Galų gale, negi turėtume tikėtis, kad Dievas baus nekaltuosius pratęsdamas jų gyvenimą?

Graham Green "Galybė ir garbė"

Jo savimana buvo didžiulė; jis nepajėgė api­būdinti pasaulio, nors pats buvo įprasta jo dalis - išdavystės, smurto ir gašlumo pasaulio, kuriame jo gėda visiškai nieko nereiškė. Kaip dažnai kunigui tekdavo klausytis tos pačios išpažinties - žmogus toks ribotas, kad jam trūksta net išmo­nės naujai ydai išrasti; tiek pat težino ir gyvuliai. Tai už tokį pasaulį numirė Kristus; kuo daugiau blogio aplink save matei ir girdėjai, tuo didesnė šlovė gaubė mirtį. Pernelyg lengva mirti už ką nors, kas gera ar gražu, už namus arba vaikus, arba civilizaciją... reikėjo, kad Dievas mirtų už abejinguosius ir pagedusiuosius.

Graham Green "Galybė ir garbė"

Laikas keršija, bet kartais jis keršija per žiauriai. Gal ir nereikia stengtis suprasti vienas kitą, gal verčiau pripažinti, kad vienas žmogus niekad nesupras kito - žmona vyro, meilužis savo mylimosios, tėvai vaikų? Gal dėl to žmonės ir sugalvojo Dievą... kad jis galėtų suprasti visus.

Graham Greene "Tykusis amerikietis"

Dievas yra vidutinio lygio scenaristas, tuo įsitikinau per beveik penkiasdešimt gyvenimo metų, ir apskritai - Dievas yra vidutinybė, visa jo kūryba tėra apytikrė, nesėkminga, išskyrus tuos atvejus, kai jam prasiveržė atviras ir tiesmukas pyktis, žinoma, yra išimčių, tikrai yra išimčių, galimybė būti laimingam turėjo išlikti bent jau kaip jaukas.

M.Houellebecq

Priėjęs Stoties Dievo Motinos priebažnytį Džedas susvyravo, tada įėjo bažnyčios vidun. Iš pradžių jam pasirodė, kad bažnyčioje nė gyvos dvasios, bet priartėjęs prie altoriaus pastebėjo juodaodę apie aštuoniolikos metų merginą, kuri klūpėjo salėje sudėjusi rankas priešais šv. Mergelės statulą ir šnabždėjo maldelę. Maldoje susikaupusi mergina į jį nekreipė nė menkiausio dėmesio. Nuo klūpojimo išsirietęs jos pasturgalis buvo labai gražiai aptemptas plonos baltos medžiagos kelnėmis, nevalingai pagalvojo Džedas. Ar ji meldėsi už nuodėmių atleidimą? Ar dėl savo tėvu? Greičiausiai ir dėl to, ir dėl to. Jos tikėjimas rodėsi tvirtas. Kad ir kaip būtų, tasai Dievo tikėjimas - greičiausiai visai praktiškas reikalas: kai nieko kitiems negalim padėti, o taip gyvenime dažnai nutinka, iš esmės taip nutinka beveik visuomet, - štai kad ir jo tėvo vėžio atvejis, - telieka vienintelis kelias - melstis už kitus.

M.Houellebecq "Žemėlapis ir teritorija"

Dangus visai neskiria vargšo nuo turtingo, kilnaus nuo prastuolio.

Mo Ti

Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti.

V.Karalius

Kaip? Ar žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida?

F.Nyčė

Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis.

A.Einšteinas

Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo.

N.Gogolis

Ir tuo metu įsijungia įkyri analizė. Aš, aš, aš, aš. Kiti nesvarbūs. Aš visatos centras. Dievas, kuris norėtų, kad egzistuotų dar vyresnis dievas; Dievas, noris tapti vergu, ir tapęs vergu, norėtų būti tik Dievas.

A.Škėma "Balta drobulė"

Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo.

E.M.Remarkas

Dievas sukūrė vyrą, o po to nusprendė, kad sugeba daugiau, ir sukūrė moterį.

Venk žmogaus, kurio Dievas gyvena danguje.

Bernardas Šo

Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada - jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti.

P. de Dorenas

Dievas, kuris supranta neišvengiamumą, numiršta pats.

V.Karalius

Kai dievas visuresantis, žmogus patylom daro plyšį. Juk turi kažkur būti ir žmogus!

V.Karalius

Kas nori dievui paploti per petį, tas negali priklausyti jokiai religijai.

V.Karalius

Pasaulio pradžia būtų žymiai aiškesnė, jei dievas visų pirma būtų sukūręs operatorių.

V.Karalius

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus.

O.Vaildas

Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams.

Anonimas

Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau.

Pikaso

Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais.

V.Karalius

Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui.

V.Karalius

Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.

- Bijok Dievo, - tesugebėjo išlementi mama.
- Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Kodėl kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - šizofrenija?

Anonimas