Teigiamas publikos vertinimas, pasisekimas niekada nebuvo spektaklio ar filmo meniškumo kriterijus.

I.Bergmanas

Vargingam keliautojui net baisiausias plėšikas nebaisus.

Juvenalis

Vaistai negelbsti, jei dozė per didelė, taip pat peikimas ir kritika, kai peržengia teisingumo ribą.

A.Šopenhaueris

Žmonės pažįstami ginče ir kelionėje.

Dž.Herbertas

Progos dažnai pražiopsomos todėl, kad vilki specdrabužiais ir atrodo kaip darbas.

T.A.Edisonas

Reklama - patikimiausia laikraščio dalis.

T.Džefersonas

Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti.

F.A.Dystervegas

Dėstyti kokį nors mokslą nepaisant pavyzdžio – tai tartum aiškinti saulėtekį ir saulėlydį stovint ant besisukančio žiedžiamojo rato. Šitaip neįmanoma nustatyti skirtumo tarp to, kas gera ir kas bloga, kas naudinga ir kas žalinga.

Mo Ti

Eilinis melagis dažnai parašo įtikimiau negu tas, kuris matė viską savo akimis.

E.Hemingėjus

Fantazija be proto gimdo pabaisas; jų abiejų sąjunga – tai meno motina ir jo stebuklų šaltinis.

F.Ch. de Goja

Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys užvis naudingiausias.

Konfucijus

Jei žmonės arti nemokėtų, kieno nuopelnai būtų didesni: to, kuris juos arti išmokė, ar to, kuris, arti nemokėdamas, pats šito ėmėsi? Panašiai ir to, kuris teisingumo moko, nuopelnai didesni negu to, kuris tik pats teisingas.

Mo Ti

Kodėl antikos menininkų kūriniai tokie didingi? Todėl, kad šie menininkai lankė filosofijos mokyklas.

D.Didro

Kiek dera turėti vaizduotės, kad išauklėtum tokius žmones, kurių reikia dabarčiai.

N.Gogolis

Menas – pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę.

T.Manas

Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis.

R.Vagneris

Mokyti to, kas naudos neduoda, - tai tik veltui burną aušinti.

Mo Ti

Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena.

E.Chabardas

Mokyklos draugai geresni auklėtojai negu tėvai, nes jie negailestingi.

A.Morua

Neįmanoma užauginti tobulo žmogaus, neugdant grožio jausmo.

R.Tagorė

Poetas vaizduojasi kalbąs dievų kalba, o iš tikro kalba žmonių kalbomis.

L. de Vovenargas

Paprastai šlovinamas dramaturgas, gebantis išspausti ašaras. Bet šį talentą turi ir apgailėtinas svogūnas, su kuriuo jis dalijasi savo šlove.

H. Heinė

Pirmasis meno dėsnis: jei neturi ko sakyti, tylėk, jei turi – sakyk ir nemeluok.

R.Rolanas

Rašytojui reikia tokios pat narsos kaip kareiviui: pirmasis turi taip pat mažai galvoti apie kritikus kaip antrasis apie ligoninę.

Stendalis

Šlovė arba nuopelnas vienų žmonių – rašyti gerai, o kitų – nerašyti apskritai.

Ž. de la Briujeras

Tai, ką rašo pusgalviai, tegu pusgalviai ir skaito.

M.Tvenas

Tik nesėkmėje menininkas suvokia savo tikrąjį požiūrį į kūrybą, tik po pralaimėjimo karvedys pamato savo klaidas.

S.Cveigas

Tas, kuris pats palinksta, kitų ištiesinti niekada nepajėgs.

Mencijus

Vertėjas primena sąvadautoją, kuri giria gražuolės vertybes, pridengtas šydu, ir sukelia nenugalimą troškimą susipažinti su originalu.

J.V.Gėtė

Žmonių nelaimė ta, kad nori būti kitų mokytojais.

Mencijus

Apie save mes sprendžiame iš savo galimybių, o kiti mus vertina pagal tai, ką jau esame nuveikę.

H.V.Longfeldas

Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

Darbas žmogui gėdos nedaro; nelaimei, esti žmonių, darančių gėdą darbui.

J.S.Grantas

Diletantas - tai juokingas žmogus, kuris jaučia malonumą daryti tai, ko nemoka.

P.Heizė

Gyvenimas nieko neduoda be darbo.

Horacijus

Gyvenimas be darbo tiek vertas, kiek rėmai be paveikslo.

P.Vėberis

Gamta, matyt, išmintingai pasirūpino tuo, kad žmogiškosios kvailystės greitai išnyktų, o knygos jas įmažina. Kvailys nori, kad palikuonys žinotų, jog jis gyveno pasaulyje, ir kad jie niekada nepamirštų, jog jis buvo kvailys.

Š.Monteskjė

Imdamasis ko nors sunkaus, pirma pradėk nuo lengvo. Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo.

Lao Dzė

Išeinantis iš namu tegu pamąsto, ką ketina daryti, o kai vėl įžengs į namus, tegu pamąsto apie tai, ką padarė.

Kleobulas

Jei žmogus imasi dviejų priešingų darbų, vienas iš jų tikrai nepavyks.

Ezopas

Jokios pastangos nebūna tuščios: Sizifas lavino raumenis.

P.Valeri

Jei turite ką pasakyti, pasakykite savaip, ir tai bus gerai. Jei neturite apie ką kalbėti, tylėkite; tai irgi bus gerai.

Dž.Enesku

Kritikuoti, bet patarimu nepadėti - tai tas pats, kas potvynį sulaikyti potvyniu arba ugnį gesinti ugnimi.

Mo Ti

Kad pasiektum tai, kas įmanoma, reikia daryti neįmanoma.

A.Rubinšteinas

Kurti - tai užmušti mirtį.

R.Rolanas

Menas turi priešą; jis vadinamas neišmanymu.

B.Džonsonas

Malonumas kritikuoti trukdo gėrėtis grožiu.

Ž. de la Briujeras

Meno kūriniams vertinti mes niekada neturėsime nieko, išskyrus jausmą ir protą, o tai patys netiksliausi pasaulyje instrumentai.

A.Fransas

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis.

Demostenas

Pradėti daug lengviau negu baigti.

Plautas