Kuo retesni malonumai, tuo jie žavesni.

Epiktetas

Aistrų įkarštis neretai būna genijaus įkarštis.

H.G.Mirabo

Įsimylėjėliams niekada nepabosta būti kartu, nes jie nuolatos kalbasi apie save.

F. de Larošfuko

Meilė brangesnė už turtus: ji deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti; ji – visas pasaulis, nors ją galima apkabinti abiem rankom.

M.Jokajus

Meilė niekada nereikalauja, ji visada duoda. Meilė visada kenčia, niekada neprotestuoja, niekada nekeršija.

M.K.Gandis

Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą.

O.Vaildas

Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose.

V.Hugo

Meilė tramdo išdidžiąsias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė – taurinti ir kilninti.

T.M.Rydas

Meilė – tai deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti, ji – visas pasaulis, nors jį gali apkabinti abiem rankom.

M.Jokajus

Mes ieškom neužšąlančio meilės uosto, bet pamirštam būti šiltąja srove.

V.Karalius

Egzistuoja dešimt stiprių daiktų. Geležis stipri, bet ją išlydo ugnis. Ugnis stipri, bet ją užgesina vanduo. Vanduo stiprus, bet jį sugeria debesys. Debesys stiprūs, bet juos išvaiko vėjas. Žmogus stiprus, bet jį palaužia baimė. Baimė stipri, bet ją užslopina vynas. Vynas stiprus, bet jį nugali miegas. Miegas stiprus, bet mirtis stipresnė. Tačiau meilė ir gerumas pergyvena mirtį.

Talmudas

Meilė nebūtinai turi būti tobula. Net ir turėdama trūkumų, ji išlieka pati nuostabiausia iš visų. Taip yra todėl, kad ji – paprasčiausia ir pastoviausia tiesa: gyvenimo, įstatymų ir tvarkos... Meilė yra tai, kas apjungia viską pasaulyje; tai, kas leidžia keliauti laike ir būti savimi – nuostabiam arba pačiam paprasčiausiam.

V.Saroyanas

Sugebėjimas valdyti save ir numalšinti savo aistras yra labiausiai pagirtinas, nes per daug mažai kas žino, kaip tą daryti.

F.Guicciardini

Visus mus kuria ir formuoja tai, ką mylime.

R.V.Emersonas

Mums reikėjo tiek daug laiko suvokti, jog žmogaus gyvenimo, kad ir kas jį kontroliuotų, yra viena prasmė ir tikslas - MEILĖ aplinkiniams, laukiantiems tos meilės.

K.Vonegutas "Titano sirenos"

Aš norėjau vien to, ką galima gauti iš karto, ir paaiškėjo, kad nieko nenorėjau.

O.Vacietis

Kuo ledas plonesnis, tuo labiau norisi sužinoti, ar išlaikys.

H.V.Šo

Kiekvieną daiktą noras nuspalvina, o turėjimas blukina.

M.Prustas

Mūsų poelgiai ne tokie geri ir ne tokie nuodėmingi kaip mūsų norai.

L. de Vovenargas

Pats juokingiausias noras – patikti visiems.

J.V.Gėtė

Tas, kuris nori pasiekti viską, niekada nepasieks tobulybės.

K.V.Ramleris

Ten, kur norima ateiti kuo anksčiau, dauguma ateina per vėlai.

G.K.Lichtenbergas

Tas, kuris nieko nenori, turi viską.

I.Njevo

Žmonės trokšta išvysti tai, kas neregėta, žiūrėti į tai, ko kiti nemato, čiupti tai, kas nepasiekiama, ir mokėti padaryti tai, ko kiti nepajėgia.

Lie Dzė

Gėris ir tiesa – tie patys visiems, bet malonumų gali sukelti įvairių.

Demokritas

Malonumo esmė ta, kad jo geidžiama.

B.Paskalis

Malonumas – visada gėris, o kančia – visada blogis, bet ne visada verta patirti malonumą, kartais verta patirti ir kančią.

N.Malbranšas

Malonumai panašūs į valgius; patys paprasčiausi atsibosta mažiausiai.

Ž.Sanjal-Diubė

Malonumas, kuriam atsiduodame visiškai ir beatodairiškai, tampa pačiu negailestingiausiu priešu.

Š.Nodjė

Malonumai panašūs į draudimą: kuo tampate vyresnis, tuo jie jums brangesni.

K.Chabardas

Nėra tokio malonumo, kuris galų gale nesibaigtų persisotinimu.

Plinijus Vyresnysis

Aistra nepripažįsta sandėrių, ji pasirengusi visokioms aukoms.

H. de Balzakas

Kaprizas ir visą gyvenimą trunkanti aistra skiriasi tik tuo, kad kaprizas užsitęsia kiek ilgėliau.

O.Vaildas

Lengviau nuslopinti pirmą norą negu pasotinti viską, kas bus po jo.

B.Franklinas

Viena cigaretė tinkamu metu geriau nei visi pasaulio idealai.

E.M.Remarkas

Būkite malonūs su žmonėmis kildami – jums teks susitikti su jais leidžiantis.

V.Mizneris

Elgesio taisyklės primena ritualo apeigas: jos atrodo beprasmiškos, bet auklėja žmones.

A. de Sent Egziuperi

Jei lenkiesi, kai lenktis galima, ir išsitiesi, kai išsitiesti galima, panašus esi į šešėlį. Jei tyli, kai neklausia, ir atsakinėji, kai esi klausiamas, panašus esi į aidą. Tačiau kokia nauda iš šešėlio ir aido?

Mo Ti

Punktualumas – tai mandagus būdas prikišti kitiems netikslumą.

P.Vėberis

Saulės sistema nesirūpina savo reputacija.

R.V.Emersonas

Aistros – tai vienintelės oratorės, kurios visada įtikina. Nežinome nė šimtosios dalies to, ką daryti mus gali priversti aistros.

F. de Larošfuko

Aistra žengia priekyje ir vedasi iš paskos meilę.

Ichara Saikaku

Aistros – mūsų nesuskaičiuojamų paklydimų šaltinis – vis dėlto skatina švietimą.

K.A.Helvecijus

Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis.

D.Didro

Aistringos širdies istorija visada nepaprastai paprasta.

A.Vinji

Aistra – blogas reguliatorius, bet galinga spyruoklė.

R.V.Emersonas

Aistra – tai tam tikra liga, kuri, kaip kiekviena kita, suteikia didelių, kartais sopulingų kančių.

A.Morua

Didi aistra – tai savotiška siela, savaip nemirtinga ir nepriklausoma nuo kūno.

B. de Fontenalis

Didžios aistros tokios pat retos kaip meno šedevrai.

H. de Balzakas

Išminčių ramumas yra ne kas kita kaip mokėjimas slėpti savo jaudulius.

F. de Larošfuko