Aš vadinu didvyriu tik tą, kuris buvo didžios širdies.

R.Rolanas

Drąsa be sąžinės panaši į laukinį žvėrį.

R.G.Ingersonas

Gabiausias veikėjas, kuris abejoja, neprilygsta paprastam žmogui, ryžtingai siekiančiam tikslo.

Si-Ma Cjenas

Narsus žmogus paprastai kenčia nesiskųsdamas, o silpnas skundžiasi nekentėdamas.

P.K.Buastas

Pasaulyje tėra vienintelis heroizmas: matyti pasaulį tokį, koks jis yra, ir jį mylėti.

R.Rolanas

Tikroji narsa atsiskleidžia nelaimėje.

Volteras

Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas.

Seneka

Gėrį ir blogį reikia prisiminti amžinai. Gėrį - todėl, kad prisiminimas, jog mes jį kadaise iš kažko patyrėm, padaro mus kilnesnius. Blogį - todėl, kad nuo tos akimirkos, kai jį iš kažko patyrėm, privalome jausti pareigą seikėti už jį gėriu.

N.Gogolis

Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvą.

J.V.Gėtė

Grožis privalo būti ribotas, antraip jis neišvengiamai virsta blogiu.

R.Gavelis

Kvailys, pripažinęs, kad yra kvailys, jau nebe kvailys.

F.Dostojevskis

Mūsų dorovinių pareigų daug daugiau, negu nurodo įstatymai.

Seneka

Man patinka, kai žmogus švyti savo šviesa.

A. de Sent Egziuperi

Niekad nesame tokie vargšai, kad negalėtume padėti savo artimam.

N.Gogolis

Nėra tokios Dievo amnestijos, kuri atleistų nuo nuolatinio tobulėjimo.

A. de Sent Egziuperi

Niekas savaime nėra nei gražu, nei bjauru, bet gražu, jei daroma gražiai, ir bjauru - jei bjauriai.

Platonas

Svarbiausia dorovės sąlyga - troškimas tapti dorovingu.

Seneka

Taktiškumas - tai sugebėjimas apibūdinti kitus taip, kaip jie mato patys save.

A.Linkonas

Viltys panašios į voratinklį: mažos kančios jose įstringa, o didelės prasiveržia.

F.Bekonas

Visas tiesas lengva suprasti, kai jos atrastos. Svarbu jas rasti.

G.Galilėjus

Tas, kuris sodina medžius, myli ne tik save, geresnis negu man.

J.V.Gėtė

Atsargiai veikti dar svarbiau negu išmintingai samprotauti.

Ciceronas

Atsargumo niekada nebūna per daug.

Horacijus

Akyla vien širdis: paties svarbiausio akimi nepamatysi.

A. de Sent Egziuperi

Aš vadinu didvyriais ne tuos, kurie laimėdavo mintimi arba jėga. Aš vadinu didvyriu tik tą, kuris buvo didis širdimi.

R.Rolanas

Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį.

A. de Sent Egziuperi

Būkite ne paprasčiausiai geri, o geri dėl ko nors.

H.D.Toras

Darydami gera geram žmogui, darome jį dar geresnį, bet piktas nuo jam daromų geradarybių tampa dar piktesnis.

B.Mikelandželas

Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų,priverčiame juos tapti geresnius.

J.V.Gėtė

Greičiausiai užklumpa tas pavojus, kurio nepaisoma.

Publilijus Siras

Gerbti reikia tą, kuris yra dosnus, o ne tą, kuris gali būti dosnus.

N.Makiavelis

Gerasis susiranda žemėje rojų, o piktasis čia iš anksto mėgaujasi savo pragaru.

H.Heinė

Grožis turi jėgos ir talentą raminti širdis.

M. de Servantesas

Grožio ir aromato nepraranda tik ta gėlė, kurios nenuskiname.

V.R.Oldžeris

Išminčius saugojasi pats savęs, kaip saugomasi priešo ar žvalgo.

Epiktetas

Iš visų dvasinių reikšmingiausia – išmintis, o naudingiausia – atsargumas.

O.M.Bartelemis

Įsigyti tam, ko reikia sielai, pinigų nereikia.

H.D.Toras

Iš tikro dosnus tas, kuris duoda iš to, kas jam pačiam priklauso.

Seneka

Jei kultūros nėra žmonių širdyse, tai niekur daugiau jos būti negali.

Ž.Diuhamelis

Jėga nugali jėgą, o grožis nugali visus.

F. Lope de Vega

Karštas arklys kartu su raiteliu gali nusisukti sprandą kaip tik tame takelyje, kuriuo atsargus asilas žingsniuoja neklupdamas.

G.E.Lesingas

Kad būtume pakankamai geri, turime būti truputėlį geresni negu reikia.

K.Marivo

Maitinausi, kad gyvenčiau, gyvenau, kad pasiekčiau, pasiekiau, kad grįžčiau ir atsiduočiau apmąstymams ir ilgėdamasis tyloje pajusčiau, jog mano širdis tapo didesnė.

A. de Sent Egziuperi

Protingas atsargumas reiškiasi ne tiek tuo, kad žmogus niekados nedaro klaidų, kiek tuo, kad jis neleidžia joms pasikartoti.

K.N.Bouvis

Paremti geru žodžiu žmogų, patekusį į bėdą, dažnai svarbu taip pat kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandaus ir saugaus judėjimo per gyvenimą.

H.V.Bičelis

Tam, kuris namie nerimastingai stebi vieną plyšį, griūtis negresia.

Publilijus Siras

Tą, kuris per daug saugosi, dilgėlės dilgina dažniausiai.

T.Fuleris

Tiek protui nėra nieko per didelio, tiek gėriui nėra smulkmenų.

Žanas Polis

Užuojauta gyvūnams yra taip žmogui būdinga, jog galima tvirtinti: tas, kuris žiaurus gyvūnams, negali būti geras žmogus.

A.Šopenhaueris

Visi nuostabūs jausmai pasaulyje sveria mažiau už vieną gerą darbą.

Dž.R.Lovelis