Todėl, kad nepakanka sėdėti rankas sudėjus ir laukti, kol lemtis imsis veikti, Elena, lygiai kaip nepakanka subrandinti idėją, o paskui sėdėti ir laukti, kol ji bus įgyvendinta. Kažkas turi imtis idėją įgyvendinti pasaulyje. Kažkas turi veikti lemties vardu.

J. M. Coetzee

Iš tiesų svarbu tik tai, ką darome, o ne tai, ką sugebėtume padaryti.

L.L.Spearsas

Inovacija – tai kur kas daugiau nei naujas metodas. Tai naujas požiūris į visatą pasirenkant riziką, o ne tvirtas garantijas. Tai naujas požiūris į žmogaus vaidmenį visatoje; jis sukuria tvarką rizikuodamas. O tai reiškia, kad inovacija yra ne žmogiškosios galios demonstracija, o žmogaus atsakomybės priėmimas.

P.Druckeris

Progresas – tai klaidų, kurios buvo padarytos darant progresą, taisymas.

C.Gibbas

Progresas tiesiog neįmanomas, jei jūs ir toliau darysite viską taip, kaip iki šiol.

W.Dyeris

Sėkmė dažniausiai aplanko tuos, kurie meta iššūkį ir veikia. O nedrąsiems, nuolatos bijantiems pasekmių, ji retai teatsisuka.

J.Nehru

Veiksmas ir atoveiksmis, potvynis ir atoslūgis, bandymas ir klaidos, pokyčiai – tai gyvenimo ritmas. Iš mūsų beribio pasitikėjimo – baimė; iš baimės – aiškesnis matymas ir gaivi viltis, o iš vilties – progresas.

B.Bartonas

Apdovanojimas už gerą darbą – pats jo atlikimas.

R.V.Emersonas

Arkliai ir poetai privalo būti sotūs, bet netukti.

Karolis IX

Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo.

Volteras

Genialumas gali padaryti pradžią; baigti privalo kantrus darbas.

H.Manas

Iššūkis daryti neįmanoma – didžiausias mano įkvėpimo šaltinis.

A.A.Maiklsonas

Iš pradžių reikia išstudijuoti tai, apie ką rašai, o paskui reikia išmokti rašyti. Tam ir kitam išeina visas gyvenimas.

E.Hemingvėjus

Kai susiduri su natūraliu stiliumi, apstulbsti ir žaviesi, nes tikiesi susidurti su autoriumi, o randi žmogų.

B.Paskalis

Mokėti rašyti eilėraščius dar nereiškia būti poetu: visos knygų lentynos užverstos šios tiesos įrodymais.

V.Belinskis

Niekada nebūna didžių darbų be didžių sunkumų.

Volteras

Nusakykite žodžių reikšmes ir išvaduosite pasaulį iš pusės jo paklydimų.

R.Dekartas

Niekada nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui. Svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti.

Š.Monteskjė

Nėra didesnės nuodėmės kaip tikėti, kad esi didelis rašytojas. Už tokį nusikaltimą laukia sunki bausmė.

Dž.Kitsas

Nėra pasauly sunkesnio darbo negu rašyti paprastą, sąžiningą prozą apie žmogų.

E.Hemingvėjus

Patys geriausi mūsų darbai yra tie, kuriuos dirbame gera valia ir su įgimtu polinkiu.

Š.Monteskjė

Reikiami žodžiai reikiamoje vietoje – štai tikrasis stiliaus apibrėžimas.

Dž.Sviftas

Rašytojas, kaip čigonas, nepriklauso jokiam sluoksniui. Jis gali atstovauti klasei tik tokiu atveju, jei jo talentas ribotas. Jei jis pakankamai talentingas, atstovauja visoms klasėms.

E.Hemingvėjus

Sugebėjimas suprasti didį poetą beveik prilygsta jo talentui.

H.V.Longfelas

Tikram rašytojui kiekviena knyga turi būti nauja pradžia, nauju bandymu pasiekti tai, kas nepasiekiama. Jis visada stengiasi daryti tai, ko niekas nedarė arba ką kiti bandė daryti ir nesugebėjo.

E.Hemingvėjus

Tikras menininkas, labiau už viską mėgstantis meną, niekada nepasitenkina savimi ir stengiasi eiti vis toliau.

L. van Bethovenas

Viską, ką darai, reikia daryti gerai, net jei darai beprotybę.

H. de Balzakas

Visada būti nepatenkintam – štai kur mano esmė.

Ž.Renaras

Vienintelis būdas rasti ką nauja – tai be paliovos keistis, ir vienintelis kelias į originalumą – tai gilinti, plėsti savo vidinį pasaulį.

V.S.Moemas

Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.

G.E.Lesingas

Žmogus, kuris pasakoja apie žygdarbį ir jį aiškina, gali tapti palikuonims reikšmingesnis negu tas, kuris jį atliko.

S.Cveigas

Idėjas galima nuginkluoti tik kitomis idėjomis.

H. de Balzakas

Kai kurių darbų didybę lemia ne tiek mastas, kiek savalaikiškumas.

Seneka

Kiekviename genijaus kūrinyje atpažįstame savo atmestas mintis.

R.V.Emersonas

Literatūroje - kaip meilėje: mes esame priblokšti to, ką pasirenka kiti.

A.Morua

Nuovargis - geriausia pagalvė.

B.Franklinas

Tobulas meno kūrinys - tai kūrinys žmogaus dvasios ir todėl gamtos kūrinys.

J.V.Gėtė

Daugelis stengiasi pamatyti tai, kas už jūrų, o to, kas jiems prieš akis, nepaiso.

Plinijus Jaunesnysis

Geriau peikti negu daryti taip pat.

Apolodoras

Ieškodami grožio, keliaujame po visą pasaulį, tačiau turime turėti grožio savyje, antraip jo nerasime.

R.V.Emersonas

Koneveikti nenoriu, bet ir girti nėra už ką.

D.Vilpianas

Kritikas – tai žmogus, kuris moko skaityti ir šito moko kitus.

Š.O. Sent Bevas

Kritikai – didžiosios literatūros armijos sargybiniai, išdėstyti visuose laikraščių ir apžvalgų kampuose ir stojantys į mūšį su kiekvienu rašytoju.

H.V.Longfeldas

Kritikas privalo žinoti viską, o visa kita numanyti.

M.Prustas

Mūsų išvykimas žmonėms suteikia daugiau naudos negu atvykimas.

N.Gogolis

Nuomonių įvairumas, vertinant meno kūrinių, rodo, kad kūrinys naujas, sudėtingas ir gyvybingas.

O.Vaildas

Protingas skepticizmas – svarbiausia gero kritiko ypatybė.

Dž.R.Lovelis

Skonį lavina ne vidutiniški, o patys tobuliausi pavyzdžiai.

J.V.Gėtė

Tiek persivalgymas nebūna sveikesni už tuos, kurie valgo vien kiek būtina, tiek iš tikro mokyti būna ne tie, kurie skaito daug, o tie, kurie skaito tai, kas naudinga.

Aristipas Kirėnietis

Teatro kritikas – tai asmuo, aiškinantis apstulbusiam dramaturgui jo pjesės prasmę.

V.Mizneris