Pataikūnai panašūs į draugus kaip vilkai į šunis.
Dž.Čapmenas