Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos.

V.Karalius

Moteriška mada – amžina moters kova tarp akivaizdaus noro apsirengti ir slapto noro nusirengti.

Ju Tan Lin

Baisu, kai vyras ir žmona vienas kitam įkyri, bet dar baisiau, kai tik vienas iš jų įkyri kitam.

M.Ebner-Ešenbach

Gerai apsižvalgyk, kad vestum ne kaimynams juokinti.

Heziodas

Išmintingoji žmona! Jei nori, kad tavo vyras laisvalaikį leistų su tavimi, pasistenk, kad niekur kitur nerastų tiek malonumo, pasitenkinimo, kuklumo ir švelnumo.

Pitagoras

Jeigu vyras ir moteris be galo ginčijasi, tai viena iš dviejų: arba vienas kitą dievina, arba negali vienas kito pakęsti.

F.Kabaljero

Jeigu, artėjant keturiasdešimčiai metų, kambario nepripildo vaikų balsai, tai jį užpildo slogumas.

Š.O. Sent Bevas

Kalavijas bepročio rankose gali žemės rutulį paversti dykuma, o plunksna moters rankose – bematant vėl jį apgyvendins.

H.Fildingas

Kartais viena moteris esti daug įžvalgesnė už šimtą vyrų.

G.E.Lesingas

Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema.

M.Ebner-Ešenbach

Kiekvienas šeimos tėvas turi būti šeimininku savo, o ne kaimyno namuose.

Volteras

Koks vyras, tokia ir žmona.

A.Tenisonas

Labai apmaudu, kai žmona virti moka, bet nenori, tačiau dar blogiau, jei žmona virti nemoka, bet nori.

R.L.Frostas

Moterys prisirišusios prie mados, nes naujumas visada yra jaunystės atspindys.

M. de Skiuderi

Moterys visada domisi beprotybėmis, kurių priežastis yra meilė.

Volteras

Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe.

Dž.M.Baironas

Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią.

N.Gogolis

Moteris kartais gali prisipažinti turinti nuodėmių, bet aš nepažinojau nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių.

H.V.Šo

Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikai peiliu. Jos pačios juo susižeidžia.

V.Hugo

Moteris retai mums atleidžia, jei pavyduliaujame, ir niekada neatleidžia, jei taip nedarome.

P.Ž.Tulė

Moterys nuoširdžiai mano, jog puošiasi arba mūsų, arba savo malonumui, o iš tikrųjų tam, kad stebintų viena kitą.

F.Miomandras

Mylime tik tas moteris, kurioms suteikiame laimę.

M.Ašaras

Moteris, kuri juokiasi iš savo vyro, jojau nebemyli.

H. de Balzakas

Net nuoširdžiausiai prisipažindama, moteris visuomet ką nors nutyli.

P.Š.Buržė

Namų židinys turi būti ne gyvenamojo vieta, o vieta, į kurią mes visada sugrįžtame.

A. de Monterlanas

Pasirūpinti normalia šeimos reikalų eiga dažnai ne lengviau negu valdyti provinciją.

Tacitas

Subtilaus proto vyras, bendraudamas su moterimis, tampa protingesnis.

A.Turnjė

Santuoka teikia daug nemalonumų, tačiau viengungystė neteikia jokių džiaugsmų.

S.Džonsonas

Santuoka (...) yra teisėta dorybinga meilė; toks jos apibūdinimas atmeta visa, kas joje laikina, užgaidu ar subjektyvu.

G.Hėgelis

Sutuoktiniai turi be paliovos kovoti su visa ryjančiu siaubūnu – įpročiu.

H. de Balzakas

Santuoka – ne rojus ir ne pragaras, tai tiesiog skaistykla.

A.Linkolnas

Santuoka, panašiai kaip ir nelaisvė, arba siutina, arba tramdo.

Ž.Rostanas

Tie, kurie giria moteris, pažįsta jas nepakankamai, o tie, kurie bara, nepažįsta apskritai.

G.Pigo-Lebrenas

Tas, kuris sugeba valdyti moterį, sugebės valdyti valstybę.

H. de Balzakas

Tik gerbiantis moterį vyras gali išsiskirti su ja nepažemindamas.

V.S.Moemas

Tas, kuris savo namuose – tigras, kitur paprastai būna avelė.

T.G.Gipelis

Tuoktis – tai perpus susimažinti teises ir pasidvigubinti pareigas.

A.Šopenhaueris

Vyrai kuria įstatymus, moterys – papročius.

F.A.Hiberis

Vyras mėgaujasi laime, kurią patiria, moteris – laime, kurią ji suteikia.

P.A.Lakro

Vyrai moka neapkęsti, moterys – tik šlykštėtis. Tai daug baisiau.

A.F. de Renjė

Vienu klausimu vyrai ir moterys, be abejo, sutaria: ir vieni, ir kiti nepasitiki moterimis.

H.L.Menkenas

Vyrų gyvenimas daug geresnis nei moterų: jie vėliau veda, antra vertus, anksčiau miršta.

H.L.Menkenas

Vedybos – tai bendrija, susidedanti iš pono, ponios ir dviejų vergų – iš viso iš dviejų žmonių.

A.Birsas

Visos santuokos laimingos. Sunkumų atsiranda tik tuomet, kai prasideda bendras gyvenimas.

F.Sagan

Žmona – ne meilužė, o draugė ir mūsų gyvenimo palydovė, ir mes iš anksto turime priprasti prie minties mylėti ją ir tuomet, kai ji bus senyva moteris, ir tuomet, kai jis bus senutė.

V.Belinskis

Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaras tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo.

Demokritas

Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji ankščiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais.

D.Didro

Moterims, kurios siekia lygių teisių su vyrais, trūksta ambicijų.

T.Leary

Vyras yra naminis gyvūnas: griežtai elgiantis jį galima daug ko išmokyti.

D.Kūper

Gyventi su žmona nelengva, tačiau gyventi be jos - neįmanoma.

Katonas Vyresnysis