Dora turi slypėti charakteryje.

I.Kantas

Didieji žmonės patys pasistato postamentus.

V.Hugo

Gerbk tuos, kurie bandė atlikti didžius darbus, net jeigu jiems tai nepavyko.

Seneka

Geros manieros atsiranda iš smulkių pasiaukojimų.

R.V.Emersonas

Jei žmogus iš tikrųjų stiprus, jis pripažįsta savo silpnybes.

H. de Balzakas

Narsus žmogus neištvers įžeidimo, o kilnus neįžeis.

Publilijus Siras

Palaimintas tebūnie tas, kuris, neturėdamas ką pasakyti, randa jėgų susilaikyti, kad nepateiktų šio fakto įrodymų.

Dž.Eliotas

Sunkiausia yra susitaikyti su savimi.

N.Gogolis

Tik silpnieji daro nusikaltimus: stipriam ir laimingam jie nereikalingi.

Volteras

Taurus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro daugiau negu žadėjo.

Konfucijus

Žmogus atsiskleidžia galynėdamasis su kliūtimis.

A. de Sent Egziuperi

Brangi dovana yra gebėjimas suvokti žmogaus sielą.

N.Gogolis

Charakteris – tai visiškai susiformavusi valia.

Novalis

Charakteris yra sugebėjimas veikti pagal principus.

I.Kantas

Didinga ne ta siela, kuri atleidžia, o ta, kuriai atleidimo nereikia.

F.R. de Šatobrianas

Didžiausias skausmas būna ne tada, kai vinys perveria kūną, o tada, kai žūsta gražioji svajonė. Kūnas gali kentėti arba mirti, o sužeista, nuvainikuota siela kenčia pragarą kasdien.

A.Morua

Daugumai žmonių prigimta svarstyti protingai, o elgtis absurdiškai.

A.Fransas

Dauguma žmonių sugeba atlikti veikiau didžius negu gerus darbus.

Š.Monteskjė

Esti reginys, didingesnis už dangų: tasai reginys – tai sielos gelmės.

V.Hugo

Eisiu savo paties keliu, nepaisydamas šiuolaikinės mokyklos.

V. Van Gogas

Gėda, jei šiame gyvenime tavo kūnas dar nepavargęs, o siela jau pailsusi.

M.Aurelijus

Gyventi – tai pamažu gimti. Būtų per daug patogu išsinuomoti sau gatavą sielą.

A. de Sent Egziuperi

Genijus – tai nesugebėjimas nieko neveikti.

Š.Diubo

Išmanymas, kokie daiktai turi būti, rodo, kad žmogus protingas; išmanymas, kokie daiktai iš tikro yra, rodo, kad žmogus patyręs; išmanymas, kaip juos pagerinti, rodo, kad žmogus genialus.

D.Didro

Iškilti nesunku, sunku iškilus būti pačiu savimi.

Ž.Mišlė

Jei charakteris apskritai yra geras, tai ne bėda, jei jis turi šiek tiek trūkumų.

Š.L.Monteskjė

Jei mačiau toliau negu kiti, tai todėl, kad stovėjau ant milžinų pečių.

I.Niutonas

Kiekvieno žmogaus charakteris daro įtaką kitų žmonių laimei priklausomai nuo to, ar jis turi polinkį kitiems kenkti, ar duoti naudos.

A.Smitas

Kai idėjos susiduria su charakteriu, atsiranda reiškinių, kurie stulbina pasaulį tūkstantmečius.

J.V.Gėtė

Kartkarčiais sielai reikia pramogos.

Fedras

Kiekviena siela matuojama troškimo didingumu.

G.Floberas

Kartais didieji žmonės didūs net mažmožiuose.

L. de Vovenargas

Kiekvienas tikras genijus privalo būti naivus.

F.Šileris

Lankas įlūžta nuo per didelės įtampos, o dvasia – nuo nusilpimo.

Publilijus Siras

Lengva daryti tai, kas kitiems sunku, - tai talentas, o daryti tai, ko neįstengia talentas, - tai genijus.

A.F.Amjelis

Niekada nebijokime nei vagių, nei galvažudžių. Išorės pavojai nėra dideli. Bijokime patys savęs. Mūsų prietarai – štai vagys; mūsų ydos – štai galvažudžiai. Didžiausi pavojai glūdi pačiuose mumyse. Negi svarbu, kad pavojus gresia mūsų gyvybei ar piniginei? Galvokime tik apie tuos pavojus, kurie gresia mūsų sielai.

V.Hugo

Nepakanka kovoti su savo trūkumais. Reikia kovoti ir su savo talentais, kad jie augtų.

M.Šaplanas

Proto platumas, vaizduotės jėga ir sielos aktyvumas – štai kas yra genijus.

D.Didro

Stiprios sielos vengia gašlumo,panašiai kaip jūrininkai saugojasi povandeninių uolų.

Napoleonas I

Siela, pasinėrusi į darbą nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės.

Dž.Leopardis

Tvirtas charakteris turi derintis su proto lankstumu.

L. de Vovenargas

Tik silpnuosius sutramdo ir prislegia nesėkmės; didieji charakteriai jų nepaiso.

V.Irvingas

Tvirta dvasia išgelbsti silpną kūną.

Hipokratas

Tas, kuris nuodugniai tiria savo sielą, taip dažnai pasijunta klydęs, kas norom nenorom pasidaro kuklus. Jis jau nebesididžiuoja savo išsilavinimu, nebelaiko savęs didesniu už kitus.

K.A.Helvecijus

Tikras didingumas pagrįstas savo jėgų, o netikras – kitų žmonių silpnybių suvokimu.

J.G.Herderis

Tam, kuris stovi aukštai ir yra visų matomas, nepritinka ūmūs judesiai.

Napoleonas I

Tikra genijų galite pažinti iš to, kad visi bukagalviai, jam pasirodžius, surengia prieš jį sąmokslą.

R.V.Emersonas

Tūkstančiai talentų tik pasakoja apie tai, ką turi epocha, bet tik genijus nujaučia ir kuria tai, ko jai trūksta.

E.Heibelis

Talentas – dovana, kurią valdo žmogus; genijus – dovana, valdanti patį žmogų.

Dž.R.Lovelis

Žmonių kilnumas – tai geras jų charakterio bruožas.

Demokritas