Žmogus be charakterio – tai tas pats, kas gimdyvė be pieno, kareivis be ginklo ar keliautojas ne pinigų.

O.L.Petjė

Žmogaus charakterį galima pažinti tik tada,kai žmogus tampa tavo viršininku.

E.M.Remarkas

Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties.

Hipokratas

Žodžiai tavo yra gražus arba bjaurūs, tokie pat ir jų atgarsiai. Esi aukštas arba žemas, toks pat ir tavo šešėlis. Išgarsėjimas yra atgarsis, o elgesys – šešėlis.

Lie Dzė

Geriau mirti stačiam negu gyventi klūpant.

E.Hemingvėjus

Mokymasis – tarytum kalvos pylimas. Jeigu aš sustoju, kai kalvos viršūnei tetrūksta vienos pintinės žemių, tas sustojimas priklauso nuo manęs, arba, jeigu aš tik pradedu ir tesu išpylęs vieną pintinę žemių, tačiau stengiuosi kopti aukštyn, tai tas kopimas, priklauso nuo manęs.

Konfucijus

Mylėk tiesą, bet būk pakantus klydimams.

Volteras

Savo sugebėjimus žmogus gali pažinti tik juos išbandęs.

Seneka

Žmonėms jėgų netrūksta. Jiems trūksta tik valios.

V.Hugo

Išdidumas: pasistatyti savo pralaimėjimų arką.

V.Karalius

Iš šventojo patirties: juokas ima, tik nusiėmus aureolę.

V.Karalius

Negėda būti sraigteliu, jei tu - sraigtelis, priveržiantis smagratį.

V.Karalius

Pedantizmas: prižiūrėti savo iliuzijų kapus.

V.Karalius

Jeigu pažintume kitus taip, kaip patys save, tai ir labiausiai smerktini jų poelgiai atrodytų mums verti atleidimo.

A.Morua

Proto lankstumas gali pakeisti grožį.

Stendalis

Mums patinka tik kova, o jokiu būdu ne pergalė.

B.Paskalis

Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu.

Konfucijus

Tamsią naktį ir geras jūreivis gali paklysti.

T.Fuleris

Apie save mes sprendžiame pagal savo idealus, apie kitus – iš jų darbų.

H.Nikelsonas

Aš gerbiu kiekvieną įsitikinimą, ir visų pirma tuos, kurie nesiderina su mano.

S.Dali

Bendraujant su nykštukais, sulinksta nugarkaulis.

Stanislav Jerzy Lec

Garbingą žmogų galima persekioti, bet negalima nuplėšti jam garbės.

Volteras

Grožis – tam tikra genialumo forma, iš teisybės ji net aukščiau už genialumą, nes Grožio net aiškinti nereikia.

O.Vaildas

Kiekvienas žmogus turi tris charakterius: tą, kuris jam priskiriamas, tą kurį jis pats sau priskiria, ir pagaliau išties esamą.

V.Hugo

Kai buvęs idealas tampa kasdienine tikrove, jis neišvengiamai žūva.

Ch.Ortega I Gasetas

Mes niekada negalime likti patys savimi, jeigu nenorime būti išjuokti arba priskirti prie bepročių.

Jonas Avyžius

Niekas negali spręsti apie kitus, kol neišmoks spręsti pats apie save.

J.V.Gėtė

Nenuostabu, kad patirtis taip mažai mums padeda: mes keičiamės kiekvieną dieną, ir tai, ką vadiname savo patirtimi, yra patirtis kitos būtybės, kuria mes jau nebesame.

Ž.Taneri

Net ir genijus baltu ant balto tapyti negali.

Henrikas Radauskas

Nemokėti pradžiuginti sielos – reiškia ją parduoti.

A.Kamiu

Savo netobulumo suvokimas artina prie tobulumo.

J.V.Gėtė

Tas, kuris sutramdo savo dvasią, stipresnis už tą, kuris užkariauja miestus.

E.Hemingvėjus

Dažnai daug greičiau ir naudingiau pačiam prisitaikyti prie kitų negu priversti kitus prisitaikyti prie savęs.

Ž. de la Briujeras

Žmogaus charakterį geriausiai parodo jo elgesys lemiamą minutę.

S.Cveigas

Cezariui daug kas neleistina kaip tik todėl, kad jam leistina viskas.

Seneka

Netikėdamas savimi, genijum nebūsi.

H. de Balzakas

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla.

A. de Sent Egziuperi

Tikriausiai nelengva būti velniu tam, kuris gimė sparnuotas.

A.Miuntė "Knyga apie San Mikelę"