Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja.

O.Vaildas

Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą.

H.Heinė

Nėra ribų fantazijai, nėra sienų proto skvarbumui, nėra ribų technikos jėgai, įveikiančiai gamtą.

A.Fersmanas

Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.

J.V.Gėtė

Aišku, aš galėčiau apsieti ir be gėlių, bet jos padeda man išsaugoti pagarbą pačiam sau, nes įrodo, kad mano rankos ir kojos nesukaustytos kasdieninių rūpesčių. Jos – mano laisvės įrodymas.

R.Tagorė

Drįstu tvirtinti, kad iš visų žinių vertingiausios esti apie gamtą ir jos dėsnius.

Ž.B.Lamarkas

Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana.

A.Einšteinas

Gamta klūsta tik tam, kuris jos klauso.

F.Bekonas

Gamta niekados mūsų neapgaudinėja; tik mes patys nuolat apsigauname.

Ž.Ž.Ruso

Gamta nepažįsta jokių teisių, ji vadovaujasi vien įstatymai.

Dž.Adamsas

Gamta juokauti nemėgsta, jis visada teisinga, visada rimta, visada griežta; ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės.

J.V.Gėtė

Gamta – amžinai besikeičiantis debesis; niekuomet nebūdama tokia pat, ji visuomet išlieka pačia savimi.

R.V.Emersonas

Gamta nepakenčia netikslumų ir neatleidžia klaidų.

R.V.Emersonas

Kas yra žmogus gamtoje? Niekas prieš begalybę, viskas prieš nieką, centras tarp nieko ir visko.

B.Paskalis

Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai.

Č.Darvinas

Nuo gamtos niekur nedingsi.

Menandras

Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą.

Ž.B.Lamarkas

Savo valdove pasirinkau gamtą, visų mokytojų mokytoją.

Leonardas da Vinčis

Žmogaus užuojauta visiems gyvūnams daro jį tikru žmogumi.

A.Šveiceris

Gamta moko taip neįkyriai, jog mes per vėlai sužinom, kad ji - mūsų mokytoja.

V.Karalius

Gamtoje pasitaiko stebėtinų reiškinių - smegenų sukrėtimas... O smegenų tai nėra!

V.Karalius

Kai gamta palieka kam nors proto spragą, paprastai užtepa ją storu pasitenkinimo savimi sluoksniu.

H.V.Longfelas

Gamta teisi: silpną galvą ji kompensuoja tvirtomis alkūnėmis.

C.Melamedas

Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmogus baugina gamtą.

Žakas Yvas Kusto

Duodama mums dvi ausis ir tik vieną burną, gamta įtikinamai sako, kad reikia daugiau klausytis, negu kalbėti.

Plutarchas

Gamta negyvena nei praeitimi, nei ateitimi: ji – amžina dabartis.

V.Karalius

Gamta skuba pačiu didžiausiu greičiu – pamažu.

V.Karalius

Gamta nemėgsta tuštumos, ją išdalija žmonėms.

V.Karalius

Mes – durų išradėjai, bet gamta mus įsileidžia tik pro plyšius.

V.Karalius