Dievas yra vidutinio lygio scenaristas, tuo įsitikinau per beveik penkiasdešimt gyvenimo metų, ir apskritai - Dievas yra vidutinybė, visa jo kūryba tėra apytikrė, nesėkminga, išskyrus tuos atvejus, kai jam prasiveržė atviras ir tiesmukas pyktis, žinoma, yra išimčių, tikrai yra išimčių, galimybė būti laimingam turėjo išlikti bent jau kaip jaukas. - M.Houellebecq
Priėjęs Stoties Dievo Motinos priebažnytį Džedas susvyravo, tada įėjo bažnyčios vidun. Iš pradžių jam pasirodė, kad bažnyčioje nė gyvos dvasios, bet priartėjęs prie altoriaus pastebėjo juodaodę apie aštuoniolikos metų mergina, kuri klūpėjo salėje sudėjusi rankas priešais šv. Mergelės statulą ir šnabždėjo maldelę. Maldoje susikaupusi mergina į jį nekreipė nė menkiausio dėmesio. Nuo klūpojimo išsirietęs jos pasturgalis buvo labai gražiai aptemptas plonos baltos medžiagos kelnėmis, nevalingai pagalvojo Džedas. Ar ji meldėsi už nuodėmių atleidimą? Ar dėl savo tėvu? Greičiausiai ir dėl to, ir dėl to. Jos tikėjimas rodėsi tvirtas. Kad ir kaip būtų, tasai Dievo tikėjimas - greičiausiai visai praktiškas reikalas: kai nieko kitiems negalim padėti, o taip gyvenime dažnai nutinka, iš esmės taip nutinka beveik visuomet, - štai kad ir ji tėvo vėžio atvejis, - telieka vienintelis kelias - melstis už kitus. - M.Houellebecq "Žemėlapis ir teritorija"
Dangus visai neskiria vargšo nuo turtingo, kilnaus nuo prastuolio. - Mo Ti
Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti. - V.Karalius
Kaip? Ar žmogus yra tik Dievo klaida? Ar Dievas tik žmogaus klaida? - F.Nyčė
Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis. - A.Einšteinas
Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo. - N.Gogolis
Ir tuo metu įsijungia įkyri analizė. Aš, aš, aš, aš. Kiti nesvarbūs. Aš visatos centras. Dievas, kuris norėtų, kad egzistuotų dar vyresnis dievas; Dievas, noris tapti vergu, ir tapęs vergu, norėtų būti tik Dievas. - A.Škėma "Balta drobulė"
Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo. - E.M.Remarkas
Dievas sukūrė vyrą, o po to nusprendė, kad sugeba daugiau, ir sukūrė moterį.
Venk žmogaus, kurio Dievas gyvena danguje. - Bernardas Šo
Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada - jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti. - P. de Dorenas
Dievas, kuris supranta neišvengiamumą, numiršta pats. - V.Karalius
Kai dievas visuresantis, žmogus patylom daro plyšį. Juk turi kažkur būti ir žmogus! - V.Karalius
Kas nori dievui paploti per petį, tas negali priklausyti jokiai religijai. - V.Karalius
Pasaulio pradžia būtų žymiai aiškesnė, jei dievas visų pirma būtų sukūręs operatorių. - V.Karalius
Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. - O.Vaildas
Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams. - Anonimas
Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. - Pikaso
Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais. - V.Karalius
Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui. - V.Karalius
Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.
- Bijok Dievo, - tesugebėjo išlementi mama.
- Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis. - R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"
Kodėl kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - šizofrenija? - Anonimas