Statulą puošia išvaizda, o žmogų - jo darbai. - Pitagoras
Šlubuojantis žirgas neprilygsta senam kuinui, ramiai šlempinančiam į tikslą. - Si-Ma Cjenas
Tapyba – tai poezija, kuri matoma, o poezija – tai tapyba, kuri girdima. - Leonardas da Vinčis
Tas, kuris žengia dideliais žingsniais, toli nenueis. - Lao Dzė
Tas, kuris vienodai apdairus tiek darbo pradžioje, tiek pabaigoje, nepralaimi. - Lao Dzė
Tegu darbai tavo būna tokie, kokiuos norėtum prisiminti gyvenimo saulėlydyje. - M.Aurelijus
Tik darbo pabaigoje paprastai sužinome, nuo ko derėjo jį pradėti. - B.Paskalis
Verčiau norėčiau mokėti vertinti tuos dalykus, kurių negaliu turėti, negu turėti tuos dalykus, kurių nesugebėsiu vertinti. - E.Hemingvėjus
Vaizduotė piešia, protas lygina, skonis atrenka, talentas vykdo. - D. de Levisas
Vienintelis būdas rasti ką nauja – tai be paliovos keistis, ir vienintelis kelias į originalumą – tai gilinti, plėsti savo vidinį pasaulį. - V.S.Moemas
Darbas – tai svarbiausia gyvenime. Iš visų nemalonumų, iš visų bėdų galima išsivaduoti vien darbu. - E.Hemingvėjus
Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą. - F.Bekonas
Naujų laikų priešaušryje: Viskas išeikvota? Gerai, tuomet pradedam gyventi. - A.Kamiu
Specialistai - tai žmonės, kurie klysta pagal taisykles. - P.Valeri
Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali. - G.Merjė
Menininkas tampa savimi nuolat eidamas nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie savęs, jis visados yra pusiaukelėje tarp grožio, be kurio negali apsieiti, ir bendrijos, iš kurios negali ištrukti. Štai kodėl tikri menininkai nieko nesmerkia, užuot teisę, jie įsipareigoja suprasti. - A.Kamiu
Piešti paveikslus – profesija, parduoti juos – menas. - H.Džonsonas
Rimtuose dalykuose žmonės save rodo tokiais, kokiais jie turi būti; smulkmenose – tokiais kokiais jie yra. - L.Mersjė
Valdyti reikia protu: negalima žaisti šachmatais gera širdimi. - N.S.R. de Šamforas
Bet kokia tinkama pažangi technologija nesiskiria nuo stebuklo. - A.C.Clark
Menas - tai liga, meilė - iliuzija, religija - modernus tikėjimo pakaitalas, skepticizmas - tikėjimo pradžia. - O.Vaildas
Mes dažnai plušame dėl dalykų, kurie pasirodo esą nebereikalingi, kai tik juos pagaliau pasiekiame. - A.Šopenhaueris
Žmogus pailsi nuo vieno darbo tik tada, kai pradeda kitą. - A.Fransas