Egzistuoja maloni klaidinga pažiūra, kylanti iš mūsų planetos formos, kad kiekvienas žmogus yra pasaulio viršūnė. - R.V.Emersonas
Egoizmas visada buvo visuomenės rykštė, ir kuo daugiau jo buvo, tuo blogiau visuomenei. - Dž.Leopardis
Geras įprotis privalo pašalinti tai, ką įdiegė blogas. - Seneka
Įprotis, panašus į lyną. Mes kasdien vejame jį po vieną pluoštą, ir galų gale mums neužtenka jėgos jį nutraukti. - H.Manas
Kuo labiau tu save myli, tuo didesniu priešu pats sau tampi. - M. Ebner-Ešenbach
Kiekvienas šmeižtas susiranda šalininkų; kai kuriuos pasilieka ilgam, nes pasiteisinimas niekada neplinta taip smarkiai kaip šmeižtas. - A.Hamiltonas
Kaukė nukrinta, o esmė pasilieka. - Lukrecijus
Kai džiaugsmas savo viršūnę pasiekia, pakrypsta pykčio link. Kai pyktis savo viršūnę pasiekia, linksta į džiaugsmą. O taip yra tam, kad abiem atvejais būtų išlaikyta pusiausvyra. - Lie Dzė
Kaip rūdys suėda geležį, taip pavydas – sielą. - Periandras
Liežuvavimas ir šmeižtas neturėtų tokios galios, jei kvailumas netiestų jiems kelio. - A.Diuma sūnus
Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. - O.Vaildas
Meilikavimas – tai netikra moneta, kuri tik nuskurdina tą, kuriam tenka. - L.Dabrantes
Nekreipti dėmesio į paskalas, sklindančias pašnibždomis kaip besisunkiąs vanduo, nekreipti dėmesio į kaltinimus, kurių tikrumą šmeižikai pasirengę patvirtinti nusipjaudami gabalą kūno, - štai kur ieškotina didžiausio supratingumo. - Konfucijus
Niekas negali susilaikyti nepasmerkęs, netgi aukos kartais esti budeliais. - A.Kamiu
Neatidėliokite rytdienai to, ką galima padaryti šiandien. - B.Franklinas
Nėra didesnio vulgarumo už pernelyg didelį rafinuotumą. - M.Tvenas
Nėra tirono, baisesnio už įprotį, ir žmogaus, kol nesipriešina jo paliepimams, negali būti laisvas. - K.N.Bouvis
Niekada nėra taip naudinga delsti kaip pykstant. - Publilijus Siras
Niekas nekyla taip greitai kaip priešiškumo jausmas. - A. de Miusė
Pats geriausias atsakymas į šmeižtą – tyli panieka. - J.J.Engelis
Pasipūtėliai ir užsispyrėliai viską daro savaip, neklauso niekieno patarimų ir veikiai tampa savo paklydimų aukomis. - Ezopas
Paveldėtojo ašaros dažnai slepia linksmą juoką. - Publilijus Siras
Pasirink geriausius dalykus, o įprotis padarys juos ir malonius. - Plutarchas
Polinkis lengvai įveikiamas, o virtęs įpročiu – nenugalimas. - J.V.Gėtė
Papratimas – antras prigimimas. Daugumai žmonių jis pasirodo besąs vienintelė jų prigimtis. - R.Rolanas
Pataikūnas turi medaus ant liežuvio ir nuodų širdyje. - M.Lomonosovas
Pavyduolis liūdi arba todėl, kad jį patį užklupo nelaimė, arba dėl to, kad pasisekė kam nors kitam. - Bionas Beristenietis
Pavyduoliai mirs, bet pavydas – niekada. - Moljeras
Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. - F. de Larošfuko
Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško. - M. de Skiuderi
Pavydas – viso labo kvailas išdidumo kūdikis arba bepročio liga. - P.Bomaršė
Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško. - M. de Skiuderi
Pyktis yra trumpa beprotybė. - Horacijus
Pyktis neapakina: jis gimsta iš aklumo. - A. de Sent Egziuperi
Reputacijos numarinimas – nusikaltimas, iš tikrųjų lygus kūno numarinimui; šmeižiko liežuvis – žudiko durklo tikrasis brolis. - T.Edvardsas
Savimeilė – draugystės nuodas. - H. de Balzakas
Savęs įsimylėjimas – paguoda, Dievo skirta menkiems charakteriams. - B.Bartonas
Savimeilė – bedugnis indas; galite supilti į jį visus Didžiuosius ežerus, vis tiek nebus pilnas. - O.V.Holmsas
Savimeilę galima sužeisti; užmušti jos negalima. - A. de Monterlanas
Savimeilė – keistas žvėris: jis gali miegoti nepaisydamas stipriausių smūgių ir staiga nubunda mirtinai sužeistas dėl įdrėskimo. - A.Moravija
Šmeižtas siaubingas todėl, kad neteisingumo auka būna viena, o neteisingi būna du: tas, kuris šmeižia skleidžia, ir tas, kuris juo tik. - Herodotas
Šmeižtai kartojami nurodant autorių, kad malonumas būtų be pavojaus. - Volteras
Šmeižtas – yda, turinti nepaprastų savybių: stengdamiesi jį sunaikinti, palaikote jo gyvybę; palikite jį ramybėje – jis mirs pats. - T.Peinas
Šmeižtas panašus į širšę: jei jos negalima užmušti pirmu smūgiu, geriau visiškai neliesti. - H.V.Šo
Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės. - F.Petrarka
Stovėdamas jis kalba viena, o sėdėdamas – kita. - Salustijus
Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos. - Š.Bodleras
Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką. - Volteras
Save įsimylėjęs varžovų neturi. - Ciceronas
Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina. - B.Franklinas