Nuolankume slypi kažkas, keistai išaukštinantis širdį. - Šv. Augustinas
Nuolankumas – ne silpnumas ar kuklumas. Nelyginkite jo su nusižeminimu. - E.H.Chapinas
Nekurti planų, vadinasi, planuoti pralaimėjimą. - B.Franklinas
Nors keliaudami per pasaulį ieškome gėrio, privalome nešiotis jį savyje, nes kitaip jo nerasime. - R.V.Emersonas
Pranašesnio žmogaus trejopas kelias: būdamas doras jis laisvas nuo nerimo; būdamas išmintingas jis laisvas nuo nežinojimo; būdamas drąsus jis laisvas nuo baimės. - Konfucijus
Pergalė prieš save geresnė nei pergalė prieš visus likusius. - Damapada
"Sąžiningumas – geriausia politika", "Centas prie cento...", "Devynis kartus atmatuok, dešimtą kirpk", "Darbštuolis vertas išgyventi"... Kai kurie intelektualai laiko šiuos žodžius nuvalkiotomis rašytinėmis tiesomis, tačiau juose glūdi pagrindinė žmonijos patirtis kuriant ir vartojant turtus... Žmonės gali keisti savo požiūrius kaip pirštines, naujos elgesio taisyklės gali atsirasti nors ir kas savaitę, tačiau lieka faktas: žmogaus prigimtis nesikeitė ir nesikeičia. Įgimti įsitikinimai lieka tokie patys, pagrindinės taisyklės tebegalioja. - L. du Pontas
Ramybę atneša meilė, savo artimųjų supratimas, tikėjimas. Ramybėje nėra vietos egoizmui ar abejingumui. Ramybė neturi kainos. Ji užsitarnaujama atiduodant dalelę savęs. Užsitarnauta ramybė pasės ramybę mūsų artimųjų širdyse, mūsų bendruomenėje, mieste, šalyje ir užpildys visą pasaulį. Jeigu taikos ir ramybės nėra viduje, beviltiška jų ieškoti išorėje. - F. de Larošfuko
Valia – tai silpną regintįjį nešantis stiprus neregys. - A.Šopenhaueris
Dorumas nugali niekšybę, kaip vanduo įveikia ugnį. - Mencijus
Dorybingumo naudo tokia akivaizdi, kad blogi žmonės laikosi jo dėl naudos. - L. de Vovenargas
Dorybingumą sudaro ne aistrų nebuvimas, o jų valdymas. - H.V.Šo
Didingiausia ir dieviškiausia žmogaus savybė – sugebėjimas gailėtis ir atleisti. - A.Diuma sūnus
Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją. - Bernardas Šo
Kantrybė – pati didvyriškiausia dorybė; kaip tik todėl išoriškai ji niekuo neprimena didvyriškumo. - Dž.Leopardis
Kaltas ne tas, kuris nusideda, bet tas, kuris nedavė nusidėjusiam šviesos. - V.Hugo
Kaulas, numestas šuniui, nėra gailestingumas; gailestingumas – tai kaulas, kuriuo dalijiesi su šunimi, kai esi alkanas ne mažiau už jį. - Dž.Londonas
Nežinau didesnio pasiaukojimo negu paduoti ranką žmogui, kuris visiškai neteko vilties. - N.Gogolis
Neatiduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko. - A.Miuntė
Reikia būti paprastam, maloniam ir visiškai laisvam su žmonėmis; reikia būti ramiam, susikaupusiam ir nuolankiam prieš Dievą. - A.M.Amperas
Tinkamiausias kelias į dorybę – vengti to, dėl ko smerki kitų elgesį. - Falesas
Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia. - Dž.Dž.Pajetas
Žmogaus vertė pareina ne nuo proto pajėgumo, bet nuo valios. O tą, kuriam jos trūksta, didelės dvasinės dovanos tik silpnina, ir turbūt nėra niekingesnio žemėje padaro už genialią sielą be charakterio. - F.Šileris
Aš vertinu žmogų, sugebantį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų iš sielvarto ir rasti narsos šaltinį apmąstymuose. - T.Peinas
Būti neteisingam sau taip pat sunku, kaip ir būti teisingam kitiems. - Š.Lemelis
Daugumai žmonių teisingumo meilė – tai tik baimė pačiam patirti neteisingumą. - F. de Larošfuko
Esti žmonių, kurie negali apsispręsti neatidėję sprendimo rytdienai; tai labai gerai, tačiau kartais jie rizikuoja būti išnešti iš namų kojomis į priekį. - G.K.Lichtenbergas
Jo vaizduotė buvo panaši į stručio sparnus: ji leido jam bėgti, bet ne pakilti. - T.B.Makolis
Mes turime daugiau jėgų negu valios ir dažnai vien pasiteisinimui daugelį dalykų vaizduojamės neįmanomais. - F. de Larošfuko
Skelbti teisingumą, pačiam jo nesilaikant, - tai tas pats, kas daryti nusikaltimą. - Mo Ti
Suvokdami tiesą, mes džiaugiamės. O jei džiaugsmo nėra, vadinasi, mes tik pažinome tiesą, bet nesugebėjome jos suvokti. - R.Tagorė
Tiesa kartais linksta, bet nelūžta ir išplaukia virš melo kaip riebalai virš vandens. - M. de Servantesas
Teisingumas be jėgos silpnas, jėga be teisingumo despotiška. - B.Paskalis
Teisingumas – tai toks vertingas daiktas, kad jo už jokius pinigus nenusipirksi. - A.R.Lesažas
Tiesa gali laukti, kadangi jos laukia ilgas gyvenimas. - A.Šopenhaueris
Teisingumo ir gailestingumo dvasia kyla tik iš tos pačios jėgos, kurią ji duoda savo turėtojui. - Š.Bodleras
Tai, už ką žmonės miršta, nebūtinai būna tiesa. - O.Vaildas
Tas didžiausias žmogaus draugas ir pats didžiausias priešas – tai jo vaizduotė. - A.Grafas
Vaizduotėje visada mažiau savimeilės negu prisiminimuose. - M.Prustas
Doras žmogus gerus taria žodžius, bet ne visada tas, kuris ištarė gerą žodį, yra doras. - Konfucijus
Jei mūsų patirtis maža, tai ne todėl, kad mažai patyrėme, o todėl, kad tai, ką patirdavome, neišsaugodavome. - G.Lansonas
Jei aš sunaikinsiu savo trūkumus, iš to nieko gero nebus, priešingai. Aš privalau juos asimiliuoti ir paversti aktyvia jėga. Tokia pat kaip ir mano dorybės. Nieko negalima savyje užmušti. Reikia išmokti valdyti ir pasinaudoti. - Ž.R.Blokas
Kareivio narsa kare – mokėjimas kuo labiau apriboti savo vaizduotę. Mąstyti apie pavojų tik tuomet, kai pavojus yra iš tikro. Ne anksčiau ir ne vėliau. - E.Hemingvėjus
Kvaila reikalauti iš filosofijos, kad priverstų mus tikėti reiškinio tikrumu labiau, negu tai daro patirtis ir mūsų akys. - G.Galilėjus
Patirtis turi mokyti dviejų dalykų: to, kad reikia daug taisyti, ir to, kad nereikia taisyti per daug. - E.Delakrua
Patirtis didina mūsų išmintį, bet nemažina mūsų kvailumo. - H.V.Šo
Patirtis – tai mokykla, kurioje žmogus sužino, koks anksčiau buvo kvailas. - H.V.Šo
Patirtis ir stebėjimas – tai patys didžiausi išminties šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui. - V.E.Čeningas
Vienas patirties spyglys vertas tankiausio miško pamokymų. - Dž.R.Lovelis
Žvalgytis atgal turime tik tam, kad pasimokytume iš praeities klaidų ir gautume naudos iš brangiai įgytos patirties. - Dž.Vašingtonas