Pats blogiausias gedimas yra geriausiųjų sugedimas.
Tomas Akvinietis