Nė vienas žmogus negali žengti pirmyn, jeigu pasiduoda draskomas dviejų priešingybių.
Epiktetas