyg skurdi ir šauksmu nori nustelbti kitų balsus. - A. de Sent Egziuperi
Jokie išvedžiojimai negali parodyti žmogui kelio, kurio jis nenori matyti. - R.Rolanas
Jei individualybė skurdi, tai ir visi malonumai - tarsi brangūs vynai, siurbtelėti į burną, kurioje dar tebejaučiamas tulžies skonis. - A.Šopenhaueris
Kur auksas prabyla, ten žmogus bejėgis. - Publilijus Siras
Kai kurie žmonės padaro daug pikta vien dėl to savo poreikio paplepėti. - V.Hugo
Kiekviena neprincipinga veikla galiausias bankrutuoja. - J.V.Gėtė
Kultūra ir išorinis blizgesys - visiškai skirtingi dalykai. - R.V.Emersonas