Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja. - O.Vaildas
Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą. - H.Heinė
Nėra ribų fantazijai, nėra sienų proto skvarbumui, nėra ribų technikos jėgai, įveikiančiai gamtą. - A.Fersmanas
Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. - J.V.Gėtė
Aišku, aš galėčiau apsieti ir be gėlių, bet jos padeda man išsaugoti pagarbą pačiam sau, nes įrodo, kad mano rankos ir kojos nesukaustytos kasdieninių rūpesčių. Jos – mano laisvės įrodymas. - R.Tagorė
Drįstu tvirtinti, kad iš visų žinių vertingiausios esti apie gamtą ir jos dėsnius. - Ž.B.Lamarkas
Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana. - A.Einšteinas
Gamta klūsta tik tam, kuris jos klauso. - F.Bekonas
Gamta niekados mūsų neapgaudinėja; tik mes patys nuolat apsigauname. - Ž.Ž.Ruso
Gamta nepažįsta jokių teisių, ji vadovaujasi vien įstatymai. - Dž.Adamsas
Gamta juokauti nemėgsta, jis visada teisinga, visada rimta, visada griežta; ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės. - J.V.Gėtė
Gamta – amžinai besikeičiantis debesis; niekuomet nebūdama tokia pat, ji visuomet išlieka pačia savimi. - R.V.Emersonas
Gamta nepakenčia netikslumų ir neatleidžia klaidų. - R.V.Emersonas
Kas yra žmogus gamtoje? Niekas prieš begalybę, viskas prieš nieką, centras tarp nieko ir visko. - B.Paskalis
Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai. - Č.Darvinas
Nuo gamtos niekur nedingsi. - Menandras
Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą. - Ž.B.Lamarkas
Savo valdove pasirinkau gamtą, visų mokytojų mokytoją. - Leonardas da Vinčis
Žmogaus užuojauta visiems gyvūnams daro jį tikru žmogumi. - A.Šveiceris
Gamta moko taip neįkyriai, jog mes per vėlai sužinom, kad ji - mūsų mokytoja. - V.Karalius
Gamtoje pasitaiko stebėtinų reiškinių - smegenų sukrėtimas... O smegenų tai nėra! - V.Karalius
Kai gamta palieka kam nors proto spragą, paprastai užtepa ją storu pasitenkinimo savimi sluoksniu. - H.V.Longfelas
Gamta teisi: silpną galvą ji kompensuoja tvirtomis alkūnėmis. - C.Melamedas
Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmogus baugina gamtą. - Žakas Yvas Kusto
Duodama mums dvi ausis ir tik vieną burną, gamta įtikinamai sako, kad reikia daugiau klausytis, negu kalbėti. - Plutarchas
Gamta negyvena nei praeitimi, nei ateitimi: ji – amžina dabartis. - V.Karalius
Gamta skuba pačiu didžiausiu greičiu – pamažu. - V.Karalius
Gamta nemėgsta tuštumos, ją išdalija žmonėms. - V.Karalius
Mes – durų išradėjai, bet gamta mus įsileidžia tik pro plyšius. - V.Karalius