Nuolankume slypi kažkas, keistai išaukštinantis širdį.

Šv. Augustinas

Nuolankumas – ne silpnumas ar kuklumas. Nelyginkite jo su nusižeminimu.

E.H.Chapinas

Nekurti planų, vadinasi, planuoti pralaimėjimą.

B.Franklinas

Nors keliaudami per pasaulį ieškome gėrio, privalome nešiotis jį savyje, nes kitaip jo nerasime.

R.V.Emersonas

Pranašesnio žmogaus trejopas kelias: būdamas doras jis laisvas nuo nerimo; būdamas išmintingas jis laisvas nuo nežinojimo; būdamas drąsus jis laisvas nuo baimės.

Konfucijus

Pergalė prieš save geresnė nei pergalė prieš visus likusius.

Damapada

"Sąžiningumas – geriausia politika", "Centas prie cento...", "Devynis kartus atmatuok, dešimtą kirpk", "Darbštuolis vertas išgyventi"... Kai kurie intelektualai laiko šiuos žodžius nuvalkiotomis rašytinėmis tiesomis, tačiau juose glūdi pagrindinė žmonijos patirtis kuriant ir vartojant turtus... Žmonės gali keisti savo požiūrius kaip pirštines, naujos elgesio taisyklės gali atsirasti nors ir kas savaitę, tačiau lieka faktas: žmogaus prigimtis nesikeitė ir nesikeičia. Įgimti įsitikinimai lieka tokie patys, pagrindinės taisyklės tebegalioja.

L. du Pontas

Ramybę atneša meilė, savo artimųjų supratimas, tikėjimas. Ramybėje nėra vietos egoizmui ar abejingumui. Ramybė neturi kainos. Ji užsitarnaujama atiduodant dalelę savęs. Užsitarnauta ramybė pasės ramybę mūsų artimųjų širdyse, mūsų bendruomenėje, mieste, šalyje ir užpildys visą pasaulį. Jeigu taikos ir ramybės nėra viduje, beviltiška jų ieškoti išorėje.

F. de Larošfuko

Valia – tai silpną regintįjį nešantis stiprus neregys.

A.Šopenhaueris

Dorumas nugali niekšybę, kaip vanduo įveikia ugnį.

Mencijus

Dorybingumo naudo tokia akivaizdi, kad blogi žmonės laikosi jo dėl naudos.

L. de Vovenargas

Dorybingumą sudaro ne aistrų nebuvimas, o jų valdymas.

H.V.Šo

Didingiausia ir dieviškiausia žmogaus savybė – sugebėjimas gailėtis ir atleisti.

A.Diuma sūnus

Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją.

Bernardas Šo

Kantrybė – pati didvyriškiausia dorybė; kaip tik todėl išoriškai ji niekuo neprimena didvyriškumo.

Dž.Leopardis

Kaltas ne tas, kuris nusideda, bet tas, kuris nedavė nusidėjusiam šviesos.

V.Hugo

Kaulas, numestas šuniui, nėra gailestingumas; gailestingumas – tai kaulas, kuriuo dalijiesi su šunimi, kai esi alkanas ne mažiau už jį.

Dž.Londonas

Nežinau didesnio pasiaukojimo negu paduoti ranką žmogui, kuris visiškai neteko vilties.

N.Gogolis

Neatiduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko.

A.Miuntė

Reikia būti paprastam, maloniam ir visiškai laisvam su žmonėmis; reikia būti ramiam, susikaupusiam ir nuolankiam prieš Dievą.

A.M.Amperas

Tinkamiausias kelias į dorybę – vengti to, dėl ko smerki kitų elgesį.

Falesas

Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia.

Dž.Dž.Pajetas

Žmogaus vertė pareina ne nuo proto pajėgumo, bet nuo valios. O tą, kuriam jos trūksta, didelės dvasinės dovanos tik silpnina, ir turbūt nėra niekingesnio žemėje padaro už genialią sielą be charakterio.

F.Šileris

Aš vertinu žmogų, sugebantį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų iš sielvarto ir rasti narsos šaltinį apmąstymuose.

T.Peinas

Būti neteisingam sau taip pat sunku, kaip ir būti teisingam kitiems.

Š.Lemelis

Daugumai žmonių teisingumo meilė – tai tik baimė pačiam patirti neteisingumą.

F. de Larošfuko

Esti žmonių, kurie negali apsispręsti neatidėję sprendimo rytdienai; tai labai gerai, tačiau kartais jie rizikuoja būti išnešti iš namų kojomis į priekį.

G.K.Lichtenbergas

Jo vaizduotė buvo panaši į stručio sparnus: ji leido jam bėgti, bet ne pakilti.

T.B.Makolis

Mes turime daugiau jėgų negu valios ir dažnai vien pasiteisinimui daugelį dalykų vaizduojamės neįmanomais.

F. de Larošfuko

Skelbti teisingumą, pačiam jo nesilaikant, - tai tas pats, kas daryti nusikaltimą.

Mo Ti

Suvokdami tiesą, mes džiaugiamės. O jei džiaugsmo nėra, vadinasi, mes tik pažinome tiesą, bet nesugebėjome jos suvokti.

R.Tagorė

Tiesa kartais linksta, bet nelūžta ir išplaukia virš melo kaip riebalai virš vandens.

M. de Servantesas

Teisingumas be jėgos silpnas, jėga be teisingumo despotiška.

B.Paskalis

Teisingumas – tai toks vertingas daiktas, kad jo už jokius pinigus nenusipirksi.

A.R.Lesažas

Tiesa gali laukti, kadangi jos laukia ilgas gyvenimas.

A.Šopenhaueris

Teisingumo ir gailestingumo dvasia kyla tik iš tos pačios jėgos, kurią ji duoda savo turėtojui.

Š.Bodleras

Tai, už ką žmonės miršta, nebūtinai būna tiesa.

O.Vaildas

Tas didžiausias žmogaus draugas ir pats didžiausias priešas – tai jo vaizduotė.

A.Grafas

Vaizduotėje visada mažiau savimeilės negu prisiminimuose.

M.Prustas

Doras žmogus gerus taria žodžius, bet ne visada tas, kuris ištarė gerą žodį, yra doras.

Konfucijus

Jei mūsų patirtis maža, tai ne todėl, kad mažai patyrėme, o todėl, kad tai, ką patirdavome, neišsaugodavome.

G.Lansonas

Jei aš sunaikinsiu savo trūkumus, iš to nieko gero nebus, priešingai. Aš privalau juos asimiliuoti ir paversti aktyvia jėga. Tokia pat kaip ir mano dorybės. Nieko negalima savyje užmušti. Reikia išmokti valdyti ir pasinaudoti.

Ž.R.Blokas

Kareivio narsa kare – mokėjimas kuo labiau apriboti savo vaizduotę. Mąstyti apie pavojų tik tuomet, kai pavojus yra iš tikro. Ne anksčiau ir ne vėliau.

E.Hemingvėjus

Kvaila reikalauti iš filosofijos, kad priverstų mus tikėti reiškinio tikrumu labiau, negu tai daro patirtis ir mūsų akys.

G.Galilėjus

Patirtis turi mokyti dviejų dalykų: to, kad reikia daug taisyti, ir to, kad nereikia taisyti per daug.

E.Delakrua

Patirtis didina mūsų išmintį, bet nemažina mūsų kvailumo.

H.V.Šo

Patirtis – tai mokykla, kurioje žmogus sužino, koks anksčiau buvo kvailas.

H.V.Šo

Patirtis ir stebėjimas – tai patys didžiausi išminties šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui.

V.E.Čeningas

Vienas patirties spyglys vertas tankiausio miško pamokymų.

Dž.R.Lovelis

Žvalgytis atgal turime tik tam, kad pasimokytume iš praeities klaidų ir gautume naudos iš brangiai įgytos patirties.

Dž.Vašingtonas