Staiga jis suvokė, kad gali įžiūrėti veidą, paskui dar vieną; buvo beužmirštąs, kad kada nors apskritai išauš kita diena, lygiai kaip užmirštama, jog kada nors teks mirti. Žmogų tai užklumpa netikėtai, kaip stabdžių cypimas ar orą skrodžiantis švilpesys, - suvokimas, kad laikas bėga ir artėja prie pabaigos.

Graham Green "Galybė ir garbė"

Pasitaiko mis­tikų, kurie, kaip teigiama, tiesiogiai patyrė sąlytį su Dievu. Jis taip pat buvo mistikas, patyręs sąlytį su tuštuma - visišką įsitikinimą, kad esamas pasaulis mirtingas ir šaltas, o žmonės išsivystė iš gyvūnų visai be jokios prasmės. Jis žinojo.

Graham Green "Galybė ir garbė"

Bet juk mirusiajam visai nesvarbu, ar gali jo mirtis būti radijo laidų naujiena, ar ne. Sa­kykim, tapai policijos ieškomo žudiko dešimtąja auka — koks tau skirtumas, kelinta tu auka? Jeigu tave ištiko toks pasikeiti­mas, visos kitos pasaulio permainos tau jau nieko nereiškia — dar labiau pasikeisti neįmanoma. Tau tai yra svarbiausia permai­na, ir jokia naujiena negali jai prilygti.

Kobo Abe "Žmogus dėžė"

Aš irgi nusukau akis; mes nenorėjome galvoti, kiek mažai tereiškiame, kaip greit, paprastai ir netikėtai ateina mirtis. Nors mano protas ir geidė mirties, aš bijojau jos kaip nekalta mergaitė meilės. Jau geriau mirtis ateitų laiku įspėjusi, kad aš galėčiau pasirengti. Kam pasirengti?

Graham Greene "Tykusis amerikietis"

Apsaugok mus, Viešpatie, - pratariau aš, - nuo nekaltųjų ir teisiųjų.

Graham Greene "Tykusis amerikietis"

Iš kokių tolimų prosenių aš paveldėjau tą kvailą sąžinę? Ji tikriausiai nekamuodavo jų, kai grobdavo ir žudydavo savo paleolito pasaulyje.

Graham Greene "Tykusis amerikietis"

Kaip tau paaiškinus... Visas šitas pasaulis — anekdotas, kurį Viešpats Dievas papasakojo pats sau. O ir pats Viešpats Dievas — taip pat anekdotas.

Viktor Pelevin "Čiapajevas ir Pustota"

Nuo pat vaikystės netikėjau, kad pasaulis pastovus, tačiau troškau pastovumo. Aš visada bijojau netekti laimės. Gal po mėnesio, o gal po metų Fuong paliks mane. Jei ne po metų, tai po trejų. Tik mirtis yra absoliuti vertybė šiame pasaulyje. Mirsi - ir niekad nieko daugiau neprarasi. Pavydėjau tiems, kurie tiki Dievą, bet abejojau jais. Jaučiau, kad jie tik drąsina save pasakomis apie pastovumą ir amžinybę. Mirtis kur kas patikimesnė už Dievą; kai ji ateis, dings nuolatinis pavojus, kad gali mirti meilė. Nebebus daugiau naktinių košmarų pagalvojus apie artėjantį nuobodulį ir abejingumą. Aš niekad negalėčiau būti pacifistas. Juk nužudyti žmogų - tai reiškia padaryti jam neįkainojamą paslaugą. O taip, žmonės visada ir visur myli savo priešus. Tik savo draugus jie išsaugo skausmui ir vienatvei.

Graham Greene "Tykusis amerikietis"

- Ar atsimeni, ką rašė Bleike'as? – klausia jis. – Geriau nužudyti naujagimį lopšyje, negu puoselėti bergždžius troškimus.

- Kam tu man tai cituoji?

- Ir seno, ir jauno žmogaus bergždi troškimai gali virsti bjaurastimi.

J. M. Coetzee

ir atsiguliau beveik nurimęs, tikra tiesa, mus ramina tai, jog greta mūsų dramų vyksta kitos dramos, kurių mums pavyko išvengti.

M.Houellebecq

Nebeturėjau vilties būti laimingas, tačiau dar turėjau noro išvengti paprastos grynos beprotybės.

M.Houellebecq

<...> pagalvojęs, kad tas vyrukas ne tik įkyrus, bet ir juokingas, pasižymintis tuo ypatingu komiškumu, būdingu tik komediantams ir bėdžiams, įtikėjusiems, jog patyrė lemiamą istorijos momentą, o juk seniai žinoma, kad istorija, ta naivi kekšė, neturi lemiamų momentų, tai tik gausėjimas trumpų akimirkų, tarpusavyje besirungiančių savo siaubingumu.

R.Bolano

Teneišgirsta jūsų velnias, pone ministre, Velnias turi tokią gerą klausą, kad nebūtina jam ką nors sakyti garsiai, Tuomet tepadeda mums Dievas, Neverta prašyti, jis kurčias nuo gimimo.

J.Saramago

Tai, ką jis ketino man papasakoti, tikrai nebuvo originalu, žmonės ne tik kankina vieni kitus, jie kankina vieni kitus absoliučiai banaliai.

M.Houellebecq

Tikrovė – tai lyg apsipūtęs suteneris audros su žaibais ir griaustiniu sūkuryje. "2666"

R.Bolano

Žmonės niekada neklauso jiems duodamų patarimų, o jeigu tų patarimų jie ir prašo, prašo tikrai tik tam, kad neklausytų, vien tam, kad pašalinis balsas patvirtintų, jog juos įtraukė sunaikinimo ir mirties verpetas, jiems duo dami patarimai tiesiog atlieka graikų tragedijos choro vaidmenį, patvirtina herojui, kad jis žengia naikinimo ir chaoso keliu.

M.Houellebecq

Cinikas – tai žmogus, kuris, įkvėpdamas gėlių aromato, dairosi aplinkui karsto su numirėliu.

H.L.Menkenas

Kuo žmogus mažiau mąsto arba žino apie savo privalumus, tuo labiau mums patinka.

R.V.Emersonas

Problema su žiurkių lenktynėmis yra ta, kad net jei laimi, vis vien lieki žiurke.

L.Tomlin

Vagis be aukštojo išsilavinimo gali nudžiauti ką nors iš prekybinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba visą geležinkelį.

T.Ruzveltas

Ak, kad taip žinotum pono Dievo namų adresą!

J.S.Lecas

Girdyk karvę nors ir kakava, vis vien neišmelsi šokolado.

J.S.Lecas

Gausu žmonių, kurie iki beprotybės paisė kitų žmonių nuomonės.

V.Woolf

Jeigu išaiškės, kad miražas – tikrovė, reikalaukite atlyginimo už nuostolius.

J.S.Lecas

Kodėl mes iškrintame iš mėnulio vis į tą pačią žemę.

J.S.Lecas

Kai šoktelėsi iš džiaugsmo, žiūrėk, kad tau žemės iš po kojų neišmuštų.

J.S.Lecas

Kuo silpnesni įrodymai, tuo stipresnė pozicija.

J.S.Lecas

Mąstymui reikalingos smegenys, nekalbant jau apie žmogų.

J.S.Lecas

Niekas nenori jausti mielių skonio tešloje, kuri ant jų pakilo.

J.S.Lecas

Neraštingieji priversti diktuoti.

J.S.Lecas

Nekalbėk kvailysčių – priešas klausosi.

J.S.Lecas

Ne visi feniksai, pakilę iš pelenų, prisipažįsta, kokia buvo jų praeitis.

J.S.Lecas

Sunkiausia tiesai tais laikais, kai bet kas gali atrodyti tiesa.

J.S.Lecas

Sezamai, atsidaryk, aš noriu išeiti!

J.S.Lecas

Visa žmogaus rankose, todėl jas reikia kuo dažniau plauti.

J.S.Lecas

Visą gyvenimą eiti link tikslo galima, jei tikslas nuolat atsitraukia.

J.S.Lecas

Gyvenimas - nuostabus dalykas, jei liaujiesi apie jį galvoti.

K.Vonegutas "Titano sirenos"

Mat visais laikais žemės gyventojai elgėsi taip, lyg juos būtų stebėjusi didžiulė akis danguje, godi pramogų… Jos reikalavimas, kuriam žemės gyventojai paklusdavo be išlygų, tarsi gravitacijos jėgai, buvo vienintelis: spektaklis turi būti įspūdingas… Žemės gyventojai nieko daugiau neveikė, tik rengė spektaklius – dieną ir naktį ir net sapnuodami.

K.Vonegutas "Titano sirenos"

Niekada nelauk už savo darbą padėkos ir atpildo iš žmonių. Gerai pamąstyk, ar pats dažnai kitiems dėkoji.

R.Gavelis "Vilniaus džiazas"

Nėra jokių priežasčių, dėl kurių gėris negalėtų triumfuoti taip pat dažnai, kaip ir blogis. Bet kokio dalyko sėkmė priklauso nuo to, kaip vieningai jo imamasi. Jeigu egzistuoja angelai, tai kodėl jiems nesusibūrus į mafiją?

K.Vonegutas "Titano sirenos"

Nesakyk man tiesos ir aš tau jos nesakysiu.

K.Vonegutas "Titano sirenos"

…o kas tau sakė, kad turi būti laimingas?

R.Gavelis "Vilniaus Džiazas"

Tas, kuris nori pakeisti pasaulį iš esmės, privalo turėti genialių sugebėjimų gražiai pateikti bet kokią šlykštynę, šaltakraujiškai pralieti svetimą kraują ir turėti po ranka solidžią naują religiją, kurią galima būtų įdiegti žmonėms per tą trumpą atgailos ir baimės laikotarpį, kuris paprastai ateina po didesnių žudynių.

K.Vonegutas "Titano sirenos"

Su moterimis pragaras, bet ir be jų pragaras. Protingiausia būtų nudėti jas dar visai jaunas.

iš I.Bergmano filmo "Septintasis antspaudas"

Dorybė, gerumas, taurumas - tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti.

E.M.Remarkas

Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas tol, kol jie išnyksta.

Dž.Apdaikas

Pagrindinė žmonių giminės progreso kliūtis yra žmonių giminė.

Don Marquis

Nesvarbu, kiek turtingas, koks žymus ar įtakingas esate. Kai mirsite, jūsų laidotuvių eisenos dydis labai priklausys nuo tos dienos oro sąlygų.

M.Pričardas

Niekas geriau nesaugo paslapties už tą, kuris jos nežino.

F. de Rochas

Žavėjimasis šaudymu kaip sportu priklauso nuo to, kuriame ginklo gale jūs esate.

P.G.Vudhauzas