Susirinkit dievukus vaikai, žaidimas baigtas.
A.Mackus