Geriau mirti stačiam negu gyventi klūpant.
E.Hemingvėjus