Dora turi slypėti charakteryje. - I.Kantas
Didieji žmonės patys pasistato postamentus. - V.Hugo
Gerbk tuos, kurie bandė atlikti didžius darbus, net jeigu jiems tai nepavyko. - Seneka
Geros manieros atsiranda iš smulkių pasiaukojimų. - R.V.Emersonas
Jei žmogus iš tikrųjų stiprus, jis pripažįsta savo silpnybes. - H. de Balzakas
Narsus žmogus neištvers įžeidimo, o kilnus neįžeis. - Publilijus Siras
Palaimintas tebūnie tas, kuris, neturėdamas ką pasakyti, randa jėgų susilaikyti, kad nepateiktų šio fakto įrodymų. - Dž.Eliotas
Sunkiausia yra susitaikyti su savimi. - N.Gogolis
Tik silpnieji daro nusikaltimus: stipriam ir laimingam jie nereikalingi. - Volteras
Taurus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro daugiau negu žadėjo. - Konfucijus
Žmogus atsiskleidžia galynėdamasis su kliūtimis. - A. de Sent Egziuperi
Brangi dovana yra gebėjimas suvokti žmogaus sielą. - N.Gogolis
Charakteris – tai visiškai susiformavusi valia. - Novalis
Charakteris yra sugebėjimas veikti pagal principus. - I.Kantas
Didinga ne ta siela, kuri atleidžia, o ta, kuriai atleidimo nereikia. - F.R. de Šatobrianas
Didžiausias skausmas būna ne tada, kai vinys perveria kūną, o tada, kai žūsta gražioji svajonė. Kūnas gali kentėti arba mirti, o sužeista, nuvainikuota siela kenčia pragarą kasdien. - A.Morua
Daugumai žmonių prigimta svarstyti protingai, o elgtis absurdiškai. - A.Fransas
Dauguma žmonių sugeba atlikti veikiau didžius negu gerus darbus. - Š.Monteskjė
Esti reginys, didingesnis už dangų: tasai reginys – tai sielos gelmės. - V.Hugo
Eisiu savo paties keliu, nepaisydamas šiuolaikinės mokyklos. - V. Van Gogas
Gėda, jei šiame gyvenime tavo kūnas dar nepavargęs, o siela jau pailsusi. - M.Aurelijus
Gyventi – tai pamažu gimti. Būtų per daug patogu išsinuomoti sau gatavą sielą. - A. de Sent Egziuperi
Genijus – tai nesugebėjimas nieko neveikti. - Š.Diubo
Išmanymas, kokie daiktai turi būti, rodo, kad žmogus protingas; išmanymas, kokie daiktai iš tikro yra, rodo, kad žmogus patyręs; išmanymas, kaip juos pagerinti, rodo, kad žmogus genialus. - D.Didro
Iškilti nesunku, sunku iškilus būti pačiu savimi. - Ž.Mišlė
Jei charakteris apskritai yra geras, tai ne bėda, jei jis turi šiek tiek trūkumų. - Š.L.Monteskjė
Jei mačiau toliau negu kiti, tai todėl, kad stovėjau ant milžinų pečių. - I.Niutonas
Kiekvieno žmogaus charakteris daro įtaką kitų žmonių laimei priklausomai nuo to, ar jis turi polinkį kitiems kenkti, ar duoti naudos. - A.Smitas
Kai idėjos susiduria su charakteriu, atsiranda reiškinių, kurie stulbina pasaulį tūkstantmečius. - J.V.Gėtė
Kartkarčiais sielai reikia pramogos. - Fedras
Kiekviena siela matuojama troškimo didingumu. - G.Floberas
Kartais didieji žmonės didūs net mažmožiuose. - L. de Vovenargas
Kiekvienas tikras genijus privalo būti naivus. - F.Šileris
Lankas įlūžta nuo per didelės įtampos, o dvasia – nuo nusilpimo. - Publilijus Siras
Lengva daryti tai, kas kitiems sunku, - tai talentas, o daryti tai, ko neįstengia talentas, - tai genijus. - A.F.Amjelis
Niekada nebijokime nei vagių, nei galvažudžių. Išorės pavojai nėra dideli. Bijokime patys savęs. Mūsų prietarai – štai vagys; mūsų ydos – štai galvažudžiai. Didžiausi pavojai glūdi pačiuose mumyse. Negi svarbu, kad pavojus gresia mūsų gyvybei ar piniginei? Galvokime tik apie tuos pavojus, kurie gresia mūsų sielai. - V.Hugo
Nepakanka kovoti su savo trūkumais. Reikia kovoti ir su savo talentais, kad jie augtų. - M.Šaplanas
Proto platumas, vaizduotės jėga ir sielos aktyvumas – štai kas yra genijus. - D.Didro
Stiprios sielos vengia gašlumo,panašiai kaip jūrininkai saugojasi povandeninių uolų. - Napoleonas I
Siela, pasinėrusi į darbą nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės. - Dž.Leopardis
Tvirtas charakteris turi derintis su proto lankstumu. - L. de Vovenargas
Tik silpnuosius sutramdo ir prislegia nesėkmės; didieji charakteriai jų nepaiso. - V.Irvingas
Tvirta dvasia išgelbsti silpną kūną. - Hipokratas
Tas, kuris nuodugniai tiria savo sielą, taip dažnai pasijunta klydęs, kas norom nenorom pasidaro kuklus. Jis jau nebesididžiuoja savo išsilavinimu, nebelaiko savęs didesniu už kitus. - K.A.Helvecijus
Tikras didingumas pagrįstas savo jėgų, o netikras – kitų žmonių silpnybių suvokimu. - J.G.Herderis
Tam, kuris stovi aukštai ir yra visų matomas, nepritinka ūmūs judesiai. - Napoleonas I
Tikra genijų galite pažinti iš to, kad visi bukagalviai, jam pasirodžius, surengia prieš jį sąmokslą. - R.V.Emersonas
Tūkstančiai talentų tik pasakoja apie tai, ką turi epocha, bet tik genijus nujaučia ir kuria tai, ko jai trūksta. - E.Heibelis
Talentas – dovana, kurią valdo žmogus; genijus – dovana, valdanti patį žmogų. - Dž.R.Lovelis
Žmonių kilnumas – tai geras jų charakterio bruožas. - Demokritas