Teigiamas publikos vertinimas, pasisekimas niekada nebuvo spektaklio ar filmo meniškumo kriterijus. - I.Bergmanas
Vargingam keliautojui net baisiausias plėšikas nebaisus. - Juvenalis
Vaistai negelbsti, jei dozė per didelė, taip pat peikimas ir kritika, kai peržengia teisingumo ribą. - A.Šopenhaueris
Žmonės pažįstami ginče ir kelionėje. - Dž.Herbertas
Progos dažnai pražiopsomos todėl, kad vilki specdrabužiais ir atrodo kaip darbas. - T.A.Edisonas
Reklama - patikimiausia laikraščio dalis. - T.Džefersonas
Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti. - F.A.Dystervegas
Dėstyti kokį nors mokslą nepaisant pavyzdžio – tai tartum aiškinti saulėtekį ir saulėlydį stovint ant besisukančio žiedžiamojo rato. Šitaip neįmanoma nustatyti skirtumo tarp to, kas gera ir kas bloga, kas naudinga ir kas žalinga. - Mo Ti
Eilinis melagis dažnai parašo įtikimiau negu tas, kuris matė viską savo akimis. - E.Hemingėjus
Fantazija be proto gimdo pabaisas; jų abiejų sąjunga – tai meno motina ir jo stebuklų šaltinis. - F.Ch. de Goja
Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys užvis naudingiausias. - Konfucijus
Jei žmonės arti nemokėtų, kieno nuopelnai būtų didesni: to, kuris juos arti išmokė, ar to, kuris, arti nemokėdamas, pats šito ėmėsi? Panašiai ir to, kuris teisingumo moko, nuopelnai didesni negu to, kuris tik pats teisingas. - Mo Ti
Kodėl antikos menininkų kūriniai tokie didingi? Todėl, kad šie menininkai lankė filosofijos mokyklas. - D.Didro
Kiek dera turėti vaizduotės, kad išauklėtum tokius žmones, kurių reikia dabarčiai. - N.Gogolis
Menas – pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę. - T.Manas
Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis. - R.Vagneris
Mokyti to, kas naudos neduoda, - tai tik veltui burną aušinti. - Mo Ti
Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena. - E.Chabardas
Mokyklos draugai geresni auklėtojai negu tėvai, nes jie negailestingi. - A.Morua
Neįmanoma užauginti tobulo žmogaus, neugdant grožio jausmo. - R.Tagorė
Poetas vaizduojasi kalbąs dievų kalba, o iš tikro kalba žmonių kalbomis. - L. de Vovenargas
Paprastai šlovinamas dramaturgas, gebantis išspausti ašaras. Bet šį talentą turi ir apgailėtinas svogūnas, su kuriuo jis dalijasi savo šlove. - H. Heinė
Pirmasis meno dėsnis: jei neturi ko sakyti, tylėk, jei turi – sakyk ir nemeluok. - R.Rolanas
Rašytojui reikia tokios pat narsos kaip kareiviui: pirmasis turi taip pat mažai galvoti apie kritikus kaip antrasis apie ligoninę. - Stendalis
Šlovė arba nuopelnas vienų žmonių – rašyti gerai, o kitų – nerašyti apskritai. - Ž. de la Briujeras
Tai, ką rašo pusgalviai, tegu pusgalviai ir skaito. - M.Tvenas
Tik nesėkmėje menininkas suvokia savo tikrąjį požiūrį į kūrybą, tik po pralaimėjimo karvedys pamato savo klaidas. - S.Cveigas
Tas, kuris pats palinksta, kitų ištiesinti niekada nepajėgs. - Mencijus
Vertėjas primena sąvadautoją, kuri giria gražuolės vertybes, pridengtas šydu, ir sukelia nenugalimą troškimą susipažinti su originalu. - J.V.Gėtė
Žmonių nelaimė ta, kad nori būti kitų mokytojais. - Mencijus
Apie save mes sprendžiame iš savo galimybių, o kiti mus vertina pagal tai, ką jau esame nuveikę. - H.V.Longfeldas
Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam. - Mencijus
Darbas žmogui gėdos nedaro; nelaimei, esti žmonių, darančių gėdą darbui. - J.S.Grantas
Diletantas - tai juokingas žmogus, kuris jaučia malonumą daryti tai, ko nemoka. - P.Heizė
Gyvenimas nieko neduoda be darbo. - Horacijus
Gyvenimas be darbo tiek vertas, kiek rėmai be paveikslo. - P.Vėberis
Gamta, matyt, išmintingai pasirūpino tuo, kad žmogiškosios kvailystės greitai išnyktų, o knygos jas įmažina. Kvailys nori, kad palikuonys žinotų, jog jis gyveno pasaulyje, ir kad jie niekada nepamirštų, jog jis buvo kvailys. - Š.Monteskjė
Imdamasis ko nors sunkaus, pirma pradėk nuo lengvo. Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo. - Lao Dzė
Išeinantis iš namu tegu pamąsto, ką ketina daryti, o kai vėl įžengs į namus, tegu pamąsto apie tai, ką padarė. - Kleobulas
Jei žmogus imasi dviejų priešingų darbų, vienas iš jų tikrai nepavyks. - Ezopas
Jokios pastangos nebūna tuščios: Sizifas lavino raumenis. - P.Valeri
Jei turite ką pasakyti, pasakykite savaip, ir tai bus gerai. Jei neturite apie ką kalbėti, tylėkite; tai irgi bus gerai. - Dž.Enesku
Kritikuoti, bet patarimu nepadėti - tai tas pats, kas potvynį sulaikyti potvyniu arba ugnį gesinti ugnimi. - Mo Ti
Kad pasiektum tai, kas įmanoma, reikia daryti neįmanoma. - A.Rubinšteinas
Kurti - tai užmušti mirtį. - R.Rolanas
Menas turi priešą; jis vadinamas neišmanymu. - B.Džonsonas
Malonumas kritikuoti trukdo gėrėtis grožiu. - Ž. de la Briujeras
Meno kūriniams vertinti mes niekada neturėsime nieko, išskyrus jausmą ir protą, o tai patys netiksliausi pasaulyje instrumentai. - A.Fransas
Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis. - Demostenas
Pradėti daug lengviau negu baigti. - Plautas