Jautėsi laimingas. Taip žmogui atsiveria vienas iš keistųjų atradimų - gyvenime, kad ir kaip jis klostytųsi, esti pradžiugimo akimirkų; bet kuriuo metu galima rasti palyginimą su dar sunkesniais laikais; net pavojui užklupus ir vargui prispaudus, švytuoklė svyruoja.

Graham Green "Galybė ir garbė"

Kai visko netenkama, vis dėlto dar lieka ateitis.

K.N.Bouvis

Laimingieji pesimistai! Kaip jie apsidžiaugia įrodę, kad džiaugsmo iš viso nėra.

M.Ebner-Ešenbach

Amžinai tikėtis, niekad nenustoti vilties, - tokie didžiosios sielos žmogaus bruožai.

L.A.Floras

Jei yra kas nors naivesnio už optimizmą, tai tik pesimizmas.

Bernaras Klervietis

Pesimizmas - tai nuotaika, optimizmas - valia.

Alenas

Reikia būti optimistu darbo pradžioje ir smarkiai abejoti pabaigoje.

L.Hiršfeldas

Tikras optimistas remiasi ne tokiu įsitikinimu, kad viskas bus gerai, o tokiu, kad ne viskas bus blogai.

Ž.Diuturas

Pesimistas – tas, kuris kiekvieną kartą persikeldamas į naują vietą, praneša laidotuvių biurui.

M.Ašaras

Optimizmas - didinamasis stiklas gyvenimo trupiniams.

V.Karalius

Neretai optimizmas tėra dar viena minties tingumo apraiška.

E.Erio

- Ar yra kas bendro tarp praeities ir ateities?
- Tiek praeitis, tiek ateitis kuo tolimesnė, tuo šviesesnė.

Finansuodami optimistus, daug kas tampa pesimistais.

Jei nori būti optimistu, nesidairyk į ateitį.

Jeigu užsigavai pirštą, džiaukis, jog ne akį.

Jeigu vyriausybė kviečia tvirčiau susiveržti diržus, optimistas džiaugiasi: vadinasi, ji kol kas nenumaus kelnių.

Kas neturi ko prarasti, neturi pagrindo pesimizmui.

- Koks skirtumas tarp optimisto ir pesimisto?
- Optimistai, žiūrėdami į riestainį, mato riestainį, o pesimistai - jo skylę.

- Koks skirtumas tarp pesimizmo ir optimizmo?
- Pesimistai mano, kad blogiau nebūna, o optimistai džiugiai prieštarauja: "Būna, būna.

Lengva būti optimistu, jeigu neturi pasidėjęs santaupų banke.

Lengva būti optimistu, kai žmogumi laikai ne tik save.

Moterys didesnės optimistės nei vyrai, todėl jos ir gyvena ilgiau.

Nelaikyk savęs optimistu, - žmonės gali pagalvoti, kad tu nemoki skaityti.

Optimistai gyvena viena viltimi, o pesimistai - kita.

Optimistai konstruoja lėktuvus, o pesimistai - parašiutus.

Optimistas tiki laiminga pasaulio pabaiga.

Optimistas kiekvieną rytą žvelgdamas pro langą taria: "Labas rytas!" Pesimistas prieina prie lango ir sako: "Vėl rytas!"

Optimistas pilis stato iš smėlio, pesimistas - iš dumblo.

Optimistas sako: "Viskas bus gerai".
Pesimistas sako: "Bet jau buvo gerai..."

Optimistas - tai jaunuolis, skubantis į pasimatymą, kad nepavėluotų.

Optimistas - tas, kuris veda savo geriausio draugo seserį.

Optimistas - tai viršininkas, vedąs savo sekretorę ir tikintis, kad po vestuvių nurodinės jai jos rašybos klaidas.

Optimistas - tai vyras, kuris stovi prie telefono būdelės ir galvoja, kad moteris viduje, pasakiusi "iki" tuoj pat išeis.

Optimistas - tai vyras, kuris paskyręs merginai pasimatymą, laukia jos mašinoje neišjungęs variklio.

Optimistas - tai žmogus, kuriam juodoji rinka - šviesios ateities pradžia.

Optimistas - tas, kuris dar neskaitė rytinių laikraščių.

Optimistas - tai žmogus, kuris parpuolęs veidu į purvą, nusprendžia, jog jis - gydomasis.

Optimistas - tai žmogus, kuris kryžiažodžius sprendžia iš karto šratinuku.

Optimistas tiki, kad mes gyvename gerai sutvarkytame pasaulyje, pesimistas bijo, kad taip iš tiesų gali būti.

Optimizmas visur mato žalią šviesą, pesimistas - raudoną, išmintingas žmogus linkęs būti daltoniku.

Optimistas - žmogus, tikįs viskuo, ką sako reklaminiai skelbimai.

Optimisto gera žinia nenustebinsi, pesimistą ir gera žinia nuliūdinsi.

Optimistas į gyvenimo trupinius žiūri per padidinamąjį stiklą.

Optimizmas - tai kada neplauni indų vakare, tikėdamas, kad rytą tai daryti norėsis labiau.

Pesimistui netgi paragrafo ženklas (§) atrodo kaip kankinimo įrankis.

J.S.Lecas

Pesimistas mato sunkumus kiekvienoje galimybėje, optimistas kiekviename sunkume mato galimybes.

Pesimistas mato tik begalinį tunelį. Optimistas mato šviesą tunelio gale. Realistas mato tunelį, šviesą ir artėjantį traukinį.

Pesimistas: "Oi, kaip nelengva bedarbiui..."
Optimistas: "Užtat nereikia kasdien keikti savo viršininko".

Pesimistas: "Pienas ir pabrango, ir suliesėjo..."
Optimistas: "Užtat nebereikia butelių plauti!".

Pesimistas: "Sunku turėti savo poziciją..."
Optimistas: "Užtat bus lengva, kai būsi opozicijoje".