Nė viena tauta negali suklestėti, kol nesupranta, kad arti lauką – toks pats garbingas darbas, kaip ir rašyti poemą.

B.T.Vašingtonas

Kai visos kitos teisės sutryptos, teisė sukilti tampa neginčijama.

T.Peinas

Yra protingojo teisė, bet nėra stipriojo teisės.

Ž.Žuberas

Aš nenoriu būti nei šeimininkas, nei vergas. Šitaip suprantu demokratiją.

A.Linkolnas

Bendra gerovė sukuriama iš kiekvieno laimės.

A.Kamiu

Didis ministras yra tas, kuris tarnauja valdovui, kai gali, o pasitraukia iš tarnybos, kai nemoka susidoroti su pareigomis.

Konfucijus

Diplomatas – tai vyras, kuris visada prisimena moters gimtadienį, bet niekada nežino, kiek jai metų.

R.Frostas

Delsimas, kartais naudingas ramiu laiku, gali būti pražūtingas išbandymų valandomis.

A. de Lamartinas

Du dalykai daro žmogų panašų į Dievą: gyvenimas visuomenės labui ir teisingumas.

Pitagoras

Ginklo dera griebtis paskiausiai, kai kitų priemonių nepakanka.

N.Makiavelis

Galimybė daryti viską, ko tik norime, ne laisvumas ir ne laisvė, veikiau tai įžeidžiamas piktnaudžiavimas tikrąją laisve.

P.Dž.Heizas

Galima kvailinti dalį liaudies visą laiką, galima kvailinti visą liaudį tam tikrą laiką, tačiau negalima kvailinti visą laiką visos liaudies.

A.Linkolnas

Ginklams žvangant, įstatymai tyli.

Ciceronas

Garbė tam, kuris padaro pajuokos objektu engėjus, sužadindamas pasibjaurėjimą jais.

E.P.Viplas

Išsilavinimas – geresnis laisvės sargas negu iškleista armija.

E.Evernetas

Ironijos jausmas – tvirta laisvės garantija.

M.Baresas

Įstatymas turi būti trumpas, kad jį lengvai galėtų įsiminti ir mažai išmanantys žmonės.

Seneka

Jei liaudis mirties nepaiso, tai todėl, kad jos gyvenimas per sunkus.

Lao Dzė

Jeigu jūs užmaunate grandinę vergui ant kaklo, kitas jos galas pats užsineria jums ant kaklo.

R.V.Emersonas

Kompromisas - geras skėtis, bet blogas stogas.

Dž.R.Lovelis

Kai įstatymais siekiama paklusnumo, o bausmėmis – tvarkos, tada žmonės, mėgindami išvengti įstatymų ir bausmių, praranda bet kokį sąžinės jautrumą.

Konfucijus

Karas – tai blogis, darantis gėdą žmonių giminei.

F.Fenelonas

Kiekvienas, tiriantis tautų negandų istoriją, gali įsitikinti, kad didžiumą nelaimių žemėje atneša nemokšiškumas.

K.A.Helvecijus

Kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno – pagal galimybes.

E.Kabė

Liesa laisvė geriau už riebią vergiją.

T.Fuleris

Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems.

M.Klaudijus

Laisvė ir sveikata turi vieną bendrą bruožą: iš tikro jas vertini tik tada, kai stokoji.

A.F.Bekas

Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo.

Bernardas Šo

Laisvas tas, kuris gali nemeluoti.

A.Kamiu

Lengva duoti kam nors karalystę, bet sunku rasto tokį, kuris tikrai jos vertas.

Mencijus

20 metų reikia žmogui pasireikšti, 30 amžių prireikė ištirti jo sandarai. Amžinybės reikia pažinti jo sielai. Bet vienos minutės pakanka jam sunaikinti.

Volteras

Nė vienas iš tų, kurie neturi sūnaus, nežino, kas yra karas.

Ž. de Mestras

Nėra žmogaus, kuris nemylėtų laisvės, bet teisingasis reikalauja jos visiems, o neteisingasis – vien sau.

K.L.Biornė

Nedera didžiuotis atsitiktinėmis priešininko nesėkmėmis: pasitikėti savimi dera tik tuomet, kai suvokti jo planai.

Fukididas

Nepralieti niekieno kraujo, garantuoti ramybę visam pasauliui ir savo amžiui – štai didžiausias šaunumas.

Seneka

Nieko negalima sukurti remiantis vergove, nebent tik vergų maištus.

A. de Sent Egziuperi

Pastebėta, jog tie, kurie šaukia garsiausiai, reikalaudami laisvės, nelabai ją pakenčia.

F.D.Česterfildas

Papirkti liaudies neįmanoma, bet kartais pavyksta ją apgauti.

Ž.Ž.Ruso

Politikos veikėjai nesivadovauja meile arba neapykanta, juos veikia interesai, o ne jausmai.

F.D.Česterfildas

Politika panaši į sfinksą iš pasakos: praryja visus, kurie nepajėgia įminti jos mįslių.

A. de Rivarolis

Pati pražūtingiausia klaida, kuri kada nors buvo padaryta pasaulyje, - tai politinio gyvenimo atsiejimas nuo dorovinio.

R.Stilis

Politika – tai ne mokslas, o menas.

O.E.Bismarkas

Politikoje neskubrus atkaklumas visada įveikia nežabotą jėgą, kruopščiai parengtas planas – improvizuotą entuziazmą, realizmas – romantizmą.

S.Cveigas

Politika mus įveikia jėga; mes visi į ją pasinėrę, norime to ar ne.

F.Moriakas

Pakelės plėšikas – ar su gauja, ar vienas plėšikauja – vis tiek plėšikas; ir tauta, besirengianti karui, nėra niekad kitas kaip didelė plėšikų gauja.

B.Franklinas

Pastatyti paminklą kam nors gyvam, vadinsi, iš anksto pripažinti, kad ainiai to nepadarys.

A.Šopenhaueris

Pats blogiausias gedimas yra geriausiųjų sugedimas.

Tomas Akvinietis

Šlovini laisvę, o savo kalėjimuose laikai tuos, kurie nedainuoja taip kaip tu.

A. de Sent Egziuperi

Saulė ir nusikaltėliams šviečia, o jūros atviros ir piratams.

Seneka

Tas, kuris nori būti laisvas, iš tikro yra laisvas.

Ž.Ž.Ruso