Statulą puošia išvaizda, o žmogų - jo darbai.

Pitagoras

Šlubuojantis žirgas neprilygsta senam kuinui, ramiai šlempinančiam į tikslą.

Si-Ma Cjenas

Tapyba – tai poezija, kuri matoma, o poezija – tai tapyba, kuri girdima.

Leonardas da Vinčis

Tas, kuris žengia dideliais žingsniais, toli nenueis.

Lao Dzė

Tas, kuris vienodai apdairus tiek darbo pradžioje, tiek pabaigoje, nepralaimi.

Lao Dzė

Tegu darbai tavo būna tokie, kokiuos norėtum prisiminti gyvenimo saulėlydyje.

M.Aurelijus

Tik darbo pabaigoje paprastai sužinome, nuo ko derėjo jį pradėti.

B.Paskalis

Verčiau norėčiau mokėti vertinti tuos dalykus, kurių negaliu turėti, negu turėti tuos dalykus, kurių nesugebėsiu vertinti.

E.Hemingvėjus

Vaizduotė piešia, protas lygina, skonis atrenka, talentas vykdo.

D. de Levisas

Vienintelis būdas rasti ką nauja – tai be paliovos keistis, ir vienintelis kelias į originalumą – tai gilinti, plėsti savo vidinį pasaulį.

V.S.Moemas

Darbas – tai svarbiausia gyvenime. Iš visų nemalonumų, iš visų bėdų galima išsivaduoti vien darbu.

E.Hemingvėjus

Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą.

F.Bekonas

Naujų laikų priešaušryje: Viskas išeikvota? Gerai, tuomet pradedam gyventi.

A.Kamiu

Specialistai - tai žmonės, kurie klysta pagal taisykles.

P.Valeri

Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali.

G.Merjė

Menininkas tampa savimi nuolat eidamas nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie savęs, jis visados yra pusiaukelėje tarp grožio, be kurio negali apsieiti, ir bendrijos, iš kurios negali ištrukti. Štai kodėl tikri menininkai nieko nesmerkia, užuot teisę, jie įsipareigoja suprasti.

A.Kamiu

Piešti paveikslus – profesija, parduoti juos – menas.

H.Džonsonas

Rimtuose dalykuose žmonės save rodo tokiais, kokiais jie turi būti; smulkmenose – tokiais kokiais jie yra.

L.Mersjė

Valdyti reikia protu: negalima žaisti šachmatais gera širdimi.

N.S.R. de Šamforas

Bet kokia tinkama pažangi technologija nesiskiria nuo stebuklo.

A.C.Clark

Menas - tai liga, meilė - iliuzija, religija - modernus tikėjimo pakaitalas, skepticizmas - tikėjimo pradžia.

O.Vaildas

Mes dažnai plušame dėl dalykų, kurie pasirodo esą nebereikalingi, kai tik juos pagaliau pasiekiame.

A.Šopenhaueris

Žmogus pailsi nuo vieno darbo tik tada, kai pradeda kitą.

A.Fransas