Kalba – sielos veidrodis. Kaip žmogus kalba, toks jis ir yra. - Publilijus Siras
Žodžių galia milžiniška. Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją. - E. DeGirardinas
Skurdi mintis slypi už įmantrios kalbos. - Vang Čungas
Per didelė knygų gausybė išsklaido mintis. - Seneka
Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas. - N.Gogolis
Atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui pakeisti žmogaus likimą. - E.M.Prevo
Daugelis giria vienas knygas, bet skaito vis dėlto kitas. - Marcialis
Gera ta knyga, kurioje autorius dėsto vien tai, ko reikia, ir taip, kaip reikia. - Aristotelis
Gera knyga turi daugiau tiesų, negu jos autorius ketino jų aprašyti. - M.Ebner-Ešenbach
Knygos turi būti mokslų rezultatai, o ne mokslai – knygų rezultatai. - F.Bekonas
Knygos, kurios nevertos skaityti pamažu, apskritai nevertos skaityti. - E.Fagė
Materialūs nuodai skiriasi nuo protinių tuo, kad dauguma materialiųjų bjauraus skonio, o protiniai [...] blogų knygų pavidalu, deja, dažnai patrauklūs. - L.Tolstojus
Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui. - Dž.Adisonas
Daug skaityti verta todėl, kad, tai darant, mus veikia tai vienos galingos asmenybės, tai kitos, kol mes galop išsilaisviname iš dominuojančio jų poveikio. - T.S.Eliotas
Galima tartis su tais, kurie kalba kita kalba, bet tik ne su tais, kurie tiems patiems žodžiams suteikia visai kitą prasmę. - Ž.Rostanas
Ironija – tai įžeidimas komplimento pavidalu. - E.P.Viplas
Kuo daugiau skaitote nemąstydamas, tuo labiau įsitikinate, kad daug žinote, o kuo daugiau mąstote skaitydamas, tuo aiškiau matote, kad žinote mažai. - Volteras
Knyga, kuri neverta, kad ją skaitytų dukart, neverta ir to, kad ją skaitytų vienąkart. - K.J.Vėberis
Knyga turi būti kirvis, tinkamas iškirsti jūrai, kuri mumyse užšalo. - F.Kafka
Kaip literatūros skaitytojai, mes turėtume žinoti, kas mums patinka. Kaip krikščionys ir literatūros skaitytojai, mes turėtume žinoti, kokie dalykai mums turėtų patikti. Kaip sąžiningi žmonės, mes neturėtume tvirtinti, kad tai, kas mums patinka, ir yra tai, kas turėtų. O kaip sąžiningiems krikščionims, mums nederėtų tvirtinti, kad mums patinka tai, kas turėtų patikti. - T.S.Eliotas
Mes linkę tikėti viskuo, kas pasakyta, ypač kai tai pasakyta gražiai. - A.Fransas
Neplūskite orų – devynios dešimtosios žmonijos nesugebėtų pradėti jokio pokalbio, jeigu orai nebjurtų. - K.Chabardas
Norint daugiau pasakyti, reikia mažiau kalbėti. - A.Periušo
Pokalbis – tai toks menas, kai žmogaus priešininkas yra visa žmonija. - R.V.Emersonas
Sakykite tai, ką turite pasakyti, o ne tai, ką dera pasakyti. - H.D.Toras
Tokia mano nuomonė, ir aš jai pritariu. - A.Monjė
Tylėjimas – vienas iš sunkiausiai paneigiamų argumentų. - H.V.Šo
Tarp knygų, kaip ir tarp žmonių, galima pakliūti į gerą ir į blogą draugiją. - K.A.Helvecijus
Žmonės sukūrė kalbą aiškintis tarpusavyje, o ne vienam kitą apgaudinėti. - A.Mandzonis
Be abejo, žmonių santykiai būtų daug geresni, jei žmonėms būtų taip pat lengva tylėti kaip ir kalbėti. Tačiau patirtis aiškiai rodo, kad žmonėms sunkiausiai suvaldyti savo liežuvį. - B.Spinoza
Dauguma žmonių ieško kompanijos ne tam, kad klausytų, o tam, kad kalbėtų patys. - E.A.Po
Jei nemoki kalbėti, išmok klausyti. - Pomponijus
Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį. - R.V.Emersonas
Kalbant reikia rūpintis ne žodžių kiekiu, o mintimi, ir ne iškalbos dovana, o sugebėjimu analizuoti. - Mo Ti
Klausimo tonas lemia atsakymo toną. - N.Gogolis
Mokėti kalbėti - talentas. - Stendalis
Norite, kad apie jus gerai kalbėtų, tai nekalbėkite gerai apie save. - B.Paskalis
Nori gauti protingą atsakymą, klausk protingai. - J.V.Gėtė
Nėra nieko bjauresnio kaip daug kalbėti apie save. - Dž. Leopardis
Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka. - Lao Dzė
Sunaikink ją [kalbą] – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. - M.Daukša
Šnekėti nemąstant – tai tas pats, kas šaudyti nesitaikant. - M. de Servantesas
Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios. - J.V.Gėtė
Tikrasis iškalbingumas – tai mokėjimas pasakyti viską, kas reikia, ir ne daugiau negu reikia. - F. de Larošfuko
Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių. - V.Irvingas
Didžiųjų žodžiai nėra didesni: iš aukščiau mesti jie turi didesnę svorio jėgą. - V.Karalius
Gerbkime žodį, leiskime jam pailsėti. - V.Karalius
Nejudink žodžio, kuris gali tave prispausti. - V.Karalius
Vienais žodžiais mes jodinėjam, o kiti mus užjodo. - V.Karalius
Žodis KODĖL - sena pavojinga šachta. Kiek ji palaidoja žmonių, kurie skuba gilyn, nesustiprinę praėjimų! - V.Karalius