Apie mus pasakoja ne tik mūsų darbai, bet ir tai, ką ir kodėl ketiname padaryti.

C.H.Woodwardas

Aš atsparus žodžiui "nesėkmė". Man pavyko ją permanyti. Vienintelė nesėkmė, kurios žmogus turi bijoti – tai ryžto praradimas siekiant užsibrėžto tikslo.

Dž.Eliotas

Be kryptingų ir ryžtingų pastangų nebus nuostabių pasiekimų.

Sun-Tzu

Gilaus įžeidimo nesugebame pamišti tol, kol neatleidžiame.

A.Patonas

Išdrįsdami įgauname narsos, išsigąsdami – baimės.

Publilijus Siras

Kuo daugiau sužinai, kaip elgtis su savimi, tuo daugiau darai kitiems, tuo labiau išmoksti džiaugtis turtingu gyvenimu.

W.J.H.Boteckeris

Kol nepamėginsi, nesužinosi, ko negali.

H.Jamesas

Kiekvienas gyvenimo patyrimas, kai susiduriame akis į akį su baime, suteikia stiprybės, drąsos ir pasitikėjimo.

E.Ruzvelt

Net jei tai tik šypsena – atiduok ją, ir nenustok ja dalytis.

B.Brown

Nepasitikėdamas savimi dvigubai pralaimi gyvenimo lenktynes. Pasitikėdamas – laimi dar nepradėjęs lenktyniauti.

M.Garvey

Pirmas žingsnis... kurį žengiame šiame gyvenime, yra tas, nuo kurio priklauso visas tolesnis mūsų gyvenimas.

Volteras

Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio.

Lao Dzė

Tas, kuris bijo nesėkmės, varžo savo veiklą. Nesėkmė yra proga viską pradėti iš naujo, tik daug sumaniau.

H.Fordas

Visi turime nuostabų polinkį tapti tokie didingi, kokie patys norime būti.

J.Collieras

Galiausiai jūs pataikote į tai, į ką taikėtės. Tad jei jums ir nepasisekė, būtinai užsibrėžkite aukštesnį tikslą.

H.D.Toras

Jei nepasiseks iš karto, mėgink dar sykį.

V.E.Hičkokas

Negalima pabėgti nuo silpnybių. Anksčiau ar vėliau privalote jas įveikti arba pražūti. Jeigu norite pradėti, tai kodėl ne čia ir ne dabar.

R.L.Stevensonas

Pasipriešinimas kliūtims niekur nenuveda. Savęs gailėjimas taip pat yra bepramis. Žmogus privalo rizikingai ir narsiai pažvelgti į save kaip į galimybių visumą ir suprasti, kad pats įdomiausias žaidimas pasaulyje – tai išspausti iš savęs tai, kas geriausia.

H.E.Fosdickas

Siekiant tikslo atkaklumas svarbiau už sėkmę.

F.Tygeris

Tyliai ir ramiai charakteris neugdomas. Tik išbandymai ir kančios stiprina sielą, plečia akiratį, įžiebia garbės troškimą ir skatina siekti sėkmės.

H.Keller

Visus nepalankumus ir slegiančius sunkumus galima nugalėti ne kovojant su jais, o pakylant aukščiau jų.

Ch.C.Coltonas

Visomis savo prigimties dalelėmis mes kabinamės už to, kas aukščiau mūsų, ne tam, kad liktume vietoje, bet tam, kad galėtume pakilti.

H.W.Beecheris

Atkaklumas – tai devyniolika nesėkmių ir sėkmė bandant dvidešimtą kartą.

J.Andrewsas

Didelis, bet ne pats didžiausias protas kartu su didžiuliu užsispyrimu pasiekia daug reikšmingesnių aukštumų, nei pats giliausiais protas su kiek mažesniu užsispyrimu.

C.M.Cox

Gal aš ir lūšnoje gimiau, bet skraidyti su vėju ir žvaigždėmis pasiryžau.

J.Cochran

Jis nugalėjo save ir tai didžiausia pergalė, kokios tik žmogus gali trokšti.

M. de Servantesas

Laimingas tas, kuriam pasisekė pajausti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas. Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių.

Seneka

Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojame iš naujo.

Konfucijus

Norint atlikti ką nors didinga, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik kurti planus, bet ir tikėti.

A.Fransas

Nėra nieko neįmanoma: egzistuoja keliai, kurie veda link visko, ir jeigu turite pakankamai valios, tai atsiras ir priemonių. Kai mes įvardijame ką nors kaip neįmanoma, tai dažnai būna tik atsikalbinėjimai.

F. de Larošfuko

Pralaimėjimas mūsų kaulus paverčia titnagu, silpną kūną – raumenimis, o žmogų – nenugalimu. Būtent tai formuoja tą didvyrių prigimtį, kuri valdo pasaulį. Todėl nebijokite pralaimėjimų. Niekada nebūsite taip arti pergalės, kaip pralaimėdami dėl garbingo reikalo.

H.V.Bičeris

Pasaulyje klesti tie, kurie nesėdi vietoje, bet ieško sau palankių aplinkybių. O jeigu tokių aplinkybių neranda, tai patys jas susikuria.

B.Šo

Tas, kuris nugalėjo save, pats sau draugas. O tas, kuris nenugalėjo, jo Aš – jo priešas.

Bhagavadgyta

Ryžtingumas ir valia dažnai suteikia silpnam protui pranašumo prieš stipresnį.

V.Vertas

Ten, kur nėra valios, nėra ir kelio.

Bernardas Šo

Valia, kuri nesprendžia, nėra veikli valia; silpnavalis nepajėgus nuspręsti.

G.Hėgelis

Didžių tikslų siekiantis žmogus turi ir didį charakterį, darantį jį švyturiu kitiems.

G.Hėgelis

Kartais sąžinė baudžia net tuomet, kai to nedaro įstatymas.

Publilijus Siras

Tikiuosi gero, bet pasirengęs sutikti ir nelaimę.

Seneka

Baimė suklysti neturi mūsų atbaidyti nuo tiesos ieškojimo.

K.A.Helvecijus

Jau savo paties paklydimų ir nuodėmių žinojimas iškelia žmogų.

N.Gogolis

Laimingas tas, kuris nuolat pastebi savo klaidas ir nuolat stengiasi jų atrasti; toks žmogus pasieks tobulybę.

N.Gogolis

Tikrai sąžiningi žmonės yra tie, kurie puikiai supranta ir atvirai prisipažįsta savo trūkumus.

F. de Larošfuko

Didžiuokis vien su tokiomis pergalėmis, kurių pasieksi kovodamas pats su savimi.

Ž.Volfromas

Kovotojas ir su trūkumais yra kovotojas, o musė be trūkumų – tik nepriekaištinga musė.

A.Dovženka

Kartais būti protingam reiškia būti bailiui.

M.Ebner-Ešenbach

Pralaimėjimo nėra, kol pats žmogus neprisipažino nugalėtas.

Dž.Danielsas

Užpjudytas ir priremtas prie sienos katinas virsta tigru.

M. de Servantesas

Argi nėra tikrai kilnus tas, kuris nenusimena, jei žmonės jo nesuprato?

Konfucijus

Būti ištikimam nelaimėje - didis dalykas.

Demokritas