Jei mokome atsispirti savo aistroms, tai paprastai ne todėl, kad esame stiprūs, o todėl, kad tos aistros silpnos.

F. de Larošfuko

Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros.

G.Hėgelis

Kiekviena aistra yra ir džiuginanti, ir kankinanti.

T.Draizeris

Maniakiški potraukiai gąsdina labiau negu dorybės ir talentas.

A.Morua

Nėra didesnės nelaimės kaip nežinoti savo aistros ribų.

Lao Dzė

Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu.

H.V.Bičeris

Širdis turi savo kalėjimų, kurių protas atverti nepajėgia.

M.Žuando

Troškimas valdyti protus – tai viena iš pačių stipriausių aistrų.

Napoleonas I

Truputis aistros protą aštrina, daug – slopina.

Stendalis

Užgimstanti aistra gera tuo, kad ji vienodai nesuvokia savo atsiradimo ir negalvoja apie baigtį; džiugi ir šviesi, ji nejaučia, kad gali prisišaukti nelaimę.

J.V.Gėtė

Valdymasis – pati didžiausia valdžia, būti pavergtam savo aistrų – pati didžiausia vergovė.

Seneka

Visos aistros geros, kol jas valdome, visos blogos, jeigu joms paklūstame.

Ž.Ž.Ruso

Vienintelės aistros, kurios neteikia malonumo, - tai pavydas ir baimė.

Dž.Č.Kolinzas

Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų.

A.Einšteinas

Žmogaus aistros nuolat būdrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas.

J.G.Herderis

Žmogus turi būti prieinamas aistroms, bet ir pajėgus jas valdyti.

Žanas Polis

Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius.

Seneka

Tai, kas vienais atvejais vadinam laisve, kitais atvejais vadinam palaidumu.

M.F.Kvintilianas

Kai kuriuos žmones mes vadiname laukiniais vien dėl to, kad jų manieros skiriasi nuo mūsų.

B.Franklinas

Būdamas jaunas, reikalavau iš žmonių daugiau, nei jie galėjo man duoti: nesibaigiančios draugystės, nuolatinio jaudulio. Dabar moku reikalauti mažiau, negu jie gali duoti: buvimo šalia be žodžių. Ir jų jausmai, draugystė, kilnūs poelgiai man visuomet atrodo nelyginant stebuklas: tikra malonė.

A.Kamiu

Mesti rūkyti – pats lengviausias dalykas; kaip aš galiu to nežinoti – juk mečiau jau tūkstantį kartų.

M.Tvenas

Pavojingiausia pagunda: nebūti į nieką panašiam.

A.Kamiu

Stenkis turėti tai kas tau miela, nes kitaip būsi priverstas pamilti tai ką turi.

Bernardas Šo

Norai būtini tam, kad gyvenimas nesustotų.

S.Džonsonas

Aš sakau rytoj bus badas. Visi žino, kas yra badas. Tai nelaimė. Rytoj bus nelaimė... ir aš jai padarysiu galą, kai man patiks.

A.Kamiu "Kaligula"

Kiekvienas turi kažkuo tikėti. Aš tikiu, kad dar išgersiu.

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių.

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija.

O.Vaildas

Žmonės lengviau atleidžia savo bendradarbiams jų klaidas, bet ne pranašumą.

V.Lacis

Žavesys - tai būdas gauti atsakymą "taip" nepateikus jokio konkretaus klausimo.

E.M.Remarkas

Elgesys - tai veidrodis, kuriame visi rodome savo veidą.

J.V.Gėtė

Idealus grožis, žaviausia išvaizda nieko neverta, jeigu tuo niekas nesižavi.

H. de Balzakas

Kadangi negalite padaryti visko, ko norite, tai norėkite tik to, ką galite padaryti.

Terencijus

Suabejoti – reiškia prarasti jėgą.

H. de Balzakas

Valdyk aistras, antraip aistros užvaldys tave.

Epiktetas

Mano amžiui užteks, o po manęs nors ir tvanas.

Liudvikas XIV

Aš pasiėmiau iš alkoholio daugiau gero, negu jis pasiėmė iš manęs.

W.Čerčilis

Bet jei aš mėgausiuosi šiuo malonumu taip atsargiai ir apdairiai, jis man nebebus malonumas.

Lopi de Vega

Išgėrę taurę malonumų iki dugno, ten randame daugiau žvyro negu perlų.

H. de Balzakas

Niekas kitas neišgydys sielos, tik pojūčiai, kaip ir pojūčių niekas neišgydys, tik siela.

O.Vaildas