Tikras santuokos pamatas yra nesiliaujantys nesusipratimai.

O.Vaildas

Aš dar nesugebėjau atsakyti tik į vieną klausimą, kuris dar niekada ir nebuvo atsakytas: KO NORI MOTERIS?

Z. Froidas

Moterys turi nuostabią nuojautą: jos sugeba suvokti bet ką, išskyrus tai, kas akivaizdu.

O.Vaildas

Moterys - tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai - proto pergalė prieš moralę.

Vienaip ar kitaip vesk: jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas, jei blogą - tapsi filosofu.

Sokratas

Vedybos - tai vaizduotės pergalė prieš protą. Antros vedybos - tai vilties triumfas prieš patirtį.

Vesti - tai dar karta įsitikinti, kad esi idiotas.

Ar žinai, kad moteris kalba trigubai greičiau, nei vyras sugeba jos klausyti?

Archeologas - geriausias vyras, apie kurį gali svajoti moteris: kuo ji vyresnė, tuo labiau jam patinka.

Bet kuri moteris iš nieko gali padaryti tris dalykus: šukuoseną, salotas ir tragediją.

Be moterų galima žaisti tik karą.

Gera moteris vyra įkvepia, protinga moteris sudomina, graži moteris nustebina, o simpatiška moteris - gauna.

Geriau netekti proto dėl moters, nei be priežasties.

Gera moteris dargi iš beždžionės gali padaryti žmogų.

Gyvenimas be žmonos lyg daržas be tvoros.

Gražios moterys turi didžiulį pranašumą - joms nereikia atrodyti protingoms.

Ginčytis su moterimi yra beprasmiška: jei laimėsi, būsi storžievis, jei pralaimėsi - menkysta.

Iš pradžių vyras nežino, kaip moterį užkalbinti, o paskui nežino, kaip ją nutildyti.

Jeigu vyras negeria, nerūko, nesikeikia ir neprašo valgyti - vadinasi jis miega.

Jeigu norit vesti protingą, gražią ir turtingą, jums teks vesti tris kartus.

Jeigu vyras sako, kad jis nieko nenutuokia apie moteris, vadinasi, jis jau šį tą nutuokia.

Jeigu vyras užsispyręs, jis visada pasieks tai, ko nori jo žmona.

Jeigu vyriškis galvoja vis apie tą patį - blogai. Reikėtų apie tą pačią.

- Kas bendra tarp žmonos ir vyriausybės?
- Tiek žmonai, tiek vyriausybei patinka sau leisti tai, ką jos negali sau leisti.

Kokia likimo ironija: ne šaltos, o karštos moterys dovanų gauna kailinius.

- Kodėl supykusiam vyrui reikia žmonos?
- Todėl, kad ne viską galima suversti vyriausybei.

Mes, vyrai, tik gimstame laisvi ir lygiateisiai. Po to mes vedame...

Moteris vyrą iš pradžių apakina, o paskui apkurtina.

Moteris - įkvėpimo šaltinis, iš kurio vieni geria, o kiti prigeria.

Moteris, jei panorės, paims iš vyro viską, net pavardę.

Moteris - tai dievų valgis, jeigu tik velnias nepersūdė.

Niekada nevesk dėl pinigų. Pasiskolinti lengviau.

Nekurk eilių mylimajai - meilė praeis, o potraukis grafomanijai gali ir likti.

Sprendimas vesti - kartais būna paskutinis sprendimas, kurį vyras priima pats.

Taupykit laiką! įsimylėkit iš pirmo žvilgsnio.

Tik senbernis arba našlys gali būti tikras laisvamanis.

Vyrai turėtų sakyti moterims tik komplimentus, o visa kita pasakys jos pačios.

Vyrui maloniau matyti padengtą pietums stalą, nei girdėti, kaip jo žmona kalba graikiškai.

S.Džonsonas

Vyras, kuris nusileidžia, kada jis neteisus - protingas vyras. Vyras, kuris nusileidžia, kada jis teisus - vedęs vyras.

Vyras tuokiasi, kai pritrūksta proto, skiriasi, kai pritrūksta kantrybės, antrą kartą tuokiasi, kai pritrūksta atminties.

Vyro laimei reikalinga moteris, o pilnai laimei - pilna moteris.

Vyriška svajonė: eiti į moters širdį niekieno nepramintu keliu.

Vyrai kur kas laimingesni už moteris: vyresni tuokiasi ir jaunesni miršta.

Vedęs vyras panašus į musę, nutūpusią ant lipnaus popieriaus: ir saldu, ir nuobodu, ir nuskristi negali...

Yra tokių moterų: prisiūs tau prie palto pakabą, o vėliau sakys, kad tau atidavė jaunystę.

Yra moterų, kurios skrybėlaitę renkasi ilgiau negu vyrą.

Yra tūkstančiai būdų moteris prakalbinti, bet nė vieno jas nutildyti.