Pareik proteli namo bent pavalgyti.

Lietuvių patarlė