Tas, kuris nemyli laisvės ir tiesos, gali būti galingu žmogumi, bet niekada nebus didžiu žmogumi.

Volteras

Tas, kuris pasiryžęs atiduoti savo laisvę, kad trumpam apsisaugotų nuo pavojaus, nevertas nei laisvės, nei saugumo.

B.Franklinas

Taika tokia vertinga, kad pats šis žodis džiugina ausį.

Ciceronas

Tautos, kaip ir individai, gali gyventi tik dviem būdais: arba vogdamas, arba gamindamos.

K.A. Sen Simonas

Visi piratai, kada nors gyvenę pasaulyje, taip pat tikėjo laisve – savo pačių laisve.

E.Chabardas

Žmonės labiausiai vertina privilegijas, net jeigu tai vyresniojo fakelininko privilegija per laidotuves.

Dž.R.Lovelis

Apskritai pasaulis juda į priekį, tačiau jaunimui kaskart tenka pradėti iš naujo.

J.V.Gėtė

Civilizacija tikrąją žodžio prasme yra ne poreikių didinimas, o laisvas ir gerai apgalvotas savų norų apribojimas.

M.K.Gandis

Kiekvienos epochos savi uždaviniai, ir nuo to, kaip jie sprendžiami, priklauso žmonijos pažanga.

H.Heinė

Keistis išliekant arba išlinkti keičiantis – štai kas iš tikro yra normalus žmogaus gyvenimas, vadinasi, ir pažanga.

P.Leru

Mokslų ir mašinų progresas – tai naudinga priemonė, tačiau vienintelis civilizacijos tikslas – žmogaus lavėjimas.

E.Flajanas

Mano civilizacijos didybę liudija faktas, kad šimtas angliakasių rizikuoja gyvybę, stengdamasis išgelbėti vieną užverstą draugą.

A. de sent Egziuperi

Melagius istorikus derėtų bausti kaip pinigų klastotojus.

M. de Servantesas

Nėra nei blogų augalų, nei blogų žmonių. Yra tik blogų augintojų.

V.Hugo

Progresas – tai žmogaus egzistavimo būdas.

V.Hugo

Politika yra antroji pagal senumą profesija. Ir aš pastebėjau, kad labai primena pirmąją.

R.Reiganas

Patraukite į savo pusę visus kvailius ir jūs būsite išrinktas į bet kurį postą.

F.Deinas

Svarbiausias civilizacijos uždavinys – išmokyti žmogų mąstyti.

T.A.Edisonas

Teisingumas liaudžiai būtinesnis už civilizaciją.

P.Koleta

Tarpinė pakopa tarp socializmo ir kapitalizmo yra alkoholizmas.

N.Breneris

Baisiausias bet kurios visuomenės sutvėrimas yra žmogus, kuriam nėra ką prarasti.

Jamesas Baldwinas

Nėra nieko pavojingesnio visuomenėje už žmogų be charakterio.

Ž.L.Dalamberas

Niekas nežino, ką savyje slepia, kol neparagauja valdžios.

Otto Flake

Nieko taip blogai nežinom, kaip to, ką kiekvienas turi žinoti, - įstatymų.

H. de Balzakas

Įstatymą lengviausia apeiti dideliam: mažasis priverstas jį apibėgti, o tai ir sukelia įtarimą.

V.Karalius

Nerimas - tai nepasitenkinimas, o nepasitenkinimas - svarbiausia pažangos sąlyga.

T.A.Edisonas