Geri charakteriai kaip ir geri kūriniai sukrečia ne tiek iš pradžių, kiek vėliau.

Volteras

Gyvenime kartais subtiliausia gudrybe tampa paprastumas ir atvirumas.

Ž. de la Briujeras

Kuo žmogus doresnis, tuo labiau jis tiki kitų žmonių dorumu.

Ciceronas

Narsa ne tik drąsiems poelgiams, bet ir vaisingiems darbams bei mintims.

F.A.Dystevergas

Poelgiai – sumanymų vaisiai. Bus protingų sumanymų – bus ir gerų poelgių.

B.Grasjanas I Morajus

Pakantumas kitų netobulumui yra didi vertybė.

H.Vinkleris

Rašytojo kūryba primena šaudymą: galima pataikyti skaitytojui į galvą, o galima ir nepataikyti.

O.V.Holmsas

Rankos, suteikiančios pagalbą, švelnesnės negu besimeldžiančios lūpos.

R.G.Ingersolas

Sąžiningas smulkių kasdieninių pareigų vykdymas reikalauja ne mažiau valios negu herojiški žygiai.

Ž.Ž.Ruso

Svarbiausia žinoti, ne už ką esi mylimas, o kaip mylimas. Laimingas tas, kuris gali būti mylimas bet kokiais sumetimais.

Ž.Sand

Deramai senti – vadinasi, būti jaunesniems atrama, ne kliūtimi, mokytoju, o ne varžovu, suprantančiam, o ne abejingam.

A.Morua

Galbūt dorybingumas yra ne kas kita kaip dvasios delikatumas.

H. de Balzakas

Klysta kiekvienas, klaidos neišsižada – tik beprotis.

Ciceronas

Nepakanka norėti būti nuoširdžiam, reikia ir galėti.

R.Rolanas

Suprasti, kas teisinga, jausti, kas gražu, norėti, kas geras, - štai protingo gyvenimo tikslas.

A.Platenas

Tikras gyvenimas prasideda nuo penkiasdešimties metų. To amžiaus žmogus perpranta tikrųjų laimėjimų prielaidas, įgyja tai, ką galima atiduoti kitiems, sužino tai, ko galima mokyti, nuvalo tai, ant ko galima statyti.

E.V.Bokas

Veidmainiauti – nesunkus amatas, kiekvienas niekšas tai sugeba, bet kalbėti atvirai, nuoširdžiai gali ir drįsta tik garbingos širdys.

Š.Petefis

Pasaulyje nėra tokio blogio, kurio žmogaus dvasia neįstengtų jei ne paversti geru, tai bent padaryti pakenčiamu, pakeliamu, be širdies kartėlio.

O.Vaildas

Vaizduotė, vien tik vaizduotė leidžia mums matyti pasaulį kaip visumą. Vien jos dėka suprantame tiek realius, tiek idealius mūsų santykius.

O.Vaildas

Dvasinė mūsų raida nevyksta tiesia linija. Žmogiškoji prigimtis yra kitokia. Niekam nepavyksta nuolatos kopti aukštyn progreso keliu visiško tobulumo link. Iš tiesų vyksta štai kas: jeigu mes elgiamės teisingai, tai kurį laiką pastoviai kylame į viršų, o po to truputį žengiame atgal. Vėliau mes vėl judame į priekį ir vėl truputį žengiame atgal. Šie žingsniai atgal nesvarbūs, nes mūsų judėjimo kryptis kyla į viršų... Potvynis, po to atoslūgis... Toks judėjimo būdas, atrodo, paskritai būdingas gamtai.

E.Foxas

Juoke visada yra savotiško džiugesio, kuris nesuderinamas su panieka ar pasipiktinimu.

Volteras

Šiaip ar taip, didingumas, nepaisant jo pavadinimo, veikiau yra ne tam tikras dydis, bet tam tikra žmogaus gyvenimo savybė. Jo gali būti ir tokiame gyvenime, kurio veiklos sritis gana siaura.

P.Brooksas

Aš myliu tave ne už tai, koks tu, o už tai, koks aš, kai būnu su tavimi.

G.G.Marquez

Draugas – tai tavo antrasis Aš.

Ciceronas

Draugystė tenkinasi tuo kas galima, nereikalaudama to kas priklauso.

Aristotelis

Kad ir kur būtumėte, jūsų pasaulį kuria jūsų draugai.

W.Jamesas

Laimingiausi žmonės yra tie, kurie per daug užimti, kad galvotų, ar jie laimingi, ar ne.

W.Featheris

Nei vienas žmogus nevertas tavo ašarų, o tie, kurie jų verti, avęs nepravirkdys.

G.G.Marquez

Niekas negali nugyventi mano gyvenimo už mane. Jeigu esu išmintingas, jau šiandien savyje imsiu kurti teisingesnį pasaulį.

H.W.Dresseris

Nuolankumas yra viena iš sunkiausiai pasiekiamų dorybių; niekas nemiršta taip sunkiai kaip noras gerai manyti apie save.

T.S.Eliotas

Tie, kurie gauna, paprastai nebūna laimingi; laimė atitenka duodantiesiems, jūs tiesiog perduodate kitiems truputėlį savęs – kilnų aktą, naudingą idėją, padėkos žodį, paramą sunkią akimirką, supratimą, laiku išsakytą pasiūlymą. Jūs tarsi paimate kažkokią savo proto dalelę, papuošiate ją savo širdies taurumu ir įdedate tai į kito žmogaus protą ir širdį.

Ch.H.Burr

Tikras draugas niekada neatsistos tavo kelyje, nebent jei ritiesi į bedugnę.

A.Glasgow

Vienintelis būdas įgyti draugą – būti draugu.

R.V.Emersonas

Kol mylime tol atleidžiame.

F. de Larošfuko

Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų.

J.V.Gėtė

Nėra tokios savybės, kurią norėčiau ar svajočiau turėti mieliau už dėkingumą. Jis ne tik didžiausia vertybė; jis yra visų vertybių motina.

Ciceronas

Nėra didesnės kasdienės dorybės už linksmumą. Ši žmonių savybė panaši į saulėtą dieną ar lietų, drėkinantį augalus po sausros. Linksmo veido šviesa pasklinda aplinkui ir suteikia įkvepiančios laimės.

T.Carlyle

Tas, kuris laukia galimybės iš karto padaryti daug gero, niekada nieko nepadarys. Gyvenimas susideda iš smulkmenų. Labai retai pasitaiko galimybė padaryti labai daug gero. Tikroji didybė – būti didingam smulkmenose.

S.Johnsonas

Tie, kurie mano, kad neturi ką duoti, privalo suprasti, jog visada gali atiduoti dalelę savęs. Visada žmonėms galima padaryti kokią nors paslaugą, net jeigu tai būtų tik keli padrąsinantys žodžiai.

L.Fillmore

Tas, kuris negali pajusti savyje slypinčios didybės menkumo, niekada nemato kituose slypinčio kuklumo didybės.

K.Okakura

Yra žmonių, kurie mažai turėdami atiduoda viską. Šie tiki gyvenimu ir jo dosnumu, ir jų aruodai niekada neištuštėja.

K.Džibranas

Žmogaus galimybių riba yra ne jo fizinės jėgos, stipraus balso arba stulbinančių poelgių demonstravimas. Greičiau tai yra dvasinis stiprumas, pažadų esmė ir tikrumas, gyvenimo tikslų nuoširdumas ir pasirengimas augti toliau.

G.E.Poulardas

Žmonės, su kuriais dirbame, atspindi jūsų požiūrį. Jeigu esate įtarus, nedraugiškas ir nenuolaidus, tai tuos pačius nemalonius bruožus aptiksite ir jus supančiuose žmonėse. Bet jeigu stengiatės elgtis kaip įmanydami geriau, tai ir aplinkiniai, su kuriais praleidžiate didesnę laiko dalį, elgiasi kuo maloniausiai.

B.Vincent

Be nuolankumo nėra šventumo.

T.Fuleris

Didieji yra tie, kurie pripažįsta, jog dvasingumas yra svarbiau nei bet kokia materijos apraiška, kad mintys valdo pasaulį.

R.V.Emersonas

Daugiausia, ką galiu padaryti savo draugui, - paprasčiausiai būti jo draugu.

H.D.Toras

Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime; proto ryžtingume ir godumo suvaldyme. Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus.

Seneka

Klausykite, kad išmoktumėte.

Anoniminių alkoholikų klubas

Mums būtina nuolat ugdyti ir reikšti ištvermę. Ji mums suteiks praktiškai viską.

Ciceronas

Niekas nesuteiks jums ramybės, tik jūs pats.

R.V.Emersonas