Kalba – sielos veidrodis. Kaip žmogus kalba, toks jis ir yra.

Publilijus Siras

Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją.

E. DeGirardinas

Skurdi mintis slypi už įmantrios kalbos.

Vang Čungas

Per didelė knygų gausybė išsklaido mintis.

Seneka

Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas.

N.Gogolis

Atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus likimą.

E.M.Prevo

Daugelis giria vienas knygas, bet skaito vis dėlto kitas.

Marcialis

Gera ta knyga, kurioje autorius dėsto vien tai, ko reikia, ir taip, kaip reikia.

Aristotelis

Gera knyga turi daugiau tiesų, negu jos autorius ketino jų aprašyti.

M.Ebner-Ešenbach

Knygos turi būti mokslų rezultatai, o ne mokslai – knygų rezultatai.

F.Bekonas

Knygos, kurios nevertos skaityti pamažu, apskritai nevertos skaityti.

E.Fagė

Materialūs nuodai skiriasi nuo protinių tuo, kad dauguma materialiųjų bjauraus skonio, o protiniai [...] blogų knygų pavidalu, deja, dažnai patrauklūs.

L.Tolstojus

Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui.

Dž.Adisonas

Daug skaityti verta todėl, kad, tai darant, mus veikia tai vienos galingos asmenybės, tai kitos, kol mes galop išsilaisviname iš dominuojančio jų poveikio.

T.S.Eliotas

Galima tartis su tais, kurie kalba kita kalba, bet tik ne su tais, kurie tiems patiems žodžiams suteikia visai kitą prasmę.

Ž.Rostanas

Ironija – tai įžeidimas komplimento pavidalu.

E.P.Viplas

Kuo daugiau skaitote nemąstydamas, tuo labiau įsitikinate, kad daug žinote, o kuo daugiau mąstote skaitydamas, tuo aiškiau matote, kad žinote mažai.

Volteras

Knyga, kuri neverta, kad ją skaitytų dukart, neverta ir to, kad ją skaitytų vienąkart.

K.J.Vėberis

Knyga turi būti kirvis, tinkamas iškirsti jūrai, kuri mumyse užšalo.

F.Kafka

Kaip literatūros skaitytojai, mes turėtume žinoti, kas mums patinka. Kaip krikščionys ir literatūros skaitytojai, mes turėtume žinoti, kokie dalykai mums turėtų patikti. Kaip sąžiningi žmonės, mes neturėtume tvirtinti, kad tai, kas mums patinka, ir yra tai, kas turėtų. O kaip sąžiningiems krikščionims, mums nederėtų tvirtinti, kad mums patinka tai, kas turėtų patikti.

T.S.Eliotas

Mes linkę tikėti viskuo, kas pasakyta, ypač kai tai pasakyta gražiai.

A.Fransas

Neplūskite orų – devynios dešimtosios žmonijos nesugebėtų pradėti jokio pokalbio, jeigu orai nebjurtų.

K.Chabardas

Norint daugiau pasakyti, reikia mažiau kalbėti.

A.Periušo

Pokalbis – tai toks menas, kai žmogaus priešininkas yra visa žmonija.

R.V.Emersonas

Sakykite tai, ką turite pasakyti, o ne tai, ką dera pasakyti.

H.D.Toras

Tokia mano nuomonė, ir aš jai pritariu.

A.Monjė

Tylėjimas – vienas iš sunkiausiai paneigiamų argumentų.

H.V.Šo

Tarp knygų, kaip ir tarp žmonių, galima pakliūti į gerą ir į blogą draugiją.

K.A.Helvecijus

Žmonės sukūrė kalbą aiškintis tarpusavyje, o ne vienam kitą apgaudinėti.

A.Mandzonis

Be abejo, žmonių santykiai būtų daug geresni, jei žmonėms būtų taip pat lengva tylėti kaip ir kalbėti. Tačiau patirtis aiškiai rodo, kad žmonėms sunkiausiai suvaldyti savo liežuvį.

B.Spinoza

Dauguma žmonių ieško kompanijos ne tam, kad klausytų, o tam, kad kalbėtų patys.

E.A.Po

Jei nemoki kalbėti, išmok klausyti.

Pomponijus

Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį.

R.V.Emersonas

Kalbant reikia rūpintis ne žodžių kiekiu, o mintimi, ir ne iškalbos dovana, o sugebėjimu analizuoti.

Mo Ti

Klausimo tonas lemia atsakymo toną.

N.Gogolis

Mokėti kalbėti - talentas.

Stendalis

Norite, kad apie jus gerai kalbėtų, tai nekalbėkite gerai apie save.

B.Paskalis

Nori gauti protingą atsakymą, klausk protingai.

J.V.Gėtė

Nėra nieko bjauresnio kaip daug kalbėti apie save.

Dž. Leopardis

Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka.

Lao Dzė

Sunaikink ją [kalbą] – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.

M.Daukša

Šnekėti nemąstant – tai tas pats, kas šaudyti nesitaikant.

M. de Servantesas

Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios.

J.V.Gėtė

Tikrasis iškalbingumas – tai mokėjimas pasakyti viską, kas reikia, ir ne daugiau negu reikia.

F. de Larošfuko

Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių.

V.Irvingas

Didžiųjų žodžiai nėra didesni: iš aukščiau mesti jie turi didesnę svorio jėgą.

V.Karalius

Gerbkime žodį, leiskime jam pailsėti.

V.Karalius

Nejudink žodžio, kuris gali tave prispausti.

V.Karalius

Vienais žodžiais mes jodinėjam, o kiti mus užjodo.

V.Karalius

Žodis KODĖL - sena pavojinga šachta. Kiek ji palaidoja žmonių, kurie skuba gilyn, nesustiprinę praėjimų!

V.Karalius