Didis žmogus visko ieško savyje, menkas – kituose.
A.Konis