Draugystė, net ir išblėsusi, vis tiek turi savo teises, ir jas privalu gerbti.

Ž.Ž.Ruso

Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau.

F. de Larošfuko

Taurus žmogus palenkia į save draugus išsilavinimu, o tobulėti jam padeda draugai.

Konfucijus

Tikrą draugą pažinsi nelaimėje.

Ezopas

Yra trijų rūšių draugystė, kuri naudos duoda: draugystė su stačioku, atlapaširdžiu ir tokiu, kuris daug žino.

Konfucijus

Aš visada esu dėkingas savo priešams, kad tik jie išmokė mane tikrojo altruizmo.

Dalai Lama

Jei norite šviesa nutvieksti kitus, nešiokitės saulę savyje.

R.Rolanas

Juk nėra taisyklės be išimties, ir vienas nusidėjėlis tam tikromis aplinkybėmis mielesnis dievui, negu devyniasdešimt devyni teisuoliai.

H.Hesė "Stepių vilkas"

Geriems būti geram ir geram būti negeriems - štai didžiausias gerumas.

Lao Dzė

Jei geru atsilyginsi už bloga, kuo už gera atsidėkosi?

Konfucijus

Nors tiesa ir labai reta, jos pasiūla visad viršija paklausą.

Bernardas Šo

Nėra tiesos, kuri neturėtų savyje kartėlio.

A.Kamiu

Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami.

L.Tolstojus

Mes turime per daug didingų žodžių ir per mažai juos atitinkančių veiksmų.

Abigail Adams

Mandagumas, tai širdies savybė nepastebėti, kad vartai sulūžę, o atkreipti dėmesį į gėles už vartų.

G.Risneris

Sąžiningumas puikus dalykas, kai visi aplink sąžiningi, o aš vienas jų tarpe sukčius.

Heinė

Apskritai daug kalba tie žmonės, kurie mažai žino, o tie, kurie daug žino, kalba mažai.

Ž.Ž.Ruso

Garbė ir ramybė viename guolyje nemiega.

M. Montenis

Garbė - tai mūsų išorinė sąžinė, o sąžinė - tai mūsų vidinė garbė.

A.Šopenhaueris

Narsa be proto - tik savotiškas bailumas.

Seneka

Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį.

Ž.Amadas

Narsiu vadinamas tas, kuris be baimės eina pasitikti gražios mirties.

Aristotelis

Sunku pastūmėti į gerą pamokymais, lengva - pavyzdžiu.

Seneka

Tiesa - visai ne tai, ką galima įtikinamai įrodyti, o tai, kas viską daro paprasta ir suprantama.

A. de Sent – Egziuperi

...Tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius. Be to, tiesų nedaug, ir visos jos labai paprastos. Jei jas žinai - nieko kito nereikia norint teisingai bet kokiais laikais išspręsti kokią nori problemą.

K.Vonegutas

Tikrasis grožis nematomas.

A. de Sent – Egziuperi

Žmonių išmintingumas proporcingas ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti.

Bernardas Šo

...Žmogus yra niekas be savo šaknų - tegu tai bus mažytė oazė dykumoje, raudonas riebus molžemis, kokio nors kalno šlaitas, uolėta jūros pakrantė ar lopinėlis didmiesčio gatvės. Kiekvienas suleidžiame šaknis į juodžemio sklypelį, į pelkę arba balto biraus smėlio juostą, į akmenį, asfaltą ar į kilimo skiautę tam, kad galėtume pavadinti šitą vietą vienu vieninteliu svarbiu žodžiu – namai.

K.Vonegutas

Niekas neieško paslėptų dorybių.

H. de Balzakas

Pripažinęs savo silpnumą žmogus tampa stiprus.

H. de Balzakas

Žmogaus išsiauklėjimo testas yra tai, kaip jis elgiasi kivirčo metu.

Bernardas Šo

Tiesa yra nuostabi. Dėl šito nėra jokių abejonių. Bet melas - taip pat.

R.V.Emersonas

Visada geriausia yra sakyti tiesą. Nebent Jūs esate išskirtinai puikus melagis.

Dž.K.Džeromas

Vaizduotė - tai ginklas kare su realybe.

Julesis de Gaultier

Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta.

O.Vaildas

Jeigu yra kokia vienintelė ir visuotinė tiesa, tai laisvė nebetenka prasmės.

G.Palante

Kančia bei darbas yra du tikri žmogaus veidai.

V.Hugo

Kilni širdis negali būti neištikima.

H. de Balzakas

Su neteisybe arba bendradarbiaujama, arba kovojama.

A.Kamiu

Sąžinė – neklystantis teisėjas, kol jos neužmušame.

H. de Balzakas

Vieni žmonės garsūs, kiti verti tokie būti.

Lesingas